Vapaakappalekokoelman luetteloimattoman aineiston hyllyluokitus ja sijainti

Signum Kokoelmat ja luokkien sisältö Tila Hylly
 

I. Valtiolliset ja kunnalliset

D Valtiolliset 1955-1993 KV1.4 P15-21
  Osastossa on valtion laitosten ja ministeriöiden esitteitä, luetetloimattomia julkaisuja (raportteja ym.), vähän kiertokirjeitä, joitakin määräyskokoelmia jne. Joka hallinnonalan alussa on osaston sisällöstä kertova ohjekortti. Lääninhallitukset ovat myös tässä osastossa.

 

 

  Talousarvioesitykset ovat kohdalla ... Hallituksen esitys ...

KV1.4  
  Omana osastonaan ovat Valtiopäiväasiakirjat
HUOM! Vuodesta 2005- siirretty Aallon lukusaliin luokkaan AL Eduskunta. Niteiden takakannen sisäsivulla merkintä (F). Uudet suomenkieliset hyllytetään Aallon lukusaliin.
KV1.4  
  Suomen virallinen tilasto. SVT
HUOM! Myös Aallon lukusalissa luokassa AL Tilastot (vuosirajat löytyvät luettelotietokannasta)
- vanha ja uusi sarja (ei ole katkaistu!)
KV1.4

 

  Suomen asetus- ja säädöskokoelma
HUOM! Käytettävissä Aallon lukusalissa luokassa AL Lait
+ sopimussarja
- ei kartu
KV1.4  
Xd Valtiolliset 1994 - KV1.4 P21-P22
E Kunnalliset 1955 - 1993 KV1.4 P1-P9
 

Kunnalliset osasto kasvoi valtavasti 1970- ja 1980-luvuilla. Vuoteen 1977 kunnalliset sarjat luetteloitiin ja ne löytyvät A:sta ja JAb:sta. Varsinkin ympäristöä, koulutusta ja kasvatusta koskevia sarjojen osia on luetteloitu.

Osastossa E alaosastoina mm.:
- kunnalliskertomukset, lautakuntien kertomukset
- kunnanhallitusten ja -valtuustojen ehdotuksia ja päätöksiä
- ohjeita ja sääntöjä
- sarjoja, suunnitelmia, talousarviot
- tilastoja
- tilinpäätökset
- verokalenterit
- "Sekalaista"-kotelossa on kaikkea, mitä edellisiin ei sovi

   
Xe Kunnalliset 1994 -
- otetaan hyvin vähän
- karsittu reilusti
KV1.4 P9-P13
 

II. Yliopistot ja koulut. Kirjeopistot.

Yo Yliopistot 1955 - 1990 KV1.4 N19-N20
  Kunkin yliopiston alussa on ohjekortti, joka helpottaa hakua. Osasto alkaa yliopiston vuosi- tai toimintakertomuksella. Jäljempänä löytyy esitteitä, hallinnon julkaisuja, opiskelija- ja opettajaluetteloita, tiedekuntien ja laitosten opinto-oppaita ja vuosikertomuksia, ylioppilaskuntien ja osakuntien painatteita. Kesäyliopistot ja eri tiedekuntien pääsykoekysymyksiä löytyy tästä osastosta omana ryhmänään.
Ks. Jyväskylän osalta myös Kirjaamon arkistoluettelot
   
Xyo Yliopistot 1991 - KV1.4 N20-N24
  Myös ammattikorkeakoulut sekä niiden esitteet ja opinto-oppaat löytyvät tästä ryhmästä.
Ks. Jyväskylän osalta myös Kirjaamon arkistoluettelot
   
Kou Koulujen vuosikertomukset 1955 - 1990 KV1.4 N24-N25
  Vapaakappaleina saadut koulujen vuosikertomukset on kirjattu korteille, joissa näkyvät myös nimenmuutokset. Koulut ovat muuttaneet nimeä vähänväliä vuoden 1977 jälkeen. Esim. sairaanhoito-oppilaitoksista on tullut terveydenhuolto-oppilaitoksia ja monet oppilaitokset ovat yhdistyneet ammattikorkeakouluiksi.
   
