Jyväskylän yliopiston kirjasto

Vuosina 1810 - 1954 julkaistu kirjallisuus

Vapaakappalekokoelman vanha Fennica sisältää vuosina 1810-1954 julkaistun kotimaisen kirjallisuuden.

Kokoelma on sijoitettu kirjaston kokoelmakeskukseen, josta aineistoa voi tilata lukusalikäyttöön. Kokoelman kortisto on käytettävissä digitoituna.

Kokoelma JYKDOKissa:
Kokoelmakeskus, tilaa varastosta lukusalikäyttöön.

Kaikissa vapaakappalekokoelman luetteloissa signumin lopussa oleva

    • kot tarkoittaa ko. osaston lopussa olevaa koteloihin sijoitettua aineistoa. Poikkeuksena osasto P 5c1 kot.
    • ik tarkoittaa isoa kokoa.
    • pk tarkoittaa pientä kokoa.

Huom! Luettelokortit on aakkostettu vaihtelevasti ennen tai jälkeen saman signumin normaalikokoisia

Vanhan Fennican (1810-1954) hyllyluokitus

Signum

Kokoelmat ja luokkien sisältö

 

1. Uskonto.

1a

Yleinen uskontotiede.

1b

Raamatun painokset. (Vuosina 1810-1899 painetut suomenkieliset kokoraamatut ovat arkistoholvissa.)

1c

Kirkkohistoria.

1c1

Hiippakuntien kiertokirjeet.

1d

Eksegetiikka. Raamatun historia.

1e

Hartauskirjallisuus.

1f

Käytännöllinen teologia.

1f3

Ovambonkielistä kirjallisuutta.

1g

Uskonnonfilosofiset suunnat.

1h

Kirkollis- ja pappeinkokousten asiakirjat.

1i

Aikakauslehdet.

2. Lakitiede. Yhteiskunta.

2a

Lakitiede.

2b

Lakikokoelmat ja asetukset.

2c1

Yhteiskuntaoppi. Vaalit.

2c2

Poliittiset aatteet.

2c3

Kansainvälinen politiikka

2c4a

Suomalainen puolue. Nuorsuomalainen puolue.

2c4b

Ruotsalainen kansanpuolue ym. ruotsalaiset puolueet.

2c4c

Maalaisliitto.

2c4d

Kokoomuspuolue.

2c4e

Edistyspuolue. Suomalainen kansanpuolue.

2c4f

Suomen sosialidemokraattinen puolue. Svenska arbetarförbund. Suomalainen työväenliitto. Kristillinen työväenliitto.

2c4g

Suomen kommunistinen puolue. Sosialistinen työväenpuolue.
Suomen työväenpuolue (1920-luvulla). SKDL.

2c4h

Lapuan liike. Isänmaallinen kansanliike.

2c4i

Kansallissosialistinen puolue. Radikaalinen kansanpuolue ym.

2c5

Ulkomaiset puolueet.

2c6

Työväenyhdistykset.

2c7

Ammattiyhdistykset.

2c8

Naisasialiike.

2c9

Rauhanliike.

2c10

Sosiaalipolitiikka.

2c11

Kerhot ja yhteenliittymät. Ritarikunnat.

2d2

Viralliset julkaisut.

2d3

Valtion talousarviot ym.

2d3 ik

Valtiolliset. Menosääntö.

2d4

Ahvenanmaa.

2e

Sotalaitos. Suojeluskunnat.

2e2

Aikakauslehdet

2f1

Yleinen kunnallishallinto. Palolaitos. Poliisilaitos.

2f2

Kaupunkikunnat.

2f3

Maalaiskunnat.

2f4

Osoitekalenterit. Puhelinluettelot.

2g

Valtiopäiväjulkaisut.

2h

Virallinen tilasto.

2i

Komiteanmietinnöt. Lainvalmistelukunnan julkaisut.

2i ik

Komiteanmietinnöt. Mon.

2k

Aikakauslehdet.

3. Lääketiede. Terveydenhoito.

3a

Lääketiede.

3b

Kansantajuinen lääkitysoppi.

3c

Sairaalat. Lääkärit. Sairaanhoitajat. Apteekit. Kylpylät. Sauna.

3a - 3c ik

Lääketiede. Kansantajuinen lääkitysoppi. Sairaalat. Lääkärit. Sairaanhoitajat. Apteekit. Kylpylät. Sauna.

3d

Aikakauslehdet.

