Jyväskylän yliopiston kirjasto

Asiakastyöasemat

Kirjasto tarjoaa asiakkaiden käyttöön yli sata yliopiston verkkoon kytkettyä PC-työasemaa. Työasemat on hankittu ensisijaisesti Jyväskylän yliopiston henkilökuntaa ja opiskelijoita varten. Yliopiston verkkoon liitettyjä työasemia ja verkon palveluja voidaan käyttää ainoastaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella.

Työasemat on pääkirjastossa sijoitettu:

    • 1. krs:n mikroluokkaan B 126A
    • 2. krs:n lukusaleihin ja luentosaliin B 232
    • 3. krs:n lukusaleihin

Myös kampuskirjastoissa on useita asiakastyöasemia.

Asiakastyöasemilta löytyy tekstinkäsittely-, laskenta- ja grafiikkaohjelmia. Internetin käyttöön on asennettu tarvittavat selainohjelmat.

Tulostustyöasemat

Pääkirjaston 2. ja 3. kerrosten porrasauloihin on sijoitettu neljä työasemaa, jotka on tarkoitettu vain tulostamiseen. Kirjaudu koneelle henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellasi.

1. kerroksen työasemat

Pääkirjaston 1. kerrokseen on sijoitettu kuusi työasemaa, joihin ei tarvita henkilökohtaista käyttäjätunnusta.

Kaksi työasemaa on tarkoitettu erityisesti tiedonhakua ja opiskelua varten. Työasemilta on maksutta käytettävissä lähes kaikki Jyväskylän yliopiston kirjastoon hankittu elektroninen aineisto. Toisella työasemalla on tekstinkäsittelyohjelma ja skanneri. Saavutettava työpiste mm. näkövammaisia varten sijaitsee 3. kerroksessa.

Nettipelaaminen ja aikuisviihteen katselu koneilla on kiellettyä.

JYKDOK- ja Linnea-päätteet

Kirjaston JYKDOK-luettelon ja Linnea-tietokantojen käyttöön on tietokoneita pääkirjaston kaikissa kerroksissa sekä kampuskirjastoissa. Koneilta on pääsy myös mm. Korppiin ja Koppaan.

Kyrilliset näppäimistöt ja kyrillinen työasema

Kyrillisillä (venäläisillä) kirjaimilla varustettuja näppäimistöjä voi lainata kirjaston tiloihin 1. kerroksen palvelupisteestä. Näppäimistöt lainataan kuittausta vastaan.

2. kerroksen luentosalissa (B 232) on lisäksi käytössä yksi kyrillinen näppäimistö työasemalla B232-J. Työasema on opettajan koneesta katsottuna toisessa rivissä laitimmaisena vasemmalla. Näytössä lukee Русская клавиатура.

Rajoitetun käytön työasemat

Kirjastoon on sijoitettu rajoitetun käytön työasemia mm. pääkirjaston eTenttitilaan (3. krs), Digi-arkistoon (B 228) ja heti sen liukuoven ulkopuolelle tekijänoikeudella suojatulle materiaalille.

 

Sivun yläreunaan

Kirjasto Facebookissa
Instagram
Jyx-logo-201210