Jyväskylän yliopiston kirjasto

Kehittämishankkeet

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2000-2001

Kirjasto on monipuolinen oppimisympäristö, joka integroi perinteiset sekä elektroniset tiedonlähteet nykyaikaiseksi tietoympäristöksi.

Tämän lähtökohdan pohjalta kirjastoa kehitetään edelleen mm. kehittämishankkeiden kautta. Osa hankkeista on kirjaston sisäisiä, osa perustuu kansalliseen tai kansainväliseen yhteistyöhön.

Meneillään olevat kehittämishankkeet

Vastuullinen tiede ja tutkimusaineistojen hallinta opinnäyteprosessissa
OSC osana yliopiston opetuksen kehittämistä teemalla Yhteisöllinen ja osallisuutta edistävä pedagogiikka.
Osa OKM:n Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa (OHO!) –hanketta.
Yhteyshenkilö: Johanna Kinnunen

Jyväskylän yliopisto avoimen tieteen ja tutkimuksen kypsyystasolle 5
Yhteyshenkilö: Irene Ylönen

  1. Strategia, politiikat ja periaatteet
  2. Julkaisut
  3. Tutkimusaineistot; yhteyshenkilö: Juuso Marttila
  4. Oppimateriaalit
  5. Avoimen tieteen OPS; yhteyshenkilö: Eeva Koponen

Pääkirjaston peruskorjaus: tilavisiointi ja väistöratkaisut
Yhteyshenkilö: Risto Heikkinen

Vuonna 2017 toteutetut hankkeet

Avoimen tiedon keskus: yliopiston kirjaston ja tiedemuseon yhteenliittymä 2017 alkaen
Yhteyshenkilö: Ari Muhonen

Avoimen tieteen / Open Accessin kehitystyö
Yhteyshenkilö: Pekka Olsbo

Sivun yläreunaan

Vuonna 2016 toteutetut hankkeet

Library Tutorial: A framework for systematic information seeking
Kirjasto osana yliopiston eEducation-hanketta
Yhteyshenkilö: Johanna Kinnunen

Suomi rinnakkaisjulkaisemisen mallimaaksi -hanke
Yhteyshenkilö: Pekka Olsbo

Sivun yläreunaan

Vuonna 2015 toteutetut hankkeet

Pääkirjaston uusi lajitteleva palautusautomaatti - Retu
Yhteyshenkilö: Marjut Virkkunen

Pääkirjaston asiakastilojen ergonomian ja ryhmätyötilojen kehittäminen
Yhteyshenkilö: Marjut Virkkunen

Sivun yläreunaan

Vuonna 2014 toteutetut hankkeet

Sanomalehtilukusalin uudistus ja Olkkari - kirjaston käyttäjien uusi olohuone
Yhteyshenkilö: Ulla Pesola

Keskitetty julkaisutietojen tallentaminen kirjastossa - TUTKA
Yhteyshenkilö: Pekka Olsbo

Interaktiivinen e-kirja
Kirjasto osana yliopiston eEducation-hanketta
Yhteyshenkilö: Nina Kivinen

Uusi yliopistokauppa Soppi
Yhteyshenkilö: Pekka Olsbo

Sivun yläreunaan

Vuonna 2013 toteutetut hankkeet

Tiedonhankinnan solmukohdat
Kirjasto osana yliopiston Interaktiivinen opetus ja oppiminen -hanketta
Yhteyshenkilöt: Eeva Koponen ja Marja Kokko

KDK-Finna-pilotointi
Yhteyshenkilö: Hannu Markkanen

Opetuksen itsearviointi osana yliopiston arviointia
Yhteyshenkilö: Mirja Laitinen

Opiskelijaruokala väliaikaisesti kurssikirjastoon
Yhteyshenkilö: Marjut Virkkunen

Sähköisen kirjan teknologia
Yhteyshenkilö: Nina Kivinen

Tiedonhankinnan englanninkielisen sivuston kokonaisuudistus
Kirjaston www-sivut ja Koppa-verkko-oppimateriaalit.
Yhteyshenkilöt: Eeva Koponen ja Mirja Laitinen

Yliopiston uusi verkkokauppa
Yhteyshenkilö: Pekka Olsbo

Sivun yläreunaan

Vuonna 2012 toteutetut hankkeet

Jyknet uudistus - kirjaston intranetin siirto plone-julkaisujärjestelmään
Yhteyshenkilö: Hannu Markkanen