4. Filosofia. Psykologia. Sosiologia.

4a

Filosofia. Psykologia.

4b

Sosiologia.

5. Kasvatus. Koululaitos. Yliopistot ja korkeakoulut.

5a

Kasvatus- ja opetusoppi.

5b

Koululaitos. Opettajatoimi.

5b2

Erityiskasvatus.

5b3

Teesit. Pastoraalityöt 1800-luku.

5c1

Koulujen vuosikertomukset.

5c1 ik

Koulujen vuosik. Mon. 1940-luku.

5c2a

Kouluhistoriat. Juhlajulkaisut.

5c2b

Koulujen oppilaskunnat ja niiden julkaisut.

5c3

Koulujen oppilaskuntien lehdet.

5d1

Turun vanha akatemia (Turun vanhat väitöskirjat vuoteen 1827 ovat arkistoholvissa).

5d2

5d2a
5d2b
5d2c
5d2d
5d2e
5d2f
5d2g
5d2h
5d2i
5d2j
5d2k
5d2l
5d2m
5d2n
5d2o

 

Helsingin yliopisto.

Historia.
Yleiset kirjoitukset. Suomalaisuuskysymys.
Säännöt. Säätiöt. Talousasiat. Kurinpitoasiat.
Konsistorin pöytäkirjat.
Yliopistolliset asiakirjat.
Opetustoimi. Virkanimitysasiat. Valituskysymykset.
Opinto-ohjeet. Opintovaatimukset.
Yliopistolliset juhlat.
Promotiot. Virkaanastujaiset.
Rehtorin puheet.
Ylioppilastutkinto. Kesä- ja jatkokurssit.
Toimintakertomukset.
Luettelot.
Ohjelmat.
Laitokset ja niiden julkaisut.

 

5d3

5d3a
5d3b
5d3c
5d3d
5d3e

 

Turun yliopisto.

Historia.Yleinen hallinto. Rehtorin puheet.
Juhlat. Virkaanastujaiset. Promootiot.
Kertomukset. Ohjelmat. Luettelot. Tutkintovaatimukset.
Julkaisut.
Virkanimitykset.

 

5d4

5d4a
5d4b
5d4c
5d4d
5d4e

 

Åbo Akademi.

Historia.Yleinen hallinto. Rehtorin puheet.
Juhlat. Virkaanastujaiset. Promootiot.
Kertomukset. Ohjelmat. Luettelot. Tutkintovaatimukset.
Julkaisut.
Virkanimitykset.

 

5d5

5d5a
5d5b
5d5c
5d5d
5d5e

 

Teknillinen korkeakoulu.

Historia.Yleinen hallinto. Rehtorin puheet.
Juhlat. Virkaanastujaiset. Promootiot.
Kertomukset. Ohjelmat. Luettelot. Tutkintovaatimukset.
Julkaisut.
Virkanimitykset.

 

5d6a

5d6a1
5d6a2
5d6a3
5d6a4
5d6a5

 

Kauppakorkeakoulu.

Historia.Yleinen hallinto. Rehtorin puheet.
Juhlat. Virkaanastujaiset. Promootiot.
Kertomukset. Ohjelmat. Luettelot. Tutkintovaatimukset.
Julkaisut.
Virkanimitykset.

 

5d6b

5d6b1
5d6b2
5d6b3
5d6b4
5d6b5

 

Svenska handelshögskola.

Historia.Yleinen hallinto. Rehtorin puheet.
Juhlat. Virkaanastujaiset. Promootiot.
Kertomukset. Ohjelmat. Luettelot. Tutkintovaatimukset.
Julkaisut.
Virkanimitykset.

 

5d7

5d7a
5d7b
5d7c
5d7d
5d7e
5d7f

 

Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu.

Historia.Yleinen hallinto. Rehtorin puheet.
Juhlat. Virkaanastujaiset. Promootiot.
Kertomukset. Ohjelmat. Luettelot. Tutkintovaatimukset.
Julkaisut.
Virkanimitykset.
Jyväskylän kesäyliopisto. Jyväskylän yliopistoyhdistys

 

5d8

Yliopistojen ja osakuntien kausijulkaisut.

5d8a

Osakunnat ja korporaatiot.

5d10

Väitöskirjat.

5d11

5d11a
5d11b
5d11c
5d11d
5d11e

 

Eläinlääketieteellinen korkeakoulu.