Xkou Koulut 1991 - KV1.4 N25
  Kokoelmassa on Keski-Suomen alueen kouluja koskevaa materiaalia. Kokoelman lopussa on joitakin eri koulujen opintosuunnitelmia.    
Kirjeopistot Kirjeopistot
KV1.4 P24
  Ei kartu.
Paljon Kansanvalistusseuran (KVSK) opintomateriaalia. Muita kirjeopistoja: Union, Tietomies, Codex jne. (Signum annettu 22.4.2016)
   
 

III. Toiminta- ja vuosikertomukset

Tässä osastossa ovat yhdistysten ja yritysten vuosikertomukset ao. vuoden toiminnasta ja tilikaudesta.

Jotkut yhteisöt kutsuvat toimintakertomuksiaan vuosikirjoiksi. Nimestään huolimatta ne ovat toimintakertomuksia, ja on sijoitettu signumiin Tk tai Xtk

Tk Toiminta- ja vuosikertomukset 1955 - 1990 KV1.4 O16-O21
 

Vuosikertomukset on kirjattu korteille, joissa näkyy myös nimenmuutos.

HUOM! Kuntien ja niiden lautakuntien vuosikertomukset ks. E, yliopistojen ja niiden laitosten vuosikertomukset ks. Yo ja koulujen vuosikertomukset ks. Kou.

   
Xtk Toiminta- ja vuosikertomukset 1991 - KV1.4 O21-O26
  Vuosikertomukset laitetaan kirjaamatta aakkosjärjestykseen

(HUOM! Kuntien ja niiden lautakuntien vuosikertomukset ks. Xe, yliopistojen ja niiden laitosten vuosikertomukset ks. Xyo ja koulujen vuosikertomukset, ks. Xkou)

   
 

IV. Standardit. Patentit. Ohjeistot.

Standardit Standardit KV1.4 P22-P23
 

Standardit on sijoitettu numerojärjestykseen.
- ei kartu

SFS
EN

ENV
ETS
IEC
ISO
PSK
(Prosessiteollisuuden standardit)
TSL
(Tavaraseloste)

   
Kortistot Kortistot
- ei kartu
KV1.4 P23
 

Suurin yhtenäisenä säilytetty kortisto on RT-kortisto. Kortit ovat koteloissa.
Jos asiakas tietää kortin numeron tai aiheen, kortti löytyy RT-luettelon avulla. Kokoelmaan kuuluu ohje-, säännös- ja tarviketiedosto.

Muita kortistoja:
Asla Asunnon laatuluokitus
KH Kiinteistön hoito: ohje-, säännös- ja tarviketiedosto
LVI Ohje-, säännös- ja tarviketiedosto
Nordtest
Ratu Talonrakennus, kone, korjaus ym.
Sit Sisustustietokortti
St Sähkötietokortisto

(Signum annettu 22.4.16)

   
 

V. Puhelinluettelot, osoitehakemistot yms.

Puhelinluettelot
Keski-Suomen puhelinluettelot. Osoite- ja palveluhakemistot
KV1.4 P24
  Ei kartu.
Muun Suomen puhelinluettelot on poistettu lähes kokonaan, hakemistoja mm. Postinumeroluettelo, Kaupunki-infot ja Maakuntainfo (Keski-Suomi) ja Valtakunnalliset yrityshakemistot
   
 

VI. Kalenterit

Kalenterit Kalenterit 1956-
KV1.4 P24
  Esimerkinomaisia poimintoja kalentereista, mm. Pellervon kalenteri (1956-64), Koululaisen Kalenteri, Painonvartijat, Rock, Suosikki, Karvinen sekä Keski-Suomea koskevia kalentereita.    
 