Jyväskylän tieteellinen kirjasto 1912-2012 -juhlavuosi
Yhteyshenkilö: Kimmo Tuominen

Tiedonhankinnan suomenkielisen sivuston kokonaisuudistus
Kirjaston www-sivut ja Koppa-verkko-oppimateriaalit.
Yhteyshenkilöt: Eeva Koponen ja Mirja Laitinen

Sivun yläreunaan

Vuonna 2011 toteutetut hankkeet

Pääkirjaston lajitteleva palautusautomaatti - Tuomas
Yhteyshenkilö: Marjut Virkkunen

Tiedonhankinnan opetuksen kehittämishanke
Yhteyshenkilö: Eeva Koponen

Sivun yläreunaan

Vuonna 2010 toteutetut hankkeet

Kirjaston tilojen kehittäminen (vaihe II)
Pääkirjaston 2.-3. kerrosten palvelupisteiden uudistamistyö, Kolmesta yhteen -projekti.
Yhteyshenkilö: Marjut Virkkunen

Yölainoista lyhytlainoiksi - kurssikirjat
Yhteyshenkilöt: Marjut VirkkunenTuula Hölttä, Marjaana Salminen

Sivun yläreunaan

Vuonna 2009 toteutetut hankkeet

Varattujen kirjojen itsepalvelunouto

Pääkirjastossa aloitettiin varattujen kirjojen itsepalvelunouto. Kokeilun aikana asiakkaat noutivat varatut kirjansa itse ja lainasivat ne itsepalveluautomaatilla. Kokeilu jäi pysyväksi palvelumuodoksi.
Yhteyshenkilöt: Annikki Järvinen, Marjut Virkkunen

Kirjaston tilojen kehittäminen (vaihe I)

Hiljainen lukusali ja eTentti-tila sähköisten tenttien itsenäiseen suorittamiseen, pääkirjaston 3. krs.
Yhteyshenkilöt: Marjut Virkkunen (hiljainen lukusali), Marja Sarvilinna (eTentti)

Tiedonhankinnan verkkokurssin kehittäminen

Kaikille tiedekunnille soveltuvan Tiedonhankinnan perusteet -verkkokurssin (1 op) tuottaminen.
Yhteyshenkilö: Eeva Koponen

Sivun yläreunaan

Vuonna 2008 toteutetut hankkeet

Julkaisukanavahanke

JYX-julkaisuarkiston rakentaminen ja verkko-oppimateriaalien oikeuksien hallinnan, jakelun ja löydettävyyden kehittäminen kansallisessa virtuaaliyliopistotoiminnassa, kansallinen virtuaaliyliopistohanke 2007 -2008. Jyväskylän yliopiston kirjasto koordinoi.
Yhteyshenkilö: Risto Heikkinen

Kirjaston JYKDOK-kokoelmatietokannan konvertointi

Suomen kaikki yliopisto- ja korkeakoulukirjastot, jotka käyttävät Voyager-kirjastojärjestelmää, vaihtoivat keskitetysti tallennusformaattinsa MARC21-Finistä MARC 21:een. Muutosprojekti lähti liikkeelle Kansalliskirjaston johdolla vuoden 2006 alussa ja kirjastojen tietokannoissa formaatti vaihdettiin vuoden 2008 lopussa.
Yhteyshenkilö: Kaisa Saikkonen ja Veli-Matti Häkkinen

Kirjaston verkkosivujen sivustouudistus 2008
Yhteyshenkilö: Risto Heikkinen

KIRSTU 2015

Kirjasto teki strategian vuoteen 2015 asti.
Yhteyshenkilö: Pirjo Vatanen

Kirjaston laadunvarmistusjärjestelmä

Kirjasto laati laadunvarmistusjärjestelmän osana yliopiston laatutyötä.
Yhteyshenkilö: Risto Heikkinen

Lainauksen maksukäytänteiden ja palveluhinnaston uudistus
Yhteyshenkilö: Marjut Virkkunen

Sivun yläreunaan

Vuonna 2007 toteutetut hankkeet

Digitointilinja

Kirjastossa on rakennettu digitointilinja mm. huonokuntoisten ja paljon käytettyjen aineistojen digitointiin. Ensimmäisenä digitointikohteena on Jyväskylän ylioppilaslehti. Linjaa kehitetään digitoinnin myötä - aineistot tulevat käytettäviksi JYX-julkaisuarkiston kautta.
Yhteyshenkilö: Risto Heikkinen

