Tulevaisuuden tutkimustaidot – Avoimen tiedon keskuksen OPS-seminaari 24.1.2023

OPS-seminaarissa keskustellaan tutkimustaidoista ja eettisestä osaamisesta uusissa opetussuunnitelmissa. Katsotaan tulevaisuuteen ja mietitään yhdessä, miten esimerkiksi tiedonhankinnan ja aineistonhallinnan osaaminen rakentuu perustutkinto- sekä jatko-opintojen opseissa. Tervetuloa!

Aika ja paikka: 24.1.2023 klo 9.00–11.30 Tietoniekka B116 (Lähde-rakennuksen 1 krs.)

Ilmoittaudu Webropol-lomakkeella. Ilmoittautuminen ei ole pakollista, mutta auttaa meitä, kun tiedämme suunnilleen, mistä yksiköistä osallistutaan! Myös opiskelijat ovat erittäin tervetulleita. 

Ohjelmassa on yhteinen alustus + keskustelu. Seminaarin yhteisestä osuudesta tulee tallenne.

Keskustellaan uusista opetussuunnitelmista sekä yleisellä tasolla että yksikkökohtaisesti, sekä opsien että jopsien osalta. Lähtökohtana on se, että opiskelija ja väitöskirjatutkija tarvitsevat systemaattista ohjausta kehittääkseen tutkimustaitojaan. And let's not forget international master's programmes either! Tutkimustaitojen opetus sisältää monia osa-alueita. Esim.

  • Tieteellinen tiedonhankinta
  • Tutkimusaineistojen hallinta
  • Avoin tiede
  • Tiede- ja tutkimusviestintä
  • Tieteellinen julkaiseminen
  • Tutkimusetiikan sisällöt

Tuotetaan yhdessä eri osa-alueet huomioivaa opetusta, joka edistää opintoihin kiinnittymistä sekä opiskelijan ja tutkijan toimijuutta! Onnistunut yhteistyö perustuu vastuunjaosta sopimiseen ainelaitosten, OSC:n ja MOVIn kesken. Ks. Jaettu opetus- ja ohjausvastuu.

Keskustellaan muun muassa näistä aiheista: Miten tutkimustaitoja opetetaan systemaattisesti ja ohjaavasti? Mitä tutkimusosaamista tulevaisuuden opiskelija tarvitsee? Kenen vastuulla tutkimustaitojen opetus on ja kuinka vastuunjaosta sovitaan niin, että kokonaisuus on opiskelijan näkökulmasta mielekäs? Keskusteluun nostetaan myös avoimen ja jatkuvan oppimisen mahdollisuudet.

Jos kaipaat yksikkökohtaista sparrausta tieteellisen tiedonhankinnan ja aineistonhallinnan ops-asioissa, ota yhteyttä Avoimen tiedon keskukseen, kirjastoon. Yhteyshenkilöt: Tiia Puputti tiia.puputti@jyu.fi ja Johanna Kinnunen johanna.t.kinnunen@jyu.fi. Tietoa tästä teemasta löydät OPS-käsikirjasta. Katso myös kirjaston Opetus ja ohjaus -sivut.