VII. Pienpainatteet

  Luetteloimaton pienoiskirjallisuus ennen vuotta 1955

  1. Vanhan Fennican luokituksen mukaan
  2. Helsingin yliopiston kirjaston luokituksen mukaan
  3. Luetteloimattomien kartonkien osastot (pdf)
KV1.4 D25
Pk Pienoiskirjallisuus 1955 - 1990 KV1.4 O1-O6
  Noudattaa karkeasti vanhan Fennican pääluokkia 1-24    
Xpk Pienoiskirjallisuus 1991 - KV1.4 O6-O15
  Uusi, suppeampi luokitus    

1. Käytännön teologia

Xpk 1.1 Suomen ev.-lut. kirkko
Kirkkohallitus
Hiippakunnat
KV1.4 O6
Xpk 1.2 Seurakunnat A-Ö
Seurakuntayhtymät A-Ö
Kirkon Keskukset
Tapahtumat
KV1.4 O6
Xpk 1.3 Suomen ortodoksinen kirkko
Kirkkohallitus
Tiedotuskeskus
HUOM! Muiden uskontokuntien julkaisut
Xpk 2.1
KV1.4 O6

2. Yhteiskunta

Xpk 2.1

Eri alojen yhdistykset
Liitot
Seurat
Yhteenliittymät
Organisaatiot
Projektit
Eri alojen keskukset (esim. Agenda, Jeesus-Marssi, Keski-Suomen Kalatalouskeskus)
HUOM! Urheiluseurat Xpk 22.1
Kunnallinen sopimusvaltuuskunta Xpk 2.4

Esimerkkejä:
Viljavuuspalvelu
Salaojakeskus
Maatalousalan tiedotuskeskus
Maanomistajien arviointikeskus Tekijänoikeusjärjestöt: Teosto, Gramex, Kuvasto jne.
Opiskelijayhdistysten julkaisut, esim. Cursus Balancia, Suma ry
Reserviläisten julkaisut, ks. varusmiesten matrikkelit Xpk 2.5
Joukko-osastojen killat
Painonvartijat
Kansainvälisten liittojen Suomen osastot

AAKKOSTUSOHJE: Valtakunnallisen yhdistyksen perään laitetaan ao. yhdistyksen piiri- ja paikallisjärjestö

KV1.4 O6-O9
Xpk 2.2

Rahastot
Säätiöt (esim. KOAS Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö)

HUOM! Eläkesäätiöt Xpk 20.6

KV1.4 O9
Xpk 2.3 Eduskunnassa olevat puolueet
Puolueiden tunnetut nais- ja nuorisojärjestöt
Vaalit, vaalimainokset
KV1.4 O9
Xpk 2.4 Kunnallinen sopimusvaltuuskunta
Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset
KV1.4 O9
Xpk 2.5 VPK-palokunta
Vartiointi
Väestönsuojelu
Pelastuspalvelu
Varusmiesten matrikkelit esim. RUK
Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen koulutus (esim. Ilmasota-, Maasota-, Urheilukoulu jne.)
KV1.4 O9
Xpk 2.6 Työehtosopimukset
(aakkostetaan ammattiryhmän mukaan)
HUOM! Valtion laitoksia koskevat Xd, kunnallisen sopimusvaltuuskunnan Xpk 2.4
KV1.4 O9
Xpk 2.7 Kansainvälinen toiminta
Kansainväliset kokoukset ja tapahtumat vuosijärjestyksessä
Pohjoismainen yhteistyö
KV1.4 O9

3. Terveydenhuolto

Xpk 3.1 Terveyden- ja sairaudenhoito
Tapahtumat (esim.terveysmessut)
Koulutuskalenteri
Vaihtoehtoinen hoito (Hoito- ja koulutuskeskukset, Hoidot, Tuotteet, Sekalaista)
KV1.4 O9
Xpk 3.2 Sairaalat, sairaanhoitopiirien kuntayhtymät, yksityiset lääkäriasemat (yksissä aakkosissa A-Ö).
HUOM! Työpaikkaterveydenhoito Xpk 3.3
Aids-tukikeskus
Kuntoutuskeskukset, terveyskylpylät
Kliiniset laboratoriot
Apteekit
Erilaiset luettelot ja hakemistot
KV1.4 O9-O10
Xpk 3.3 Työterveys- ja turvallisuus, työsuojelu Työturvallisuuskeskus Työpaikkaterveydenhuolto, esim. Medivire KV1.4 O10

