Jyväskylän yliopiston kirjasto

Hyllyluokitus - Ylistönrinteen kirjasto (YK) ja Ambiotica (BIO)

Bio- ja ympäristötieteiden, fysiikan ja kemian kokoelmat.

HYLLYLUOKKA HYLLYLUOKAN SISÄLTÖ

Bio- ja ympäristötieteet (Ylistö)

YK Bk Biokemia, solubiologia
biokemia, kemia, solubiologia, molekyylibiologia, mikrobiologia, entsyymi- ja proteiinikemia, biofysiikka, fysiikka, lääketiede, patologia
YK Bo Kasvitiede
systematiikka, kasvimaantiede, fysiologia
YK Ek Ekologia, evoluutiobiologia
ekologia, populaatioekologia, evoluutioekologia, soveltava ekologia, ympäristönhoito, maaperäekologia, luonnonsuojelubiologia, luonnon monimuotoisuus, metsänkäsittely, luonnon ennallistaminen
YK Hyd Akvaattiset tieteet
limnologia, hydrobiologia, kalabiologia, kalatalous
YK Sek Sekalaiset
muihin biologian kokoelmiin kuulumattomat teokset
YK Ymp Ympäristötiede
ympäristökemia ja ekotoksikologia, ympäristöteknologia, ympäristövaikutusten arvioiminen ja hallinta, ympäristömikrobiologia
YK Zo Eläintiede
systematiikka, eläinmaantiede, etologia, fysiologia
YK ENER Uusiutuva energia

Biologian menetelmäkirjallisuus (Ambiotica)

BIO Bi-Men-bk Mikrobiologian menetelmäkirjallisuus
BIO Bi-Men-em Elektronimikroskopian menetelmäkirjallisuus
BIO Bi-Men-his Histologian menetelmäkirjallisuus
BIO Bi-Men-yl
Biologian yleinen menetelmäkirjallisuus
BIO Zo-His Histologia (eläintiede)

Fysiikka

YK FYS Fysiikka
YK Ls FYS Fysiikka, lukusalikappaleet
YK FYS Kongressit Fysiikka, kokousjulkaisut

Kemia

YK KEM Kemia
YK Ls KEM Kemia, lukusalikappaleet

Lehdet

YK BIO
YK FYS
YK KEM
YK
BIO

Ambioticalla (hyllyluokka BIO) olevat monografiasarjat Suomen ympäristö, Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja sekä Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja (Sarja A) on luetteloitu nide niteeltä lainakappaleiksi. Kokoelmatunnus 902.

Opinnäytteet

YK BIO Gradu Bio- ja ympäristötieteiden gradut
YK BIO Jyväskylä studies in biological ... Bio- ja ympäristötieteiden väitöskirjat
YK BIO Lis Bio- ja ympäristötieteiden lisensiaatintyöt
YK FYS Diss
Fysiikan väitöskirjat
YK FYS Gradu Fysiikan gradut
YK FYS Lis
Fysiikan lisensiaatintyöt
YK KEM Diss Kemian väitöskirjat
YK KEM Gradu Kemian gradut
YK KEM Lis Kemian lisensiaatintyöt

Muut

YK BIO K Kurssikirjat (= Ylistönrinteen biologian lukusalikokoelma)
YK Ls Sanakirjat, tietosanakirjat
BIO San Sanakirjat, tietosanakirjat

Sivun yläreunaan

Kirjasto Facebookissa
Instagram
Jyx-logo-201210