Jyväskylän yliopiston kirjasto - kirjasto keskellä kampusta

Väitöskirjan tekijä/tutkija kirjaston asiakkaana

Tutkijalle -sivusto on suunnattu tohtorikoulutettaville ja tutkijoille. Sivusto avaa tutkimustyön solmukohtia teknisten valmiustaitojen osalta.

Sivusto tukee tutkijoita tarjoamalla vinkkejä tiedonhankintaan ja -hallintaan, julkaisemiseen, tutkimuksen vaikuttavuuden ja näkyvyyden parantamiseen.

Tutkimusansioiden tunnistamiseen tarvitaan ennen kaikkea tutkijan panostusta. Hänen tulee ilmoittaa julkaisunsa yliopiston tutkimusrekisteriin TUTKAAn. Myös erilaiset tutkijaprofiilit ja osallistuminen tutkijayhteisöiden toimintaan edistää tutkijan tunnettavuutta.

Työsuhteen vaikutus asiakassuhteeseen:

Laitoslainaoikeus
Asiakkaat, joille ei myönnetä laitoslainaoikeutta, säilyttävät vapaakappaleaineiston kirjaston osoittamassa säilytyspaikassa. Säilytyspaikan saat pääkirjaston ensimmäisen kerroksen palvelupisteestä kirjaston palveluaikoina.

Palveluja:

Yliopiston tutkijakoulu ja tutkimuksen tuki

Ota yhteyttä Tutkimuksen Tuki -tiimiin

Koulutukset tohtorikoulutettaville, tutkijoille ja henkilökunnalle

Kirjasto tarjoaa koulutuksia väitöskirjan tekijöille tiedonhankintataitojen päivittämisestä aina väitöskirjan julkaisemiseen asti. Kirjaston koulutukset ovat avoimia kaikille jatko-opiskelijoille riippumatta siitä, onko hän työsuhteessa vai esimerkiksi apurahalla. Tavoitteena on varmistaa, että kaikilla tohtorikoulutettavilla ja tutkijoilla on hyvät tekniset valmistaidot tutkimustyönsä tukena. Tutkimusosaamista vahvistavat koulutukset ovat osa yliopiston tarjoamaa henkilöstökoulutusta.

Lisätietoja:

Julkaisutietojen ilmoittaminen (TUTKA)

Huhtikuusta 2014 alkaen kirjasto syöttää julkaisutiedot keskitetysti TUTKA-tutkimusrekisteriin. Tiedot uusista julkaisuista lähetetään kirjastoon e-lomakkeella.

Lisätietoja.

Korkeakoulujen julkaisutiedonkeruun ohjeistus.

Tutkijan näkyvyys ja julkaisujen arviointi

Tutkija voi itse tehdä paljon oman näkyvyytensä ja vaikuttavuutensa parantamiseksi tiedeyhteisön jäsenenä. Tämä sivu antaa vinkkejä välineistä, joilla tutkija voi mielekkäällä tavalla rakentaa julkaisustrategiaansa. Julkaisutoiminta on kuitenkin vain yksi elementti prosessissa, jossa tutkija luo omaa asemaansa tiedeyhteisönsä keskuudessa.

ORCID -tutkijatunniste:

ORCID -record:

Muut tutkijaprofiilit:

Soveltuvat tietokannat erityisesti humanististen alojen ja yhteiskuntatieteilijöiden tutkijoille:

 

Jyväskylän yliopistossa tutkimustoimintaa harjoittavan on hyvä pitää huolta siitä, että TUTKA -kirjaukset ovat ajantasaisia.Tutkijan näkyvyyttä parantaa myös julkaisujen rinnakkaistallentaminen JYXiin.

Korkeakoulujen julkaisutiedonkeruun ohjeistus.

Kun haluat tehdä itsellesi omaa tunnettavuuttasi vahvistavan julkaisustrategian, tarkista kustantajien rinnakkaistallentamispolitiikat seuraavista lähteistä:

Julkaisujen arviointi:

WOSin ja Scopuksen julkaisujen arviointimenetelmät osana julkaisustrategista pohdintaa:

Kaikki tieteenalat kattavat julkaisurankingit osana julkaisustrategiasi rakentamista:

Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi (Oulun yliopiston kirjaston tekemä laadukas verkkoaineisto)

Tutkimuksen arvioinnissa on tärkeää pitää mielessä näkökulma; arvioidaanko yksittäistä tutkijaa, tieteenalaa, tutkimusryhmää, tieteellisen julkaisun "arvoa" vai yksittäisen artikkelin saamaa huomiota, jne.

Hyvä tietää tieteenalojen arvioinnista:

Tutkijan hallinnoimat profiilit:

Soveltuvat tietokannat erityisesti humanististen alojen ja yhteiskuntatieteilijöiden tutkijoille:

Erinomainen yhteenveto tutkijatunnisteista Tutkijan ja tutkimuksen näkyvyys: Tutkijaprofiilit (tekijä Oulun yliopiston kirjasto)

Tutkijan näkyvyyttä parantavat sosiaalisen mediat välineet:

Esimerkkejä tutkijoiden sosiaalisista yhteisöistä, joissa tutkija voi aktiivisella toiminnallaan tehdä itseään ja tutkimustaan tunnetuksi ympäri maailmaa:

 • Tutkijan identiteetti eli ota itsellesi ne ansiot, jotka sinulle kuuluvat
 • Tee itsellesi "tieteellinen digitaalinen käyntikortti" esim. linkkaalla jonkin profiili sähköpostiviestisiisi.

