Kaukopalvelu muille kirjastoille

Tilaukset ja varaukset osoitetaan kaukopalveluun

  • tilauslomakkeella, yksi tilaus/lomake. (Huom! Lomake on tarkoitettu vain kirjastojen käyttöön. Jos olet henkilöasiakas, ja haluat tilata kaukolainan, käytä tätä tilauslomaketta. Lomakkeelle kirjaudutaan yliopiston verkkotunnuksilla. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia, voit tehdä tilauksesi sähköpostitse.)
  • tai sähköpostitse: kaukopal@library.jyu.fi (yksi tilaus/sähköpostiviesti)
  • tai postitse: Avoimen tiedon keskus, Kirjasto/kaukopalvelu, PL 35 (B, Lähde), 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Vapaakappalekokoelma (Fennica) ja muu varastoaineisto on sijoitettu etävarastoon, Kanavuoren kokoelmakeskukseen. Ko. kokoelmien aineistoa kaukolainaamme vain, jos sitä ei ole saatavilla Suomen muista kirjastoista.

Kaukopalvelu on maksullista. Laskut lähetetään kirjastoille muutaman kerran vuodessa.

Mitä lainaamme, mitä emme

 • Yleiskokoelman kirjoja lainataan.
 • Kurssikirjoja lainataan vain Jyväskylän yliopiston opiskelijoille, mukaan lukien avoimen yliopiston opiskelijat. Tästä tulee olla maininta tilauksessa.
 • Lyhytlainoja (LYH) ja käsikirjoja (Ls) ei lainata.
 • Vapaakappalekokoelma (Fennica):
  • kirjoja lähetetään vain lukusalilainoiksi ja vain, jos niitä ei ole saatavilla Suomen muista kirjastoista
  • lehtiä, karttoja ja AV-aineistoa ei lainata
 • Lehdet:
  • painetuista lehdistä lähetetään artikkelikopioita
  • elektronisista lehdistä lähetetään artikkelikopioita, mikäli lisenssiehdot sen sallivat
  • yleiskokoelman varastoon siirrettyjä, kotiin lainattavia lehtiä lainataan
  • mikrofilmattuja sanomalehtiä lainataan vain, jos niitä ei ole saatavilla Suomen muista kirjastoista
 • Opinnäytteet:
  • vuodesta 1997 lähtien ovat pääosin luettavissa verkossa.
  • vuosilta 1980-1996 lainataan mikrokortteina lukusalikäyttöön, vain osa on painettuina.
  • ennen vuotta 1980 ovat yleensä lainattavissa painettuina lukusalikäyttöön.

Laina-aika

Kaukolainojen laina-aika on 28 päivää lukuun ottamatta kurssikirjoja, joiden laina-aika on 14 päivää.

Lainassa olevan kirjan varaaminen

Kirjastot eivät saa tehdä itse varauksia JYKDOKissa lainassa oleviin kirjoihin, vaan niistä on tehtävä kaukolainatilaus.

Uusiminen

Kaukolainan voi uusia, ellei siihen ole tehty varausta

Karhut, lainakielto, lasku

 • Myöhässä olevista kaukolainoista lähetetään kaksi palautuskehotusta. Myöhästymismaksuja ei peritä.
 • Kirjastoja ei aseteta lainakieltoon, mutta lainoja ei voi itse enää uusia, jos aineistoa on palauttamatta.
 • Kadonneet lainat on korvattava, ja niistä lähetetään lasku.