Jyväskylän yliopiston kirjasto

Vuoteen 1809 saakka julkaistu kirjallisuus

Vapaakappalekokoelman varhais-Fennican (- 1809) hyllyluokitus noudattaa vanhan Fennican (1810-1954) luokitusta. Kokoelma sisältää myös vuosina 1810-1899 painetut suomenkieliset kokoraamatut.

Aineisto on sijoitettu kirjaston kokoelmakeskukseen ja sitä lainataan rajoitetusti lukusalikäyttöön. Kokoelman kortisto on käytettävissä digitoituna.

Kokoelma JYKDOKissa:
Pääkirjasto. Varhaisfennica. Arkistoholvi. Rajattu käyttö.

Kaikissa vapaakappalekokoelman luetteloissa signumin lopussa oleva:

    • kot tarkoittaa ko. osaston lopussa olevaa koteloihin sijoitettua aineistoa.
    • ik tarkoittaa isoa kokoa.
    • pk tarkoittaa pientä kokoa

Näiden luettelokortit on aakkostettu vaihtelevasti ennen tai jälkeen saman signumin normaalikokoisia.

Varhais-Fennican hyllyluokitus vuoteen 1809 saakka

Signum Kokoelmat ja luokkien sisältö
1. Uskonto.
1a Yleinen uskontotiede
1b Raamatun painokset (myös v. 1810-1899 painetut suomenkieliset kokoraamatut)
1b ik Isokokoiset raamatut
1c Kirkkohistoria
1c1 Hiippakuntien kiertokirjeet
1d Eksegetiikka. Raamatun historia
1e Hartauskirjallisuus
1f Käytännöllinen teologia
1h Kirkollis- ja pappeinkokousten asiakirjat
2. Lakitiede. