Jyväskylän yliopiston kirjasto

Kirjaston perustehtävä

20.12.2011

Kirjaston rakenne

Jyväskylän yliopiston kirjasto koostuu pääkirjastosta sekä kahdesta kampuskirjastosta (Mattilanniemi ja Ylistönrinne). Tietopalvelu, kaukopalvelu, pääosa tiedonhallinnan koulutuksesta, julkaisupalvelut sekä kurssikirjapalvelut sijaitsevat pääkirjastossa. Kampuskirjastoissa on lähinnä peruspalveluita. Kaikissa kirjaston toimipisteissä on lukupaikkoja, langaton verkko ja työasemia. Pääkirjastossa ja Mattilanniemessä on tutkijanhuoneita.

Painettuja kokoelmia on noin 42 hyllykilometriä, joista on avohyllyillä pääkirjastossa n. 10 hyllykilometriä. Suljettuja varastoja on pääkirjaston yhteydessä sekä etävarastoissa. Kampuskirjastoissa on pääasiallisesti avokokoelmia.

Julkaisujen kappalemäärä on n. 2 miljoonaa, josta puolet on vapaakappalelain perusteella saatavaa kotimaista aineistoa. Asiakkaiden käytössä on satoja  koti- ja ulkomaisia tietokantoja sekä noin 20 000 elektronista lehteä. Kirjasto harjoittaa erityisesti kasvatustieteiden ja psykologian kansallista, liikuntatieteiden osalta myös kansainvälistä, tietohuoltotoimintaa.

Kirjaston tehtäviä

Hankimme tietoaineistoja yliopistoyhteisön tarpeisiin ja huolehdimme elektronisten aineistojen käyttöön saattamisesta sekä yhteyksien toimivuudesta. Vastaamme siitä, että julkaisut ovat tehokkaasti ja nopeasti käytettävissä pitämällä kokoelmatietokannan ja muut luettelot kattavina ja ajantasaisina sekä huolehtimalla kokoelmien järjestyksestä ja kunnosta. Lainaamme aineistoa paikallisesti ja kaukolainoina, neuvomme tiedonlähteiden käytössä, perehdytämme kirjastoon ja annamme tiedonhallinnan opetusta. Julkaisemme yliopiston pääjulkaisusarjoja sekä kehitämme ja koordinoimme yliopiston painettua ja digitaalista julkaisutoimintaa.

Kirjasto on monipuolinen oppimisympäristö, joka integroi perinteiset sekä elektroniset tiedonlähteet nykyaikaiseksi tietoympäristöksi.

Kirjaston toiminta-ajatus

Jyväskylän yliopiston kirjasto on yliopiston kansainvälisesti korkeatasoisen tutkimuksen ja opetuksen keskeinen infrastruktuuri. Kirjasto toimii aktiivisesti tieteellisen tietoympäristön kehittämisessä ja vastaa yliopiston tutkimuksen, opetuksen, opiskelun ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen edellyttämistä kirjasto- ja tietopalveluista. Yliopiston julkaisutoiminnan ja siihen liittyvien palvelujen edistäminen kuuluu kirjaston tehtäviin. Kirjasto toimii va- paakappalekirjastona, joka kulttuuriaineistolain perusteella arkistoi ja saattaa tutkimuksen käyttöön kotimaista julkaisuperintöämme.

Kirjaston avaintavoitteet

Kirjasto tuottaa palveluja tutkimuksen ja opetuksen tarpeisiin. Tavoite on taata yliopistoyhteisön jäsenille laadukkaat kirjastopalvelut ja tiedonhankinnan koulutuspalvelut. Kirjasto tukee toiminnallaan yliopiston profiloitumista ja vahvuusalueita. Tutkijoita palvellaan tutkimustyön alusta tulosten julkaisemiseen. Kasvavan aikuiskoulutuksen tarpeet otetaan huomioon. Kirjasto hankkii painettuja ja elektronisia aineistoja sekä tukee vapaasti tietoverkoissa julkaistun tieteellisen tiedon hyödyntämistä. Asema vapaakappalekirjastona vahvistaa kirjaston kokoelmien muodostusta. Kirjaston kokoelmat ja palvelut, toimiva infrastruktuuri sekä kohdennettu tiedonhankinnan opetus ja ohjaus auttavat yliopistoa vastaamaan monitieteisyyden haasteisiin sekä saavuttamaan asetetut maisteri- ja tohtoritutkintotavoitteet.

Palvelut muodostuvat paikallis- ja verkkopalveluista. Niissä noudatetaan esteettömyyden periaatteita. Palvelutarjonta toteuttaa yhteiskunnallista palvelutehtävää ja tietoaineistot ovat kaikkien käytettävissä.

Jyväskylän yliopiston kirjasto on julkinen kirjasto, joka palvelee kaikkia tiedontarvitsijoita, vaikka sen palvelut ja tietoaineistot on rakennettu yliopistoyhteisön tarpeita varten.

Kirjaston arvot
Arvostamme asiakasta
Arvostamme työtovereitamme
Arvostamme osaamista ja kehittymistä

Sivun yläreunaan

Kirjasto Facebookissa
Instagram
Jyx-logo-201210