4. Filosofia. Psykologia.

Xpk 4 Psykologiset soveltuvuustestit KV1.4 O10

5. Kasvatus ja valistus

Xpk 5.1 Päihdevalistus (alkoholi, tupakka, huumeet) KV1.4 O10
Xpk 5.2 Lapset (yksityiset päiväkodit, esim. Steiner)
Nuoret
KV1.4 O10

6. Taide-elämä

Xpk 6.1 Elokuva, Suomen elokuva-arkisto
Video, Multivideo
Valokuva, Suomen Kameraseurojen liiton näyttelyt
KV1.4 O10
Xpk 6.2 Baletti, Suomen Kansallisbaletti, yksityiset baletti- ja tanssikoulut, Ooppera, Suomen Kansallisooppera, Savonlinnan oopperajuhlat, paikalliset oopperayhdistykset KV1.4 O10
Xpk 6.3 Teatteri
Sirkus
Revyy
KV1.4 O10
Xpk 6.4 Musiikki
Orkesterien ja kuorojen juhlakonsertit ja ulkomaan vierailut
Solistikonsertit
HUOM! Vuosittaiset musiikkitapahtumat, esim. Ruisrock, Seinäjoen tangomarkkinat, Mirjam Helin yksinlaulukilpailut Xpk 11.1 (Kulttuuritapahtumat)
KV1.4 O10
Xpk 6.5 Arkkitehtuuri
Taidenäyttelyt, taidemuseot
Taideteollisuus, esim. Kalevala Koru
Taidehuutokaupat
Sarjakuvat
Ex librikset
KV1.4 O10

8. Tekstit. Omakustanteet.

Xpk 8.1 Sisältää esim. sellaista kaunokirjallista aineistoa, jota ei ole luetteloitu JYKDOK:iin (kaunokirjallisuus, näytelmät, runot, uskonnolliset ja sekalaista osasto) KV1.4 O10

9. Kielet. Sanastot.

Xpk 9.1 Sisältää esim. erikielisiä ruokasanastoja. KV1.4 O10

10. Historia. Kansatiede. Henkilöhistoria.

Xpk 10.1 Suomen historia KV1.4 O10
Xpk 10.2 Henkilöhistoria KV1.4 O10

11. Matkailu. Kulttuuritapahtumat. Kotiseutu.

Xpk 11.1

Matkailumainokset A-Ö
Kulttuuritapahtumat, esim. Cuttys `Sark Tall Ships`, musiikkikilpailut
Opas- ja matkailukartat (taitetut)

AAKKOSTUSOHJE: vuosittain samalla paikkakunnalla tapahtuvat paikkakunnan mukaan. Jos tapahtuman pitopaikka vaihtelee, aakkostetaan tapahtuman mukaan, esim. Etelä-pohjalaiset Spelit

KV1.4 O10-O11
Xpk 11.2 Ulkomaiset matkakohteet: esitteet, kulttuuri ym. KV1.4 O11

12. Eläinten hoito ja koulutus. Jalostus. Hevoshuutokaupat.

Xpk 12

Eläinten hoito ja koulutus, jalostus, hevoshuutokaupat

KV1.4 O11

19. Tekniikka. Teollisuus.

Xpk 19.1 Tekniikka: oppaita, esitteitä
Teollisuuslaitokset (erityisesti ympäristöasiat, koulutus, erikoisalat)
Autojen ja moottoripyörien käyttö- ja huolto-ohjekirjat v. 1998 -
KV1.4 O11-O12
Xpk 19.2 Elintarviketeollisuus, esim. Jussin Pussi Lääketeollisuus
Kosmetiikkateollisuus
KV1.4 O12
Xpk 19.3 Vaatetusteollisuus, esim. Turkistuottajat Oy, Nanso, Marimekko, Palmroth
Käsityöt: valmistusohjeet, perinnekäsityöt
Muoti, muotinäytökset, esim. Vateva
HUOM! Taidekäsityö Xpk 6.5, esim. Pasanen-Hytönen, Kaarina Heikinheimo
KV1.4 O12
Xpk 19.4 Tietotekniikka
- ei laitekohtaisia ohjekirjoja
KV1.4 O12

