SFS Online

SFS Online: Käyttöehdot ja ohjeet / Terms of use and guide

Käyttöehdot

Sopimuskausi

Kokoelma 1: 1.4.2023– (toistaiseksi) / Kokoelma 2: 10.2.2023– (toistaiseksi)

Aineistokuvaus

Jyväskylän yliopistolla on 2 erillistä kokoelmaa standardeista. Kokoelma 1:een kuuluu seuraavien elektronisessa muodossa julkaistujen suomenkielisten (fi), käännettyjen (fi/en) ja englanninkielisten (en) standardien käyttöoikeus:

 • SFS 96.010 IT:n johtaminen
 • SFS 96.020 IT:n hallinta ja ohjaus
 • SFS 96.030 Tietoturvallisuus ja tietosuoja

Kokoelman 1 käyttöoikeus koskee myös alla lueteltuja yksittäisiä standardeja:

 • SFS-ISO 21500 Projektin-, ohjelman- ja salkunhallinta. Toimintaympäristö ja käsitteet
 • SFS-EN ISO/IEC 19790:2020:en Information technology. Security techniques. Security requirements for cryptographic modules (ISO/IEC 19790:2012, including corrected version 2015-12)
 • ISO/IEC 24759:2017 Information technology — Security techniques — Test requirements for cryptographic modules
 • SFS EN ISO/IEC 17024 en Conformity assessment. General requirements for bodies operating certification of persons
Kokoelmaan 2 kuuluu seuraavien alla lueteltujen yksittäisten standardien käyttöoikeus:
 
 • ISO 12913-1:2014 Acoustics — Soundscape — Part 1: Definition and conceptual framework
 • ISO/TS 12913-2:2018 Acoustics — Soundscape — Part 2: Data collection and reporting requirements
 • ISO/TS 12913-3:2019 Acoustics — Soundscape — Part 3: Data analysis
 • SFS ISO 9186-1:2014 Graphical symbols — Test methods — Part 1: Method for testing comprehensibility
 • SFS ISO 9186-2:2008 Graphical symbols — Test methods — Part 2: Method for testing perceptual quality
 • SFS ISO 9186-3:2014 Graphical symbols — Test methods — Part 3: Method for testing symbol referent association

Käyttöoikeus ja käyttöön oikeutetut yksiköt

Aineisto on käytettävissä Jyväskylän yliopiston Haka-tunnistautumisen tai/ja etäkäyttötunnistautumisen kautta. Käyttöoikeus on kaikilla Jyväskylän yliopiston opiskelijoilla sekä henkilökunnalla.

Sallittu käyttö

JYU:n opetus- ja muulla henkilökunnalla on oikeus

 • selailla aineistoa ja tehdä siitä tiedonhakuja sekä tulostaa paperille ja tallentaa sähköisesti
 • luovuttaa yksittäisiä standardeja Jyväskylän yliopiston opetus- ja muulle henkilökunnalle sähköisesti tai muulla tavoin, kun se liittyy osana organisaation koulutus-, suunnittelu- tai vastaavaan tuotantotyöhön
 • ottaa kohtuullinen määrä valokopioita tulostetusta yksittäisen standardin osasta
 • luovuttaa otteita yksittäisistä standardeista JYU:n opiskelijoille
 • luovuttaa satunnaisesti yksittäisiä osia standardista muille kuin sopimuksen piiriin kuuluville käyttäjille tieteellisen kommunikoinnin nimissä sähköisesti tai muulla tavoin
 • esittää julkisesti osia aineistosta osana ei-kaupallista esitystä opetuksessa, seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.

Opetushenkilökunnalla on lisäksi oikeus

 • käyttää otteita yksittäisistä standardeista elektronisessa tai painetussa muodossa opetus- ja tutkimustoiminnan materiaalipaketeissa

Kaikkien standardeista ja/tai mahdollisesta muusta aineistosta otettujen kopioiden tulee sisältää samat tekijänoikeus-, tavaramerkki- ym. merkinnät kuin alkuperäisissä standardin kappaleissa.

Opiskelijoilla on oikeus

 • selailla aineistoa tietokoneen näytöllä ja tehdä siitä tiedonhakuja
 • etäkäyttää aineistoa
 • tulostaa paperille ja tallentaa sähköisesti SFS-standardeja

Opiskelijoilla ei ole oikeutta tulostaa tai tallentaa sähköisesti ISO- ja IEC-standardeja.

Kielletty käyttö

 • Aineistoa ei saa jakaa tai välittää Jyväskylän yliopiston ulkopuolelle, ellei JYU:n ja SFS:n välisessä sopimuksessa muuta mainita.
 • Standardeista ei saa valmistaa kappaleita yksityiseen käyttöön tai muuhun henkilökohtaiseen tarkoitukseen.
 • Standardin kopiota ei saa luovuttaa esimerkiksi tarjouspyynnön, tarjouksen tai mahdollisen markkinointimateriaalin liitteenä.
 • Standardeihin liittyviä tai standardeihin pohjautuvia palveluita (esimerkiksi käyttöpalvelu tai palvelukeskuspalvelu) ei saa tarjota kolmansille osapuolille ilman SFS:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
 • Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Käyttöohjeet opiskelijoille

SFS Online -palveluun kirjaudutaan Haka-tunnistautumisen ja/tai etäkäyttötunnistautumisen kautta.

Standarditiedostot ovat DRM-suojattuja. Kun käytät kokoelmaa ensimmäistä kertaa, sinun tulee asentaa koneellesi FileOpen -liitännäinen. Lisätietoja julkaisujen DRM-suojauksesta SFS:n kotisivuilla.

