Jyväskylän yliopiston kirjasto

Vanhat kortistot digitaalisina

Digitaalinen "näyttely" vanhoista kortistoista

Vanhat korttiluettelot digitaalisina

 • Digitoidut korttiluettelot sisältävät kokoelma- ja sijaintitiedot JYKDOK-kokoelmaluettelosta osin vielä puuttuvasta aineistosta.
  • Varhaiskirjallisuus: korttiluettelo sisältää ulkomaisen kokoelman 1400–1700-luvuilta
  • Varhais-Fennica: korttiluettelo sisältää kotimaisen julkaisutuotannon vanhinta aineistoa vuoteen 1809 saakka
  • Vanha Fennica: korttiluettelo sisältää vuosina 1810–1954 julkaistua kotimaista kirjallisuutta
 • Voit selata digitoitua kortistoa aiheen mukaan.
 • Kortistoon voi tehdä myös sanahakuja, mutta automaattisen tekstintunnistuksen laaturajoitteiden vuoksi systemaattiset tiedonhaut on syytä tehdä kortistoa selaamalla

Aineisto on sijoitettu Jyväskylän yliopiston kokoelmakeskukseen, josta voit tilata aineiston lukusalikäyttöön. Ennen tilausta tarkista vielä onko aineisto saatavissa Kansalliskirjaston digitaalisten aineistojen kokoelmasta tai Doria julkaisuarkistosta.

Vanha Fennica

  Kortit digitoi Jyväskylän yliopistopaino.

   Kirjasto Facebookissa
   Instagram
   Jyx-logo-201210