Historia.Yleinen hallinto. Rehtorin puheet.
Juhlat. Virkaanastujaiset. Promootiot.
Kertomukset. Ohjelmat. Luettelot. Tutkintovaatimukset.
Julkaisut.
Virkanimitykset.

 

5d12

5d12a
5d12b
5d12c
5d12d
5d12e

 

Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Historia.Yleinen hallinto. Rehtorin puheet.
Juhlat. Virkaanastujaiset. Promootiot.
Kertomukset. Ohjelmat. Luettelot. Tutkintovaatimukset.
Julkaisut.
Virkanimitykset.

 

5e

Koulujen oppikirjat

5e1a.

Uskonto.

5e1b

Filosofia. Sielutiede.

5e2

Suomen kieli. Viron kieli.

5e3

Latinan, kreikan ja heprean kielet.

5e4

Ranskan kieli.

5e5

Saksan kieli.

5e5a

Englannin kieli.

5e6

Ruotsin kieli.

5e7

Venäjän kieli.

5e8

Historia ja yhteiskuntaoppi.

5e9

Maantiede.

5e10

Luonnontieteet. Raittius- ja terveysoppi.

5e11

Matematiikka.

5e12.1

Musiikkioppi. Laulu.

5e12.2

Käsityöt. Kaunokirjoitus. Piirustus.

5e12.3

Pikakirjoitus. Salakirjoitus.

5e13

Kirjekaaviot. Kirjanpito. Kauppakirjeenvaihto.

5e14

Sekalaista. Koululaisen kokoomateokset.

5f

Elämänohjekirjallisuus. Itsekasvatus.

5g1

Vapaa kansansivistystyö.

5g2

Lastensuojelu.

5i

Aikakauslehdet.

6. Estetiikka ja taiteet.

6a

Estetiikka.

6b

Kuvaamataiteet. Arkkitehtuuri. Taideteollisuus.

6b2

Taidenäyttelyjen luettelot.

6c

Musiikki.

6d

Teatteri. Puhetaito. Lausunta.

6e

Aikakauslehdet.

6f

Nuottikirjat.

6f2

Nuotit.

6g

Laulukirjat.

7. Kirjallisuudenhistoria.

7a

Yleinen kirjallisuudenhistoria.

7b

Kotimainen kirjallisuudenhistoria.

7c

Itämainen ja klassinen kirjallisuudenhistoria.

7d

Romaaninen kirjallisuudenhistoria.

7e

Germaaninen kirjallisuudenhistoria.

7f

Skandinaavinen kirjallisuudenhistoria.

7g

Slaavilainen, liettualainen ja lättiläinen kirjallisuudenhistoria.

7h

Unkarilainen ja virolainen kirjallisuudenhistoria.

7i

Kansanrunouden tutkimus.

7k

Mytologia.

8. Kaunokirjallisuus.

8a

Kansanrunous.

8b

Kotimainen kaunokirjallisuus.

8c

Ulkomainen kaunokirjallisuus.

8d

Lasten kirjat.

8d ik

Lasten kirjat.

8d pk

Lasten kirjat.

8d ik ylileveät

Lasten kirjat.
(kortit aakkostettu signumiin 8d ik)

8d4

Lasten lehdet.

9. Kielitiede.

9a - b ik

Vertaileva ja historiallinen kielitiede. Fonetiikka. Suomalais-ugrilainen kielitiede.

9a

Vertaileva ja historiallinen kielitiede. Fonetiikka.

9b

Suomalais-ugrilainen kielitiede.

9b2

Venykekirjallisuus.

9b3

Lapinkielinen kirjallisuus.

9c1

Klassinen kielitiede.

9c2

Klassinen kirjallisuus.

9d

Romaaninen kielitiede.

9e

Germaaninen kielitiede.

9f

Slaavilainen kielitiede.

9g

Muut kielet.

9h

Tekokielet.

9i

Sanakirjat.

9k

Tulkkikirjat.

9l

Aikakauslehdet.

10. Historia ja arkeologia.

10a

Yleinen historia.

10b

Suomen historia.

10b ik

Suomen historia.

10c

Skandinavian historia.

10d

Venäjän historia.

10e

Muiden maiden historia.

10f1

Ryhmäelämäkerrat. Matrikkelit.

10f2

Yksityishenkilöiden elämäkerrat.

10f3

Henkilökirjaset.

10f3 - 10f4 ik

Henkilökirjaset. Juhlajulkaisut.

10f4

Juhlajulkaisut.

