Jyväskylän yliopiston kirjasto - kirjasto keskellä kampusta

Väitöskirjan tekijä/tutkija kirjaston asiakkaana

Tutkijalle -sivusto on suunnattu tohtorikoulutettaville ja tutkijoille.

Sivusto tukee tutkijoita tarjoamalla vinkkejä tiedonhankintaan ja -hallintaan, julkaisemiseen sekä tutkimuksen vaikuttavuuden ja näkyvyyden parantamiseen.

Avoimen tiedon keskuksen tutkijoille tarjoamia palveluja:

Yliopiston tutkijakoulu ja tutkimuksen tuki

Ota yhteyttä Tutkimuksen Tuki -tiimiin

Koulutukset tohtorikoulutettaville, tutkijoille ja henkilökunnalle

Kirjaston koulutukset ovat avoimia kaikille tutkijoille sekä tohtorikoulutettaville riippumatta siitä, onko hän työsuhteessa vai esimerkiksi apurahalla. Tavoitteena on varmistaa, että kaikilla tohtorikoulutettavilla ja tutkijoilla on hyvät tekniset valmistaidot tutkimustyönsä tukena. Tutkimusosaamista vahvistavat koulutukset ovat osa yliopiston tarjoamaa henkilöstökoulutusta.

Lisätietoja:

Julkaisutietojen ilmoittaminen (TUTKA)

Avoimen tiedon keskus hoitaa julkaisutietojen kirjaamisen keskitetysti TUTKA-tutkimustietojärjestelmään. Tiedot uusista julkaisuista lähetetään kirjastoon e-lomakkeella.

Lisätietoja

Korkeakoulujen julkaisutiedonkeruun ohjeistus

Tutkijan näkyvyys ja julkaisujen arviointi

Tutkija voi itse tehdä paljon oman näkyvyytensä ja vaikuttavuutensa parantamiseksi tiedeyhteisön jäsenenä. Tämä sivu antaa vinkkejä välineistä, joilla tutkija voi rakentaa julkaisustrategiaansa. Julkaisutoiminta on tärkeä elementti prosessissa, jossa tutkija antaa panoksensa oman tiedeyhteisönsä toimintaan.

ORCID -tutkijatunniste:

Muut tutkijaprofiilit:

Tutkijan tunniste, jota hän ei itse hallinnoi:

Soveltuvat sitaatiopalvelut erityisesti humanististen alojen ja yhteiskuntatieteilijöiden tutkijoille:

Erinomainen yhteenveto tutkijatunnisteista Tutkijan ja tutkimuksen näkyvyys: Tutkijaprofiilit (tekijä Oulun yliopiston kirjasto)

Jyväskylän yliopistossa tutkimustoimintaa harjoittavan on hyvä pitää huolta siitä, että TUTKA -kirjaukset ovat ajantasaisia.Tutkijan näkyvyyttä parantaa merkittävästi myös julkaisujen rinnakkaistallentaminen JYXiin. Tieteellisten lehtien rinnakkaistallennuspolitiikat löytyvät SHERPA/RoMEO -palvelusta.

Julkaisujen arviointi

WOSin ja Scopuksen metriikkapalvelut:

Kaikki tieteenalat kattavat julkaisurankingit:

Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi (Oulun yliopiston kirjaston tekemä laadukas verkkoaineisto)

Tutkimuksen arvioinnissa on tärkeää pitää mielessä näkökulma; arvioidaanko yksittäistä tutkijaa, tieteenalaa, tutkimusryhmää, tieteellisen julkaisun "arvoa" vai yksittäisen artikkelin saamaa huomiota, jne.

Tieteelliset yhteisöpalvelut

Esimerkkejä tutkijoiden sosiaalisista yhteisöistä:

Muista aina tarkistaa kustantajan lupa, jos haluat jakaa artikkeleitasi yhteisöpalveluissa!

Altmeriikka

Tutkijan ansioluettelomalli (PDF), jos tarvitset konsultaatioapua ansioluettelomallin kanssa, ota yhteyttä Kysy tutkijapalveluilta -lomakkeen kautta.

Kirjasto tarjoaa väitöskirjantekijöille ja tutkijoille kurssin Tunnista tutkimusansiosi. Valittavana kurssi nk. WOS ja Scopus -tieteenaloille sekä ihmistieteiden tutkimuksen keskittyvän tutkimustoiminnan tarkasteluun keskittyvä kurssi. Ks. lisää Koulutuskalenterista.

E-aineistot ja etäkäyttö sekä tietoa digitaalisista tutkimusaineistoista

Jyväskylän yliopiston ulkopuoliset kirjaston käyttäjät:

  • Vierailijaverkko JY:ssä. Palvelu on tarkoitettu yliopiston vierailijoiden käyttöön tilapäiseksi apuvälineeksi, jolla he saavat rajoitetun internet-yhteyden käyttöönsä omalla päätelaitteellaan vierailunsa ajaksi.
  • Eduroam - akateemisen maailman langaton verkko.

Jyväskylän yliopiston tutkijat ja henkilökunta voivat etäkäyttää yliopiston maksullisia aineistoja verkon ulkopuolelta. Ohjeet e-aineistojen etäkäyttöön.

Vinkkejä tutkimustyön tehostamiseen:

 

Digitaaliset tutkimusaineistot:

Tutkimuksen tietoaineistojen hallinnan periaatteet Jyväskylän yliopistossa

Mistä löydän avoimia tutkimusaineistoja?:

  • Etsin-palvelu: Etsin-hakupalveluun tallennetaan tutkimusaineistojen metatietoja. Näiden tietojen perusteella aineisto on löydettävissä ja hyödynnettävissä. Etsin-hakupalvelusta saa myös tiedot siitä, miten aineisto on toisten käytettävissä. Tutkija ja organisaatio voivat tuoda näin oman aineistonsa muiden tietoisuuteen ja laajempaan käyttöön sekä löytää Etsimen monipuolisten hakuominaisuuksien avulla muiden aineistoja käyttöönsä.
  • Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston Aila-portaali: Ailasta löydät Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoidut tutkimusaineistot sekä niiden kattavat suomen- ja englanninkieliset kuvailutiedot.
  • Eurooppalaisten yhteiskuntatieteellisten tietoarkistojen tutkimusinfrastruktuuri CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives)

Lisää tietoa tutkimusaineistojen hallinnasta löydät Avoin tiede -sivustolta.

 

 

Kirjasto Facebookissa
Instagram
Jyx-logo-201210