Kirjojen, lehtien, artikkelien ja tietokantojen hankinta

Etkö löytänyt etsimääsi? Tee hankintapyyntö tai tilaa kaukolaina.

Huolehdimme Avoimen tiedon keskuksessa JYU:n opiskelijoiden ja henkilökunnan aineistotarpeista. Hankimme elektronisia ja painettuja kirjoja, lehtiä ja tietokantoja kirjaston kokoelmiin ja laitoksille.

Teemme hankintoja pääasiassa henkilökunnan ja opiskelijoiden esittämien hankintatoiveiden pohjalta. Tilaamme myös Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimuksiin kuuluvan kurssikirjallisuuden sekä aineistoja laitosten ja projektien käyttöön. Teosta ei aina tarvitse hankkia kirjaston kokoelmiin, vaan voimme tilata sen kaukolainaksi toisesta kirjastosta.

Jyväskylän yliopisto on kilpailuttanut kaiken painetun kirjallisuuden hankinnan tietyille sopimusvälittäjille. Kaikki työkäyttöön tuleva painettu kirjallisuus tilataan kirjaston kautta: tällöin kirjasto hoitaa koko hankintaprosessin, mutta tilaava yksikkö maksaa kustannukset.

Lisätietoa: hank-esitys@library.jyu.fi

Löydä avoimet artikkelit

Kurssikirjahankinnan periaatteet

Koulutussuunnittelija tai muu laitoksen vastuuhenkilö ilmoittaa kirjastoon opintovaatimuksiin kuuluvat kirjat opetussuunnitelman uudistamisen yhteydessä. Muut kurssikirjoihin liittyvät toiveet voit ilmoittaa lomakkeella.

Tentaattorikappaleet hankimme laitoksen tai yksikön omalla kustannuksella. Tilaa tentaattorikappale.

Hankimme kurssikirjallisuuden ensisijaisesti elektronisena ja autamme mielellämme e-aineistojen saatavuuden kartoittamisessa. Lisätietoa: kurssikirjat@jyu.fi

Hankittavien teosten määrä

  • Kurssikirjoja hankitaan enintään yksi kappale kolmea kurssin tai tentin yhtäaikaista suorittajaa kohden.
  • Jos kirja on vaihtoehtoinen jonkin toisen teoksen kanssa, hankittavien kappaleiden määrä suhteutetaan tähän.
  • Oheiskirjallisuutta hankitaan muutamia kappaleita.
  • Kun kurssikirjasta hankitaan elektroninen versio, se voi vähentää painettujen kirjojen määrää.
    • Joissain tapauksissa hankimme vain e-kirjan.

Lisätietoa: kurssikirjat@jyu.fi