Jyväskylän yliopiston kirjasto

Virallisjulkaisut

virallisjulk.jpg

Asetukset ja säädökset

Asetuskokoelma -1974 (jatkuu säädöskokoelmana) 350
Säädöskokoelma 1975- 350
Korkein hallinto-oikeus. Korkein oikeus 350

Valtiopäiväasiakirjat

Valtiopäiväasiakirjat 1809-1990 351
Valtiopäiväasiakirjat 1991-2008 367-368
Valtiopäiväasiakirjat 2008- 347
Hallituksen esitykset Eduskunnalle 347
Valtioneuvoston kirjelmät ja selonteot 347
Valtion tilinpäätösasiakirjat 347
Eduskunnan kalenteri 1922- 347
Valtion eläkkeet 347
Valtion talousarvioesitys 2007- 347

Tilastojulkaisut

Suomen tilastollinen vuosikirja 1879–2011 352
SVT - Suomen virallinen tilasto -1987 352 Sarjat I-XLIII (ks. aiheenmukainen luokitus: Tilastokeskuksen julkaisut 1856-2001 )
SVT - Tilastokeskuksen tilastosarjat 1988- 348 Ansiotasoindeksi-Koulutus
SVT - Tilastokeskuksen tilastosarjat 1988- 343 Koulutus ja tutkimus-Vuokratilasto
SVT - Tilastokeskuksen tilastosarjat 1988- 349 Väestö–Yritykset
Maatilatilastollinen vuosikirja
Merenkulkulaitos
Metsätilastollinen vuosikirja
Seutukunta- ja maakuntakatsaus
Suomen maksutase
Tullihallitus
Väestölaskenta
349
Tilastokatsauksia/Tilastokatsaus 1924- 348
Tilastollisia tiedonantoja 1971-. Sisältyy Tilastokeskuksen tilastosarjoihin (SVT) 343

Tilastojen löytämistä helpottavat hakemistot - hyllyn 352 alussa

Historiallinen tilasto (Suomen taloushistoria 3)
Tilastokeskuksen julkaisut 1856-2001 (mm. SVT:n aiheenmukainen luokittelu)
Tilasto-opas 1982
Tilastokatsauksia 1986
Tilastokeskuksen sarjajulkaisut 1996
Tilastokeskuksen julkaisuja (1984): Tilastotiedotukset 1968-1980 ja Tilastokatsausten artikkelit 1924-1978

Kirjasto Facebookissa
Instagram
Jyx-logo-201210