Jyväskylän yliopiston kirjasto

Laitoslainaoikeus ja laitoslainat

Vapaakappalesäädösten ja Kulttuuriaineistolain perusteella yliopiston kirjastolla on vapaakappalekokoelma (Fennica). Kokoelmaa suojellaan käyttörajoituksin, joten materiaalia toimitetaan vain lukusalikäyttöön. Laitoslainaoikeuden (pdf) saaneet voivat säilyttää aineistoa myös työtiloissaan yliopistolla.

Kuka saa laitoslainaoikeuden?

 • yliopiston henkilökunta, opettajat ja tutkijat
 • omaa opetus- ja tutkimustyötä varten
 • lainaajalla on oltava työtila yliopistolla

Laitoslainaoikeudesta on käytävä sopimassa henkilökohtaisesti kirjaston palvelupisteessä, jossa oikeus rekisteröidään kirjaston lainaajarekisteriin.

Seuraavia aineistoja käytetään vain kirjaston tiloissa

 • ennen vuotta 1955 painetut julkaisut
 • pienpainatteet
 • kartat, nuotit, sarjakuvat
 • kuvatallenteet
 • aikakauslehtien irtonumerot
 • arvokkaat, harvinaiset tai huonokuntoiset julkaisut

Laitoslainaoikeuden velvoitteet

 • Laina on henkilökohtainen.
 • Julkaisuja on säilytettävä yliopistolla olevassa työtilassa ja käsiteltävä huolellisesti eikä niihin saa tehdä alleviivauksia tai muita merkintöjä - kyseessä on arkistokappale.
 • Asiakas korvaa vahingoittuneen tai kadonneen aineiston.
 • Aineiston laina-aika on 180 vrk, mutta mikäli toinen asiakas tarvitsee samaa aineistoa, se on pyynnöstä palautettava aikaisemmin. Vapaakappalelainan voi uusia vain yhden kerran.
 • Työsuhteen tai tutkimustyön päättyessä sekä pitempiaikaisten poissaolojen ajaksi vapaakappaleaineisto on aina palautettava kirjastoon.

Laitoslainaoikeuden menettäminen

Käyttäjä, joka ei noudata ohjeita, menettää laitoslainaoikeuden.

Laitoslainaoikeutta koskeviin kysymyksiin vastaa
Kaisa Saikkonen

Sivun yläreunaan

Kirjasto Facebookissa
Instagram
Jyx-logo-201210