Jyväskylän yliopiston kirjasto

Tieto-Finlandia ehdokkaat 2018

Marraskuun kuukaudenkirjat kirjaston ala-aulan vitriinissä

Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinto

Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinto on Suomen Kirjasäätiön jakama tunnustus ansiokkaalle suomalaiselle yleistajuiselle tietokirjalle, jonka voidaan katsoa merkittävästi edistävän lukijoiden kiinnostusta kerronnaltaan taidokkaaseen tietokirjallisuuteen. Palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa.

Suomen Kirjasäätiö asettaa vuosittain kolmijäsenisen valintalautakunnan, jonka tehtävänä on nimetä vähintään kolme ja enintään kuusi ehdokasta palkinnonsaajaksi, sekä henkilön, joka valitsee nimetyistä ehdokkaista lopullisen palkinnonsaajan.

Palkintolautakuntaan on nimetty seuraavat henkilöt:

  • viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Johanna Vesikallio, puheenjohtaja
  • toimittaja Tuomas Kaseva
  • kirjakauppias Heli Kuvaja

Lopullisen palkinnonsaajan asetetuista ehdokkaista valitsee elokuvaohjaaja Virpi Suutari.

Vuoden 2018 ehdokkaat

Vuoden 2018 tieto-Finlandian sai
Aalto, Seppo: Kapina tehtailla – Kuusankoski 1918 (Siltala)

Lisätietoja: Suomen kirjasäätiö

Kirjasto Facebookissa
Instagram
Jyx-logo-201210