Dagbladet, Dagens nyheter, Dagens press, Dagens tidning, Dagliga allehanda

Dagbladet

JYK 4611 02.01.1888 - 31.03.1888


Dagens nyheter

JKK 630 02.01.1877 - 28.12.1877
JKK 631 29.12.1877 - 31.12.1878


Dagens press


JYK 4481 20.03.1914 - 18.05.1914
Samassa rullassa:
Nya Pressen 07.02.1914 - 19.03.1914

JYK 4482 19.05.1914 - 02.09.1914
JYK 4483 03.09.1914 - 23.12.1914
JYK 4484 24.12.1914 - 27.04.1915
JYK 4485 28.04.1915 - 18.09.1915
JYK 4486 19.09.1915 - 07.02.1916
JYK 4487 08.02.1916 - 15.07.1916
JYK 4488 17.07.1916 - 30.12.1916
JYK 4489 02.01.1917 - 21.06.1917
JYK 4490 22.06.1917 - 31.12.1917

JYK 4491 02.01.1918 - 28.08.1918
JYK 4492 29.08.1918 - 18.01.1919
JYK 4493 20.01.1919 - 30.06.1919
JYK 4494 01.07.1919 - 18.12.1919
JYK 4495 19.12.1919 - 16.06.1920
JYK 4496 17.06.1920 - 07.12.1920
JYK 4497 08.12.1920 - 28.05.1921
JYK 4498 30.05.1921 - 31.10.1921
Samassa rullassa:
Svenska Tidningen - Dagens Press 01.11.1921 - 26.11.1921


Dagens tidning


JYK 4543 07.12.1911 - 17.04.1912
JYK 4544 18.04.1912 - 10.08.1912
JYK 4545 11.08.1912 - 01.12.1912
JYK 4546 01.12.1912 - 27.03.1913
JYK 4547 28.03.1913 - 17.07.1913
JYK 4548 18.07.1913 - 18.10.1913
JYK 4549 19.10.1913 - 19.01.1914
JYK 4550 20.01.1914 - 19.03.1914
Samassa rullassa:
Käkisalmen suomalainen 20.12.1907 - 28.07.1908


Dagliga allehanda

8433 20.11.1900 - 01.09.1901

Sivun yläreunaan