Opettaja: ilmoitathan kirjastolle uuden OPS:n mukaisen kurssikirjallisuuden maaliskuun loppuun mennessä

Erillinen kurssikirjojen tietojenkeruulomake on nyt avattu käyttöön

Uusi OPS-kausi lähestyy kovaa vauhtia, joten on taas aika ilmoittaa uusittu kurssikirjallisuus kirjastolle. Tänä vuonna kirjaston saatavuustiimi kerää tiedon uuden OPS:n mukaisista kurssikirjoista erillisellä lomakkeella.

Kurssikirjojen tietojenkeruulomake löytyy Vasarasta nimellä OPS 2024 kurssikirjatilaus / Curriculum 2024 course book order.

Tärkeitä huomioita lomakkeen täyttämiseen

Yhdellä lomakkeella ilmoitetaan aina yhden kurssin kaikki kurssikirjallisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että lomakkeella tulee ilmoittaa:

  1. uusi ja hankittava kurssikirjallisuus,
  2. säilytettävä kurssikirjallisuus sekä
  3. kurssikirjavaatimuksista poistuva kirjallisuus.

Samalla lomakkeella yhtä aikaa ilmoitetaan myös tarvittava tentaattorikirjallisuus (vastuuopettajien yms. käyttöön tulevat painetut kirjat, jotka laitos maksaa).

Lomakkeen yhteyshenkilöksi olisi hyvä ilmoittaa aina myös kyseisen kurssin vastuuopettaja(t), vaikka lomakkeen täyttäisikin joku muu: kirjaston saatavuustiimi saa näin tarvittaessa nopeasti yhteyden kurssin opettajiin.

Täytäthän lomakkeen mahdollisimman huolellisesti. Lomake on myös mahdollista tallentaa keskeneräisenä (“Tallenna muutokset” lomakkeen lopussa) ja siihen voi palata myöhemmin. Löydät keskeneräisen lomakkeen Vasaran ”Tehtävät”-osiosta. Huomioithan, että lomake lähetetään kirjastolle vasta kun olet painanut ”Lähetä eteenpäin” -nappia.

Ilmoitathan kurssikirjat kirjastolle ennen maaliskuun loppua

Kurssikirjojen ilmoittamisen takaraja tulee olemaan 31.3.2024. Näin varmistetaan, että kurssikirjat ovat syksyllä 2024 opiskelijoiden käytettävissä. Varsinkin ulkomaisten painettujen kirjojen kohdalla toimitusajat saattavat olla useita kuukausia.

On ensiarvoisen tärkeää, että kirjastolle ilmoitetaan hyvissä ajoin varsinkin uusi ja hankittava kurssikirjallisuus. Huomioithan, että kirjasto ei saa mistään suoraan tietoa kurssikirjallisuudessa tapahtuvista muutoksista, ja saatavuustiimi on siis laitoksilta tulevan tiedon varassa.

Lue lisää esimerkiksi kurssikirjojen hankintaperiaatteista kirjaston hankintasivuilta.

Lisätietoja ja neuvoja kurssikirjallisuuden ja tentaattorikappaleiden ilmoittamiseen: kurssikirjat@jyu.fi