Kaukopalvelu muille kirjastoille

Kaukopalvelu on suljettuna tai toimii rajoitetusti 5.7.–29.8. kesälomien ja Lähde-rakennukseen muuton vuoksi.

Tilaukset ja varaukset osoitetaan kaukopalveluun

  • tilauslomakkeella, yksi tilaus/lomake. (Huom! Lomake on tarkoitettu vain kirjastojen käyttöön. Jos olet henkilöasiakas, ja haluat tilata kaukolainan, käytä tätä tilauslomaketta. Lomakkeelle kirjaudutaan yliopiston verkkotunnuksilla. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia, voit tehdä tilauksesi sähköpostitse.)
  • Tai sähköpostitse: kaukopal@library.jyu.fi (yksi tilaus/sähköpostiviesti), tai
  • postitse: Avoimen tiedon keskus, Kirjasto/kaukopalvelu, PL 35 (MaA 219), 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Vapaakappalekokoelma (Fennica) ja muu varastoaineisto on sijoitettu etävarastoon, Kanavuoren kokoelmakeskukseen. Ko. kokoelmien aineistoa kaukolainaamme vain, jos sitä ei ole saatavilla Suomen muista kirjastoista.

Kaukopalvelu on maksullista. Laskut lähetetään kirjastoille muutaman kerran vuodessa.

Mitä lainaamme, mitä emme

 • Yleiskokoelman kirjoja ja varastoon siirrettyjä lehtiä lainataan.
 • Kurssikirjoja lainataan, mikäli niihin ei ole paljon varauksia.
 • Lyhytlainoja (LYH) ja käsikirjoja (Ls) ei lainata.
 • Vapaakappalekokoelman (Fennica) kirjoja lähetetään vain lukusalilainoiksi, jos niitä ei ole saatavilla Suomen muista kirjastoista.
 • Vapaakappalekokoelman (Fennica) lehtiä ei lainata.
 • Mikrofilmattuja sanomalehtiä lainataan, jos niitä ei ole saatavilla Suomen muista kirjastoista.
 • Opinnäytteet:
   • vuodesta 1997 lähtien ovat pääosin luettavissa verkossa.
   • vuosilta 1980-1996 lainataan mikrokortteina lukusalikäyttöön, vain osa on painettuina.
   • ennen vuotta 1980 ovat yleensä lainattavissa painettuina lukusalikäyttöön.
 • Lehdistä lähetetään artikkelikopioita.
 • Elektronisista lehdistä lähetetään artikkelikopioita, mikäli lisenssiehdot sen sallivat.

Laina-aika

Kaukolainojen laina-aika on 28 päivää lukuun ottamatta kurssikirjoja, joiden laina-aika on 14 päivää.

Lainassa olevan kirjan varaaminen

Kirjastot eivät saa tehdä itse varauksia JYKDOKissa lainassa oleviin kirjoihin, vaan niistä on tehtävä kaukolainatilaus.

Uusiminen

Kaukolainan voi uusia, ellei siihen ole tehty varausta

Karhut, lainakielto, lasku

 • Myöhässä olevista kaukolainoista lähetetään kaksi palautuskehotusta. Myöhästymismaksuja ei peritä.
 • Kirjastoja ei aseteta lainakieltoon, mutta lainoja ei voi itse enää uusia, jos aineistoa on palauttamatta.
 • Kadonneet lainat on korvattava, ja niistä lähetetään lasku.