Jyväskylän yliopiston kirjasto

Asiakastietojärjestelmän rekisteriseloste

Julkisuuslain (621/1999) 18§ ja asetuksen (1030/1999) 8§ mukainen tietojärjestelmäseloste

Rekisterin nimi:

Jyväskylän yliopiston kirjaston asiakastietojärjestelmä

Rekisterin pitäjä:

Jyväskylän yliopiston kirjasto

Osoite:

PL 35 (B), 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Seminaarinkatu 15 B, 40100 JYVÄSKYLÄ

Puhelinvaihde:

(014) 260 1211

Rekisterin hoitajat:

Kirjaston asiakaspalvelu, puh. 040 805 3803
Kirjastojärjestelmä: Veli-Matti Häkkinen, puh. 050 385 4841 ja Annikki Järvinen, puh. 050 310 9963

Rekisterin tekninen hoitaja:

CSC - Tieteellinen laskenta Oy, Espoo

Rekisterin pitämisen peruste:

Henkilötietolaki (523/99) 10§

Rekisterin käyttötarkoitus:

Asiakastietojärjestelmää käytetään kirjaston lainaustoimintaan.

Rekisterin tietosisältö:

  • asiakkaan henkilö- ja yhteystiedot, sähköpostiosoite sekä henkilökohtainen PIN-tunnus
  • asiakkaan tunnistetiedot (lainaajatunnus, asiakas- ja tilastointityypit, henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika)
  • tiedot asiakkaalla lainassa olevasta aineistosta, aineistovarauksista ja maksuista sekä selvittämättömistä asioista ja niihin liittyvistä huomautuksista
  • tilastolaskurit, huomautuskentät sekä viimeinen yhteydenotto- ja päivityspäivämäärä

Rekisterin tietolähteet:

  • asiakkaan itse antamat tiedot
  • Jyväskylän yliopiston opiskelija- ja henkilökuntarekisterit
  • julkiset osoite- ja puhelinnumeropalvelut
  • Väestörekisterikeskus
  • lainaustoiminnassa tietokantaan tallentuvat tiedot

Tietojen luovutus:

Tietoja luovutetaan tilastointitarkoituksiin kansalliseen yhteistilastoon sekä Jyväskylän yliopiston käyttämälle perintätoimistolle. Henkilö- tai osoitetietoja ei luovuteta muuhun ulkopuoliseen käyttöön.

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot todistamalla henkilöllisyytensä.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Lainaajan täyttämät asiakastietolomakkeet tuhotaan ja elektronisilla lomakkeilla tai sähköpostitse ilmoitetut asiakastietojen muutosilmoitukset hävitetään tietojen tallentamisen jälkeen.

Asiakasrekisteri on vain JY:n kirjaston henkilöstön käytössä. Kirjaston henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

Asiakasrekisterin sisältävä palvelin on CSC - Tieteellinen laskenta Oy:n valvotuissa tiloissa. Palvelimen käyttöoikeus on vain ylläpitohenkilökunnalla.

 

Sivun yläreunaan

Kirjasto Facebookissa
Instagram
Jyx-logo-201210