Jyväskylän yliopiston kirjasto

Kotiseutu kirjoissa

Kokoelmanäyttely 10.8.2017-27.1.2018 kirjaston ala-aulassa

Kotiseutututkimuksen juuret ulottuvat Suomessa 1600-luvulle, jolloin Ruotsissa v. 1666 perustettu Antikviteettikollegio kokosi tietoja myös Suomen muinaismuistoista ja historiallisista paikoista.

Järjestäytyneen suomalaisen kotiseutuliikkeen syntysanat lausuttiin Suomessa 1894. Valtakunnallisen kotiseututyön johtoon perustettiin 1908 Suomen Kotiseutututkimuksen Keskusvaliokunta, joka alkoi seuraavan vuonna julkaista aikakauslehti Kotiseutua.

Myös kotiseutukirjallisuutta alettiin julkaista kotiseutu- ja kansallisromanttisen liikkeen heräämisen myötä 1800-luvun jälkipuoliskolla. Jo ensimmäisessä Kotiseutu –lehdenkin numerossa (1909) esitellään Kansanvalistusseuran Kotiseutukirjallisuutta. Esittelyssä on mm. uusi ”kansanomainen ja helppohintainen” kirjasarja: Kansanvalistusseuran kotiseutukuvauksia.

Tärkeä rooli kotiseutukirjallisuuden edistämisellä oli myös vuonna 1831 perustetulla Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralla (SKS), jonka kansallinen julkaisutoiminta on vaikuttava.

Kotiseutukirjallisuuden perinnettä on myöhemmin jatkanut vuonna 1949 perustettu Suomen kotiseutuliitto. Sen tehtävänä on maamme kotiseututoiminnan harrastajien kokoaminen sekä valtakunnallisen työkentän yhtenäistäminen.

Kotiseutuliitto myös valitsee ja palkitsee vuosittain vuoden kotiseututeoksen. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa kotiseutukirjojen tekijöitä ja tuoda näkyvyyttä kotiseutukirjallisuudelle. Vuonna 2016 palkinnon voitti teos Valtatien varrelta : tarinoita ja kuvia Leppävaarasta ja Harakasta, tekijöinä Markku Salmi ja toimituskunta.

Näyttelyssämme on esillä palkitut kotiseutukirjat vuosilta 2009-2016 sekä esimerkkejä eri ikäisistä eri puolilta Suomea julkaistuista kotiseutukirjoista. Kokoelman valintaa on vaikeuttanut julkaistujen teosten runsaus. Ne ovat kuitenkin arkistoituna kirjaston vapaakappalekokoelmassa ja tilattavissa sieltä lukusalikäyttöön.

Tämän vuoden Valtakunnallisia kotiseutupäiviä vietetään Jyväskylässä 10.- 13.8.2017.

Kirjasto Facebookissa
Instagram
Jyx-logo-201210