Kansallinen kokoelmakarttahanke

Yliopistokirjastojen neuvoston strategiassa vuosiksi 2003-2006 asetettiin aineiston saatavuuden ja kattavuuden parantaminen lähivuosien yhteistyön yhdeksi painopisteeksi. Kokoelmakarttahanke toteutti osaltaan tätä tavoitetta.
Yhteyshenkilö: Eila Elomaa

Tieteen linkkitalo -selvitys

Tieteen linkkitalo -aihehakemiston käytöstä ja kehitysmahdollisuuksista tehtiin selvitys (pdf). Jyväskylän yliopiston kirjasto koordinoi.
Yhteyshenkilö: Risto Heikkinen

Sivun yläreunaan

Vuonna 2006 toteutetut hankkeet

Jyväskylän yliopiston julkaisusarjojen uudistaminen

Projektin tavoitteena oli kehittää yliopiston verkkojulkaisemista ja yliopiston laitoksien ja yksiköiden julkaisemiseen liittyviä toimintastrategioita. Tähän liittyen käytiin neuvotteluja useiden tiedekuntien ja laitosten kanssa niiden julkaisemisen kehittämisestä. Hankkeen merkittävimpänä tuloksena voidaan pitää yliopiston verkkojulkaisemisen kannalta keskeisen hallintasovelluksen, DSpacen, käyttöönottoa. Sen avulla yliopiston laitoksille voidaan tarjota keskitetty verkkojulkaisemisen järjestelmä.
Yhteyshenkilö: Pekka Olsbo

Tiedonhankinnan opetuksen kehittäminen 2006

Hankkeen tavoitteena oli informaatiolukutaidon tavoitteiden mukaisen tiedonhankinnan opetuksen kehittäminen Jyväskylän yliopistossa.

Kirjastossa laaditun tiedonhankinnan opintopolun mukaisesti opetusta tarjottiin uusille opiskelijoille sekä kandidaatti- ja maisteriseminaarivaiheessa oleville. Hankkeessa keskityttiin erityisesti kandidaattiseminaarivaiheen (2.-3. opintovuosi) opetukseen. Hankkeessa tarjottiin tiedonhankinnan opetusta pilottikokeiluna humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan seitsemän oppiaineen kandidaattiseminaareille. Lisäksi hankkeen aikana kehitettiin verkko-opetusmateriaaleja, englanninkielistä opetusta sekä selvitettiin rahoitusmallivaihtoehtoja ja opetuksen resursseja kirjastossa.

Yhteyshenkilöt: Mirja Laitinen ja Irene Ylönen

Kirjaston vanhojen kokoelmien (vanha Fennica) inventointi eli revideeraus
Yhteyshenkilö: Eila Elomaa

OPLAApro

Kirjasto oli mukana Jyväskylän yliopiston opetuksen laatuprosesseja koskevassa OPLAApro-hankkeessa.
Yhteyshenkilö: Mirja Laitinen

Kirjastotuutori - Kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan verkkokurssi

Kirjastossa tehtiin tiedonhankinnan perusteiden verkkokurssi, jonka sisältöalueet ovat seuraavat:
- kirjaston käytön perusteet
- johdatus systemaattisen tiedonhankintaan
- johdatus tärkeimpien tiedonhakupalvelujen käyttöön
- lähdekritiikin ja tiedonhaun arvioinnin perusteet.

Hanke toteutettiin väyläopiskelijoiden osalta yhteistyössä kasvatustieteen laitoksen kanssa ja maisteriohjelmien osalta kielten laitoksen kanssa.

Yhteyshenkilö: Marjut Kataja

Sivun yläreunaan

Vuonna 2005 toteutetut hankkeet

Kansallinen tiedonhakuportaali (NELLI)

Kansallinen tiedonhakuportaali NELLI (National Electronic Library Interface) antaa mahdollisuuden yhtäaikaiseen hakuun, joka kohdistuu mm. kirjastojen kokoelmatietokantoihin, muihin tietokantoihin sekä elektronisiin lehtipalveluihin. Järjestelmä otettiin käyttöön korkeakoulukirjastoissa vuoden 2005 alussa. Myöhemmin mukaan tulee muita kirjastoja ja personoituja palveluja. Hankkeen koordinoija ja päävastuutaho on Helsingin yliopiston kirjasto.

