Jyväskylän yliopiston kirjasto

Kaukopalvelu kirjastoille

Kaukolainatilaukset ja varaukset osoitetaan pääkirjaston kaukopalveluun

Tärkeä uutinen Pääkirjasto peruskorjataan vuosina 2019-2021. Olemme siirtyneet väistötiloihin noin 2,5 vuodeksi. Kurssikirjat ovat muuttaneet Mattilanniemen kirjastoon ja yleiskokoelman kirjat Ylistönrinteen kirjastoon, kaukolainaamme edelleen molempia kokoelmia.
Vapaakappalekokoelma (Fennica) ja muu varastoaineisto on siirretty etävarastoon, Kanavuoren kokoelmakeskukseen. Ko. kokoelmien aineistoa kaukolainaamme vain, jos sitä ei ole saatavilla Suomen muista kirjastoista.

Olemme ottaneet uuden kirjastojärjestelmän (KOHA) käyttöön, mistä johtuen kirjastojen salasanat JYKDOKissa on vaihdettava. Otathan yhteyttä kaukopalveluun sähköpostitse kaukopal@library.jyu.fi

Kaukopalvelu on maksullista. Laskut lähetetään kirjastoille muutaman kerran vuodessa.

Mitä lainaamme, mitä emme

 • Yleiskokoelman kirjoja ja varastoon siirrettyjä lehtiä lainataan.
 • Kurssikirjoja lainataan, mikäli niihin ei ole paljon varauksia.
 • Lyhytlainoja (LYH) ja käsikirjoja (Ls) ei lainata.
 • Vapaakappalekokoelman (Fennica) kirjoja lähetetään vain lukusalilainoiksi, jos niitä ei ole saatavilla Suomen muista kirjastoista.
 • Vapaakappalekokoelman (Fennica) lehtiä ei lainata.
 • Mikrofilmattuja sanomalehtiä lainataan, jos niitä ei ole saatavilla Suomen muista kirjastoista.
 • Opinnäytteet:
   • vuodesta 1997 lähtien ovat pääosin luettavissa verkossa.
   • vuosilta 1980-1996 lainataan mikrokortteina lukusalikäyttöön, vain osa on painettuina.
   • ennen vuotta 1980 ovat yleensä lainattavissa painettuina lukusalikäyttöön.
 • Lehdistä lähetetään artikkelikopioita ja elektronisista lehdistä vain, mikäli lisenssiehdot sen sallivat.

Laina-aika

Kaukolainojen laina-aika on 28 päivää lukuun ottamatta kurssikirjoja, joiden laina-aika on vain 14 päivää.

Lainassa olevan kirjan varaaminen

Kirjastot eivät saa tehdä itse varauksia JYKDOKissa lainassa oleviin kirjoihin, vaan niistä on tehtävä kaukolainatilaus.

Uusiminen

Kaukolainan voi uusia, ellei siihen ole tehty varausta

Lainan voi uusia JYKDOKissa itsekin joitakin poikkeuksia lukuunottamatta. Laitoskirjastojen kirjoja ei voi itse uusia. Kysy lisää kaukopalvelusta.

Karhut, lainakielto, lasku

Kirjastoille kaukolainoista lähetetään kaksi palautuskehotusta. Myöhästymismaksuja ei peritä.

Kirjastoja ei aseteta lainakieltoon, mutta lainoja ei voi itse enää uusia, jos aineistoa on palauttamatta.

Kadonneet lainat on korvattava, ja niistä lähetetään lasku.

Sivun yläreunaan

Kirjasto Facebookissa
Instagram
Jyx-logo-201210