Jyväskylän yliopiston kirjasto

Liikunnasta iloa vuodesta 1970 lähtien -juhlanäyttely

13.1.-13.3.2020 Liikunta-rakennus, 3. krs

Jyväskylän Korkeakoululiikunnan juhlanäyttely esittelee entisen yliopistoliikunnan 50-vuotista taivalta 1970-luvulta tähän päivään.

Jyväskylän yliopiston opintopalveluiden yhteyteen perustettiin vuonna 1970 Yliopistoliikunta, jonka tarkoituksena oli järjestää vapaamuotoista, ohjattua ja kurssiluonteista liikuntatoimintaa yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Tavoitteena oli mahdollisimman monipuolisen liikuntatarjonnan avulla edistää yliopiston opiskelijoiden ja henkilöstön jäsenten fyysistä kuntoa, sekä tarjota hauskaa ja virkistävää vastapainoa opiskelulle ja työlle.

1970-luvun jälkeen Yliopistoliikunnan eli nykyisen Korkeakoululiikunnan tarjonta on monipuolistunut ja laajentunut huimasti samalla kun toiminnan keskipiste on siirtynyt palloilusta enemmän ryhmäliikunnan puolelle.

Näyttelyyn on koottu erilaisia liikuntavälineitä ja esineitä korkeakoululiikunnan eri vaiheilta ja niiden avulla pyritään tuomaan esille korkeakoululiikunnan toiminnassa tapahtuneita muutoksia ja suosituimpia lajeja.

Tiedemuseo on ollut mukanan kokoamassa näyttelyä, joka on avoinna 13.1.-13.3.2020 Jyväskylän yliopiston Liikunta-rakennuksen 3. kerroksessa. Vapaa pääsy.

Tervetuloa!

Lisätietoa:
Liikuntapäällikkö Anneli Mörä-Leino
Jyväskylän korkeakoululiikunta täyttää 50 vuotta

Kirjasto Facebookissa
Instagram
Jyx-logo-201210