Jyväskylän yliopiston kirjasto

Johtokunta

Johtokunnan tehtävät

Avoimen tiedon keskuksen (erillislaitos) johtokunnan tehtävät on määritelty Jyväskylän yliopiston johtosäännössä (pdf). Rehtori asettaa laitosta kuultuaan laitoksen johtokunnan, jonka jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokuntaan nimetään puheenjohtaja, joka toimii laitoksen johtajan lähiesimiehenä.

Avoimen tiedon keskuksen johtokunnan tehtävänä on johtosäännön 23 §:n mukaan

  1. arvioida, kehittää ja tehdä aloitteita laitoksen toimintaan liittyen
  2. hyväksyä laitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma sekä päättää talousarviosta
  3. (avoimessa yliopistossa hyväksyä opetuksen järjestämissuunnitelma, kielikeskuksessa
   opetussuunnitelma)
  4. tehdä esitys valinnasta johtajan tehtävään
  5. tehdä esitys työsuhteeseen otettavasta henkilöstöstä, jonka ottamisen rehtori on siirtänyt johtajalle ja jonka ottaminen rehtorin päätöksen mukaan edellyttää johtokunnan esitystä, (sekä tehdä esitys valinnasta professorin tehtävään toistaiseksi otettaessa Agora Centerissä, koulutuksen tutkimuslaitoksessa ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa)
  6. hyväksyä laitoksen toimintakertomus ja päättää toimenpiteistä, joihin toimintakertomus antaa aihetta
  7. edesauttaa laitoksen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kehittymistä sekä
  8. päättää laitoksen antamaan täydennyskoulutukseen (ja avoimeen yliopisto-opetukseen)
   osallistuvien valintaperusteista sekä
  9. käsitellä ja ratkaista ne johtajalle kuuluvat asiat, jotka johtaja niiden laajakantoisuuden tai periaatteellisen tärkeyden vuoksi saattaa johtokunnan käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi.

   Johtokunnan jäsenet

   Rehtori on 5.10.2016 tekemällään päätöksellä muodostanut tulevalle Avoimen tiedon keskukselle johtokunnan, joka aloittaa toimintansa 10.10.2016 lukien. Johtokunta muodostetaan nykyisten erillislaitosten kirjaston ja tiedemuseon johtokunnista varajäsenineen.

   Johtokunta jatkaa toimintaansa 31.12.2017 saakka.

   Sivun yläreunaan

   Kirjasto Facebookissa
   Instagram
   Jyx-logo-201210