Jyväskylän yliopiston kirjasto - kirjasto keskellä kampusta

Palveluhinnasto

Hinnat ovat arvonlisäverottomia ellei erikseen mainita.

Lainaus

Laina maksuton
Ennakkoilmoitus lainojen erääntymisestä maksuton
Myöhästymismaksu 0,30 €/laina/vrk
Lyhytlainan myöhästymismaksu 10 €/laina
iPadin myöhästymismaksu 10 €/laina
Lainassa olevan kirjan varaus maksuton
Varastotilaus maksuton
Saapumisilmoitus maksuton
Saatavana olevan kirjan nouto
palveluna avohyllystä
1 €/kirja
Lainojen uusinta puhelimitse matkapuhelinverkkomaksu 
Uusinta palvelupisteessä, itsepalveluna
automaatilla tai verkossa
maksuton
Lainakiellon raja 10€
Lainakiellon purkaminen alkaen 10 €
Myöhästymismaksujen enimmäiskorvaus 50 €
Laskun käsittelymaksu
10 €/lasku
Osoitteen kysyminen osoitepalvelusta 2 €
Uusi kirjastokortti kadonneen tilalle 3 €
Lainan lähetys sisäisenä postina
laitokselle (vain JYU:n henkilökunnalle)
maksuton

Kadonnut tai vaurioitunut aineisto

Kirja alkaen 50 €
Atk-liite 5 €
iPad oheislaitteineen  
vastaava laite tai käypä hinta
Laskun käsittelymaksu
10 €/lasku

Kaukopalvelu

Henkilöasiakkaat
Laina kotimaasta 9 €
Laina Pohjoismaista 9 €
Laina muista maista 22 €
Mikrokortti 5 €
Artikkelikopio kotimaasta 6 €
Artikkelikopio muista maista 10 €
Amerikkalaisen väitöskirjan kopio 40 €
Laina tai artikkelikopio Kuopion Varastokirjastosta
JYU:n opiskelijoille ja henkilökunnalle
maksuton
Kadonnut kaukolaina lähettäjäkirjaston laskun mukaan
Noutamaton aineisto lainan tai artikkelikopion hinta
Kirjastot
Laina 9 €
Mikrokortti 5 €
Artikkelikopio 6 €
Kadonnut kaukolaina ks. Kadonnut ja vaurioitunut aineisto

Tiedonhankinnan opetus ja kirjastoesittelyt


JYU:n opiskelijat ja
henkilökunta
Muut asiakkaat
Hinnat sisältävät alv:n 24 %.
Kirjastoesittely maksuton ½  tunnin esittely maksuton,
yli ½ tunnin esittely 50 €/tunti
Kirjastotuutori - tiedonhankinnan
itseopiskeluaineisto
maksuton maksuton
Tiedonhankinnan perusteet (LIB1THP) verkkokurssi
maksuton -
Tiedonhankinnan koulutus kandidaatti- ja proseminaariryhmille maksuton (2x2 tuntia) -
Tiedonhankinnan koulutus muille ryhmille maksuton (2 tuntia) -
Räätälöity tiedonhankinnan koulutus ryhmille
50 €/tunti 100 €/tunti
EduCluster Finlandin ja
Kokkolan yliopistokeskuksen tilaama opetus
50 €/tunti -
Jyväskylän avoimen yliopiston tilaama opetus erillisen sopimuksen mukaan
Henkilökohtainen ohjaus maksuton 60 €/tunti

Tiedonhakupalvelut


JYU:n opiskelijat ja
henkilökunta
Muut asiakkaat

Tietokantojen omatoimikäyttö kirjastossa tai yliopiston verkossa maksuton maksuton

Kopiot ja tulosteet

Itsepalveluna

Hinnat sisältävät alv:n 24 %.

Tulostusoikeuden myynnin alaraja on 3,00 €.


JYU:n opiskelijat
ja henkilökunta
€/sivu tai valotus
Muut asiakkaat

€/sivu tai valotus
A4 yksi- tai kaksipuolinen, mustavalkoinen 
0,07 0,10
A3 yksi- tai kaksipuolinen, mustavalkoinen 0,14 0,20
A4 yksi- tai kaksipuolinen, värillinen
0,30 0,40
A3 yksi- tai kaksipuolinen, värillinen 0,60 0,80
Skannaus
0,025
0,035

Palvelukopioina


€/sivu
A4 yksi- tai kaksipuolinen, mustavalkoinen
0,50
A3 yksi- tai kaksipuolinen, mustavalkoinen 1,00
A4 yksi- tai kaksipuolinen, värillinen 2,00
A3 yksi- tai kaksipuolinen, värillinen 4,00
Kalvokopiot 1,00
Skannaus 0,50
Paperitulosteet mikrofilmistä ja -kortista 
A4
A3                    

2,00
4,00
Tiedon etsimistä vaativat mikrofilmi-
ja digitointityöt
37 €/tunti +
tulosteiden hinta
Suuremmat kopiointi- tai tulostustyöt tarjouksen perusteella

Sivun yläreunaan

Kirjasto Facebookissa
Instagram
Jyx-logo-201210