Laitoslainat

Vapaakappalesäädösten ja Kulttuuriaineistolain perusteella yliopiston kirjastolla on vapaakappalekokoelma (Fennica). Kokoelmaa suojellaan käyttörajoituksin, joten materiaalia toimitetaan vain lukusalikäyttöön. Laitoslainaoikeuden saaneet voivat säilyttää aineistoa myös työtiloissaan yliopistolla. Kokoelmakeskuksesta laitoslainat voidaan toimittaa sisäisessä postissa suoraan laitokselle. Tämä on erikseen mainittava tilausta tehdessä.

Mihin tarkoitukseen ja kuka laitoslainaoikeuden saa?

 • Yliopiston henkilökunta, opettajat ja tutkijat
 • Omaa opetus- ja tutkimustyötä varten
 • Lainaajalla on oltava työtila Jyväskylän yliopistossa

Laitoslainaoikeudesta on käytävä sopimassa henkilökohtaisesti kirjaston palvelupisteessä, jossa oikeus rekisteröidään kirjaston lainaajarekisteriin.

Aineistot, joita saa käyttää vain kirjaston tiloissa

 • ennen vuotta 1955 painetut julkaisut
 • pienpainatteet
 • kartat, nuotit, sarjakuvat
 • kuvatallenteet
 • aikakauslehtien irtonumerot
 • arvokkaat, harvinaiset tai huonokuntoiset julkaisut

Laitoslainaoikeuden velvoitteet

 • Laina on henkilökohtainen.
 • Julkaisuja on säilytettävä yliopistolla olevassa työtilassa ja käsiteltävä huolellisesti eikä niihin saa tehdä alleviivauksia tai muita merkintöjä - kyseessä on arkistokappale.
 • Asiakas korvaa vahingoittuneen tai kadonneen aineiston.
 • Aineiston laina-aika on 180 vrk, mutta mikäli toinen asiakas tarvitsee samaa aineistoa, se on pyynnöstä palautettava aikaisemmin. Vapaakappalelainan voi uusia vain yhden kerran.
 • Työsuhteen tai tutkimustyön päättyessä sekä pitempiaikaisten poissaolojen ajaksi vapaakappaleaineisto on aina palautettava kirjastoon.

Laitoslainaoikeuden menettäminen

Käyttäjä, joka ei noudata ohjeita, menettää laitoslainaoikeuden.

Laitoslainaoikeutta koskeviin kysymyksiin vastaa
Tuula Harmoinen