Voit käyttää mitä tahansa selainta julkaisujen etsimiseen, mutta PDF-tiedostot tulee avata Adobe Readeriin. Suojatut tiedostot eivät toimi suoraan selaimeen avattuna.

Voit lainata esimerkiksi omassa lopputyössäsi otteita aihetta käsittelevistä SFS-standardeista. Merkitsethän lähteen asianmukaisesti.

DRM-suojatut PDF-tiedostot eivät välttämättä avaudu kaikissa mobiililaitteissa.

Käyttöehtoihin liittyvät kysymykset: SFS:n tietopalvelu Järjestelmään liittyvät ongelmatilanteet: SFS:n asiakaspalvelu 

Terms of use

Agreement period

Collection 1: 1.4.2023–31.3.2024 / Collection 2: 10.2.2023– (for now)

Description

University of Jyväskylä has access to two different collections. Collection 1 contains access to the following electronic Finnish (fi), translated (fi/en) and English (en) standards:

 • SFS 96.010 IT:n johtaminen
 • SFS 96.020 IT:n hallinta ja ohjaus
 • SFS 96.030 Tietoturvallisuus ja tietosuoja

The following standards are also included in the Collection 1:

 • SFS-ISO 21500 Projektin-, ohjelman- ja salkunhallinta. Toimintaympäristö ja käsitteet
 • SFS-EN ISO/IEC 19790:2020:en Information technology. Security techniques. Security requirements for cryptographic modules (ISO/IEC 19790:2012, including corrected version 2015-12)
 • ISO/IEC 24759:2017 Information technology — Security techniques — Test requirements for cryptographic modules
 • SFS EN ISO/IEC 17024 en Conformity assessment. General requirements for bodies operating certification of persons
Collection 2 contains access to the following individual standards:
 
 • ISO 12913-1:2014 Acoustics — Soundscape — Part 1: Definition and conceptual framework
 • ISO/TS 12913-2:2018 Acoustics — Soundscape — Part 2: Data collection and reporting requirements
 • ISO/TS 12913-3:2019 Acoustics — Soundscape — Part 3: Data analysis
 • SFS ISO 9186-1:2014 Graphical symbols — Test methods — Part 1: Method for testing comprehensibility
 • SFS ISO 9186-2:2008 Graphical symbols — Test methods — Part 2: Method for testing perceptual quality
 • SFS ISO 9186-3:2014 Graphical symbols — Test methods — Part 3: Method for testing symbol referent association

Authorized users

The licensed material may be used by authorized users: students and members of staff and faculty. Access through Haka authentication and/or remote access authorization via university log-in.

Permitted use

Academic staff and employees of the university may

 • browse and search standards, print them, save copies and give single standards to other academic staff and employees for the purposes of training, planning or other production work in the organization
 • take a reasonable number of photocopies of a part of an individual printed standard
 • distribute extracts from individual standards to students
 • distribute single copies of individual items of the licensed material in incidental and non-systematic manner in print or electronic form to colleagues whether authorized users or not, for the purposes of scientific research and communication
 • publicly display or publicly perform parts of the licensed material as part of a presentation at a seminar, conference, or workshop, or other such similar activity

University teaching staff can also

 • incorporate portions of the licensed material in printed or electronic course packs

 All copies of the standards and/or any other material shall contain the same copyright, trademark and other entries as the original copies of the standard.

Students can

 • browse, search and retrieve the licensed material
 • students and members of faculty and staff are allowed remote access to the licensed material through Haka authentication and/or authentication via university log/in credentials
 • print or electronically save parts of of SFS standards

 Students are not allowed to print or electronically save parts of ISO or IEC standards.

Prohibited use

 • Standards or their copies must not, in any form, be shared or transmitted outside the University of Jyväskylä unless otherwise stated in the agreement between JYU and SFS.
 • Making copies of the standards for private or other personal purposes is prohibited.
 • Copies of standards may not be provided as an appendix to a call for tenders, an offer or possible marketing material etc.
 • Services related to standards or based on standards may not be provided to third parties without a written consent of SFS.
 • Commercial use of the licensed material is prohibited.

Instructions for use for students

SFS Online is accessed through Haka authentication and/or remote access authorization via university log-in credentials.

When you first open a publication from the Online service, please install the FileOpen plugin. More information on DRM protection. You can use any browser, but PDF files must be opened with Adobe Reader. We recommend version X (10) or newer. If an error message comes up when opening a standard, please try to open the PDF to Adobe Reader from the Downloads-folder in your device.

You are allowed to quote a relevant SFS standard in your thesis. Please ensure to duly reference the source.

Please note that DRM protected PDF files do not work on all mobile devices. 

Inquiries about terms of use:
Inquiries about SFS services:

Linkki palveluun / Link to the resource

 

HUOM.! Muistathan aina kirjautua ulos SFS Onlinesta käyttösi jälkeen. Uloskirjautuminen tapahtuu oikean yläkulman valikosta. Jos uloskirjautumista ei tapahdu, palvelu pitää lisenssin lukittuna 10 minuuttia.

ATTENTION! Please always remember to log out from SFS Online after you're finished. You can log out via upper right corner menu. If you do not log out, the service will lock the license for the next 10 minutes.

Kokoelma 1/Collection 1: https://online.sfs.fi/auth/edu.html.stx

Kokoelma 2/Collection 2: http://ezproxy.jyu.fi/login?url=https://online.sfs.fi/logins/89A4URpyu.html.stx

 

Mikäli tällä ohjesivustolla on ristiriitaa suomen- ja englanninkielisen tekstin välillä, suomenkielinen pätee.

If there is a conflict between the Finnish and English texts on this page, the Finnish version will prevail.