10g

Aikakauslehdet.

11. Maantiede. Kansatiede.

11a

Maantiede.

11b

Antropologia. Etnologia. Kotiseutututkimus.

11c

Matkakertomukset. Matkailu.

11a-b-c ik

Maantiede. Antropologia. Etnologia. Kotiseutututkimus. Matkakertomukset. Matkailu.

11d

Aikakauslehdet.

11e

11e ik kot

Kartat. Karttakirjat.

Yksittäisiä karttoja koteloittain.

12. - 18. Luonnontieteet.

12

Yleinen luonnontiede. Biologia. Luonnonsuojelu.

12.2

Aikakauslehdet.

13

Eläintiede.

14

Kasvitiede.

15

Minerologia. Geologia.

16

Kemia.

17

Fysiikka. Meteorologia. Hydrografia.

17 ik

Fysiikka. Meteorologia. Hydrografia.

18

Astronomia. Matematiikka. Geodesia.

18 ik

Astronomia. Matematiikka. Geodesia.

19. Tekniikka. Teollisuus.

19a

Tekniset tieteet. Teollisuus.

19a2

Rautatiet.

19b

Kotiteollisuus ja käsityöt. Muoti.

19c

Aikakauslehdet.

20. Taloustiede. Kauppa ja liike-elämä.

20a

Taloustiede. Kauppa ja liike-elämä. Merenkulku. Vakuutus. Mainonta. Rahalaitokset.

20b

Osuustoiminta.

20c

Aikakauslehdet.

21. Maa-, metsä- ja kotitalous.

21a

Maanviljelys. Karjanhoito. Puutarhanhoito.

21a ik

Maanviljelys. Karjanhoito. Puutarhanhoito.

21a2

Maataloushallituksen tiedonantoja.

21b

Metsänhoito. Kalastus.

21c

Eläinlääketiede.

21d

Käytännöllinen talous. Pienkarja. Turkiseläimet.

21e

Aikakauslehdet.

21f

Maatalousseurojen vuosikertomukset.

22. Urheilu. Liikunta. Vapaa-aika.

22a

Urheilu. Voimistelu. Leikit. Tanssi. Retkeily. Partio. Kennelasiat. Urheilumetsästys ja -kalastus.

22b

Valokuvaus. Filatelia. Pelit. Askartelu. Unikirjat. Ennustuskirjat.

22c

Aikakauslehdet.

23. Yleiskirjallisuus. Tieteellisten seurojen julkaisut. Yleiset aikakauslehdet.

23a1

Almanakat. Yleiset kalenterit. Monisisältöiset tilapäisjulkaisut.

23a2

Albumit.

23b

Yleiset kokoomateokset. Tietosanakirjat.

23c1

Suomen tiedeseurat.

23c2

Suomen tiedeakatemia.

23c6

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

23c7

Svenska Litteratursällskapet i Finland.

23c8

Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland.

23c9

Nordenskiöld Samfundet i Finland.

23c10

Suomen Akatemia.

23c11

Neuvostoliittoinstituutti.

23c12

Varia. esim. Tutkijainkokoukset 1920-luku, Viipurin suomalainen kirjallisuusseura.

23d

Yleiset aikakauslehdet.

23e

Tilapäisjulkaisut. Joululehdet.

23f

Museot.

24. Bibliografiat. Kirjastolaitos. Kirjakauppa- ja kustannusala. Kirjapainot. Arkistot. Bibliofilia.

24a

Bibliografiat.

24b

Kirjastojen luettelot.

24c

Kustantajien ja kirjakauppojen luettelot. Kirjapainot.

24d

Antikvariaattien ja kirjahuutokauppojen luettelot.

24e

Kirjastojen ja arkistojen historiat ja toimintakertomukset. Kirjastokäsikirjat ja -oppaat. Bibliofilia.

24f

Aikakauslehdet.

25. Amerikansuomalainen kirjallisuus. Australiansuomalainen kirjallisuus.

25a

Amerikansuomalainen kirjallisuus.

25b

Amerikansuomalaiset ja australiansuomalaiset kausijulkaisut ja aikakauslehdet.

26. Venäjällä painettu suomenkielinen kirjallisuus.

26a

Venäjällä painettu suomenkielinen kirjallisuus.

26b

Venäjällä painetut suomenkieliset kausijulkaisut ja aikakauslehdet.

Kirjasto Facebookissa
Instagram
Jyx-logo-201210