Vuonna 2005 Jyväskylän seudun kirjastojen yhteistyönä toteutettu Keski-Suomen Kirjastoportti toimii NELLIn kautta. Lisätietoa NELLIstä ks. FinELIb.

Yhteyshenkilö: Annikki Järvinen

Englanninkielisen tiedonhankinnan kehittämishanke

Syksyllä 2005 valmistui kansainvälisille kirjaston käyttäjille laaditun Library Skills Tutorial -verkko-oppaan kaksi ensimmäistä osiota. Osioissa esitellään kirjaston palveluja ja tietoaineistoja, sekä opastetaan kirjaston JYKDOK-kokoelmatietokannan käytössä. Myöhemmin laadittavissa osioissa perehdytään tutkimustyössä tarvittavaan systemaattiseen tiedonhankintaan.
Yhteyshenkilö: Liisa Hughes

Langattoman verkon laajentaminen

Langaton verkko WLAN) laajeni syksyllä 2005 atk-keskuksen toimesta pääkirjaston ja liikunnan kirjaston kaikkiin asiakastiloihin.
Yhteyshenkilö: Veli-Matti Häkkinen

Sivun yläreunaan

Vuonna 2004 toteutetut hankkeet

Hae hyllynumero -palvelu

JYKin www-sivustoon ja intranetiin toteutettiin palvelu, joka auttaa kokoelmien paikantamisessa.
Yhteyshenkilö: Eila Elomaa

Pääkirjaston palvelupisteiden uusiminen
Yhteyshenkilö: Marja Sarvilinna

TieDot

JYK osallistui kansalliseen TieDot-hankkeeseen (Tieteellisen tiedonhankinnan verkko-opetushanke), ks. tuloksena Jyväskylän yliopiston kirjastossa tehdyt tiedonhankinnan verkkokurssit.
Yhteyshenkilö: Anja Agander

Tieteen linkkitalo

JYK koordinoi kansallisen Virtuaalikirjasto-palvelun muutamista Tieteen linkkitaloksi. Palveluun on kuvailtu internetin tiedonlähteitä alakohtaisesti, ja se on suunnattu lähinnä suomalaisen tiedeyhteisön käyttöön.
Yhteyshenkilöt: Risto Heikkinen ja Mirja Laitinen

Sivun yläreunaan

Vuonna 2003 toteutetut hankkeet

Intermezzo

Projektissa luotiin internetiin palvelu, jossa yhden luukun kautta saadaan tieto osallistujaorganisaatioiden tarjoamasta musiikkialan aineistosta. Osallistujat: Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto (koordinaattori), Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto, Jyväskylän yliopiston kirjasto, Jyväskylän yliopisto: musiikkitieteen laitos, Suomalainen konservatorio.
Yhteyshenkilö: Kaisu Ollila

Sivun yläreunaan

Vuonna 2002 toteutetut hankkeet

Renardus

Renardus oli vuoden 2002 kesäkuussa päättynyt EU-projekti, jossa rakennettiin samanniminen tiedonhakupalvelu, joka yhdistää eurooppalaisia internet-aihehakemistoja kuten Tieteen linkkitaloa (aik. Virtuaalikirjasto).
Yhteyshenkilöt: Risto Heikkinen

Langaton verkko kirjastoon

Osaan pääkirjastoa viritettiin langaton verkko. Asiakkailla on nyt mahdollisuus käyttää mm. internetissä olevia kirjastopalveluja (tietokantoja, elektronisia lehtiä jne.) kannettavilla tietokoneilla 3. kerroksen Jyväsjärven puoleisessa päässä.

Verkkoa uudistettiin ja laajennettiin syksyllä 2005 yliopiston pilottikohteena kattamaan koko pääkirjaston asiakastilat.