20. Talous

Xpk 20.1 Kauppa- ja liike-elämä A-Ö, esim. keskusliikkeet (Kesko), yksityiset kauppaliikkeet
Yritystalous
Asianajotoimistot
Messut (vuosijärjestys), maatalous- tms. näyttelyt (ei taide)
Osaamis-, Yritys- ja Leader-keskukset
Esim. Suomen Laatukeskus, Positiivarit Oy
KV1.4 O12-O13
Xpk 20.2

Viestintä
Radio
TV
Lehdistö. Lehtiyhtiöt

Markkinointi, mainonta. Mainostoimistot esim. Suorakanava Oy, Rakenna ja Remontoi
Tiedotustoimistot (esim. TT Taloudellinen tiedotustoimisto, Inforviestintä, Inforfilm, Suomen Gallup, Taloustutkimus)

KV1.4 O13
Xpk 20.4 Pankki Pankkiiriliikkeet
Pörssi
Sijoittaminen
Perintä (Suomen Perintäkeskus Oy)
Luottokortit, Luottokunta
Panttilainaamot
HUOM! Yksissä aakkosissa
KV1.4 O13
Xpk 20.5 Posti, Postimerkkikeskus
Sonera (ent. Tele)
Yksityiset puhelinyhtiöt
KV1.4 O13
Xpk 20.6 Vakuutus. Vakuutusyhtiöt
Eläkekassat
Vakuutusyhtiöiden yhteiselimet/toimikunnat VAT; VALT
Liikennevakuutuskeskus
Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta
Kuntien eläkevakuutus (HUOM! Valtiokonttori Xd:ssä)
KV1.4 O13
Xpk 20.7 Liikenne: maa-, vesi-, lentoliikenne
Liikenneturva
Logistiikka
KV1.4 O13

22. Urheilu. Harrastukset.

Xpk 22.1 Urheilulajit A-Ö
Urheilun keskusliitot. Urheiluseurat
Tapahtumat
Kilpailut (mm. Koirien agility-kilpailut, perhonsidonta)
HUOM! Hyllyjärjestys: seura A-Ö, lajijärjestöt, tapahtumat
KV1.4 O13-O15
Xpk 22.2 Harrastuslajit
Retkeily
Keräilyharrastus, esim. mitalit, rahat, postimerkit
Pienoismallit
Pelit
HUOM! Signum 22.3 on poistettu
KV1.4 O15

23. Arkistot. Museot.

Xpk 23 Arkistot ja museot
HUOM! Taidemuseot Xpk 6.5
KV1.4 O15

24. Kirjastot. Kustantajat. Kirjapainot. Muistokirjat

Xpk 24.1 Kirjastot
HUOM! Yliopistokirjastot Xyo
KV1.4 O15
Xpk 24.2 Kustantajat, kirjapainot ja antikvariaatit
A-Ö
Sisältää myös musiikki- ja videokustantajat
Peli- ym.tuoteluettelot
KV1.4 O15
Xpk 25 Näytteenomaisesti erilaisia muistokirjoja, joissa usein tunnetun taiteilijan kuvitus (vauvakirjat, isovanhempien kirjat, kaverikirjat, vieraskirjat jne.) KV1.4  

VIII. Luetteloimaton muu kirjallisuus

 
  1. Vain vähän tekstiä sisältävät lastenkirjat, esim. kuva-, pehmo- ja kurkistuskirjat
  2. Virsikirjat, raamatut, katekismukset yms.
KV1.4