Tutkijan tunniste, jota hän ei itse hallinnoi:

Altmeriikan perusteet tutkijalle:

 • Mitä on altmetriikka? Altmetriikka pyrkii tarkastelemaan artikkelin saamaa ajankohtaista huomiota sosiaalisessa mediassa (yleisesti puhutaankin huomiotaloudesta; huomaa ero julkaisujen arvioinnin välillä)
  • Voit tarkastella esim. Taylor & Francis -verkkolehtipalveluun sisältyvien lehtiartikkeileiden saamaa sosiaalisen median huomiota, kun ensin aktivoit itsellesi Altmetric it -työkalun.
 • Altmetriikka (tekijä Oulun yliopiston kirjasto)
 • Tutkijan näkyvyys verkossa (Helsingin yliopiston WIKI)
 • Tiedeviestintä -opas tutkijoille (Helsingin yliopiston WIKI)
 • Altmeriikkapalveluja tutkijoille; palvelujen "tehokkuus" vaihtelee tieteenaloittain. Alla mainitut edustavat monitieteisiä aloja.

Tutkijan ansioluettelomalli (PDF), jos tarvitset konsultaatioapua ansioluettelomallin kanssa, ota yhteyttä Kysy tutkijapalveluilta -lomakkeen kautta.

JYn Tiedeviestinnän koulutustarjotin ja Tiedeviestinnän inspiraatioiltapäivä 14.1.2015 (tallenne Moniviestimessä)

Kirjasto tarjoaa väitöskirjantekijöille ja tutkijoille kurssin Tunnista tutkimusansiosi. Valittavana kurssi nk. WOS ja Scopus -tieteenaloille sekä ihmistieteiden tutkimuksen keskittyvän tutkimustoiminnan tarkasteluun keskittyvä kurssi. Ks. lisää Koulutuskalenterista.

Tunnetko jo Peerage of Science -palvelun?

E-aineistot ja etäkäyttö sekä tietoa digitaalisista tutkimusaineistoista

Jyväskylän yliopiston ulkopuoliset kirjaston käyttäjät:

 • Vierailijaverkko JY:ssä. Palvelu on tarkoitettu yliopiston vierailijoiden käyttöön tilapäiseksi apuvälineeksi, jolla he saavat rajoitetun internet-yhteyden käyttöönsä omalla päätelaitteellaan vierailunsa ajaksi.
 • Eduroam - akateemisen maailman langaton verkko.

Jyväskylän yliopiston tutkijat ja henkilökunta:

Vinkkejä tutkimustyön tehostamiseen:

Älä unohda tiedonhallintaa! Opettele RefWorks!

Digitaaliset tutkimusaineistot:

 • Tutkimusaineistojen julkaiseminen (ja analysointi & visualisointi) JYssä DataVerse NetWorkillä. Ks. IT-palveluiden esittelysivu. Myös Moniviestimen tallenne (6.3.2014).
 • CSCn Etsin -palvelu: Etsin - tutkimuksen tietoaineistojen hakupalveluun tallennetaan tutkimusaineistoa kuvailevia tietoja eli metatietoja. Näiden tietojen perusteella aineisto on löydettävissä ja hyödynnettävissä. Etsin-hakupalvelusta saa myös tiedot siitä, miten aineisto on toisten käytettävissä. Tutkija ja organisaatio voivat tuoda näin oman aineistonsa muiden tietoisuuteen ja laajempaan käyttöön sekä löytää Etsimen monipuolisten hakuominaisuuksien avulla muiden aineistoja käyttöönsä.
 • Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston Aila -portaali: Ailasta löydät Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoidut tutkimusaineistot sekä niiden kattavat suomen- ja englanninkieliset kuvailutiedot.
 • Eurooppalaisten yhteiskuntatieteellisten tietoarkistojen tutkimusinfrastruktuuri CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives)

Eri tieteenaloilla on omia tutkimusaineistoarkistoja. Konsultaatioapua saat Kysy tutkijapalveluilta -lomakkeen avulla.
Humanistisille tieteenaloille on tarjolla räätälöity kurssi. Ks. lisää Koulutuskalenteri: Ajankohtaista tutkijoille; Sähköiset tietoaineistot humanisteille

Tutkimusaineistojen säilytyspalveluja:

Lue ensin, miksi aineistoja suositellaan säilytettäväksi ja avattavaksi jatkokäyttöön: Tutkimusaineistojen hallinan käsikirja (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto). Lisää lukemista (CSC) Datan säilyttäminen.

Lisäluettevaa:

Tutkimuksen perusteet. Tutkimusdatan ja muun primäärin tutkimusaineiston saatavuuteen liittyvä oikeudellinen sääntely. Marjut Salokannel,OTT, Dosentti, Helsingin yliopisto

Ihmistieteellisten tutkimusaineistojen jatkokäyttö ja tietosuoja. Toim. Ketola Antti & Lahti Raimo. FORUM IURIS. Helsinki 2014.

Tekijänoikeus ja tutkimus. Selvitys tutkijoiden näkemyksistä. 6.2.2014.

Avoin tiede ja tutkimus. Avoimen tieteen ja tutkimuksen käsikirja (2.6.2014)

Kirjasto Facebookissa
Instagram
Jyx-logo-201210