Yhteyshenkilö: Veli-Matti Häkkinen

Minervan perintö -video

Aikamatka jyväskyläläisen tiedekirjaston historiaan. Videossa entiset ja nykyiset työntekijät kertovat kirjaston vaiheista. Videon ensi-ilta oli 22.11.2002 kirjaston 90-vuotisjuhlissa.
Yhteyshenkilö: Risto Heikkinen

FinJstor - Kontentti

Hankeessa luotiin palvelu , joka parantaa suomalaisten aikakausilehtiartikkeleiden löytyvyyttä ja saatavuutta. Osallistujat: Varastokirjasto (koordinaattori), Jyväskylän yliopiston kirjasto.
Yhteyshenkilö: Risto Heikkinen

Kirjaston www-sivuston uusiminen

Sivusto uusittiin syyslukukauden alkaessa. Kehitystyö jatkuu.
Yhteyshenkilö: Risto Heikkinen

Inkunaabeli-projekti

Inkunaabeli tarkoittaa ennen vuotta 1501 painettua kirjaa. JYK:n inkunaabelikokoelman teoksista on tehty internetiin esittely, Jyväskylän yliopiston kirjaston aarteita.
Yhteyshenkilö: Pirkko Audejev-Ojanen

Sivun yläreunaan

Vuonna 2000 ja 2001 toteutetut hankkeet

Linnea2

Projektissa on valittu Suomen yliopistokirjastoille uusi yhteinen järjestelmä korvaamaan jo 10 vuotta käytössä ollut VTLS. Uusi Voyager-järjestelmä on otettu käyttöön kesällä 2001. (Ks. uusittu JYKDOK-kokoelmatietokanta)
Yhteyshenkilö: Annikki Järvinen

EVA III

EVA on ollut opetusministeriön Suomi tietoyhteiskunnaksi -ohjelmaan kuuluva yhteistyöhanke. Sen loi menetelmiä elektronisten verkkojulkaisujen hankintaa, rekisteröintiä ja arkistointia varten, ja selvitti dokumenttien pitkäaikaista arkistointia kirjastoissa. EVA liittyi ja tulee jatkossakin liittymään useisiin käynnissä oleviin kehittämisprojekteihin Helsingin ja Jyväskylän yliopistokirjastoissa.
Yhteyshenkilö: Pekka Olsbo

Kirjaston elektroninen esittely

Kirjasto on tuottanut JY:n tietojenkäsittelytieteiden laitoksen multimediaopintokokonaisuuden kanssa esittelyrompun kirjaston palveluista.
Yhteyshenkilö: Riitta-Marja Kuusela

FinELibin opastuspalvelu

JYK kehitti yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen Multimediaopintokokonaisuuden kanssa FinELibin aineistojen käytön tueksi tiedonhaun opastuspalvelun, Tiedonhakijan sammon.
Lisätietoa: Tietopalvelu

Virtuaalikirjaston rakentajan opas

Virtuaalikirjastoprojektin piiristä muodostettu työryhmä kokosi oppaan, jossa selostetaan kattavasti internetiin sijoitettujen aihehakemistojen rakentamista ja ylläpitoa.

Hanke toteutettiin yhteistyössä viiden Virtuaalikirjastoprojektissa toimivan osapuolen (Jyväskylän yliopiston kirjasto, Kuopion yliopiston kirjasto, Teknillisen korkeakoulun kirjasto, Helsingin yliopiston Maatalouskirjasto ja Helsingin yliopiston Metsäkirjasto) kanssa. Projektin ulkopuolelta mukana oli myös CSC Tieteellinen laskenta Oy. Hankkeen koordinointi- ja kokonaisvastuu oli Jyväskylän yliopiston kirjastolla. Jyväskylän yliopiston kirjasto tuotti pääosin tekstisisällön ja toimitti aineiston elektroniseksi julkaisuksi. Toisten osapuolten tehtävänä oli erityisesti Virtuaalikirjastoprojektin kehityshankkeista saamansa tietotaidon dokumentointi opasta varten. FinELib myönsi hankkeeseen rahoitusta.

Linkkilistasta virtuaalikirjastoksi - internet-aihehakemiston rakentaminen ja ylläpito kirjastossa (pdf)

Yhteyshenkilö: Risto Heikkinen

Uusi kirjatalous

Uusi kirjatalous on Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen koordinoima projekti. Tavoitteena elektroniseen julkaisutoimintaan liittyvän koulutuksen järjestäminen ja koulutusmateriaalin tuottaminen. 8 osallistujaa. EU:n Adapt-ohjelma. Hanke päättyi 30.6.2000.
Yhteyshenkilö: Pekka Olsbo

Sivun yläreunaan

Kirjasto Facebookissa
Instagram
Jyx-logo-201210