Digitoidut kortistot

Digitoidut korttiluettelot sisältävät kokoelma- ja sijaintitiedot JYKDOK-kokoelmaluettelosta osin vielä puuttuvasta aineistosta.

  • Varhaiskirjallisuus: korttiluettelo sisältää ulkomaisen kokoelman 1400–1700-luvuilta
  • Varhais-Fennica: korttiluettelo sisältää kotimaisen julkaisutuotannon vanhinta aineistoa vuoteen 1809 saakka
  • Vanha Fennica: korttiluettelo sisältää vuosina 1810–1954 julkaistua kotimaista kirjallisuutta
  • Aikakauslehdet: korttiluettelo sisältää vuosina 1810–1990 julkaistuja kotimaisia aikakauslehtiä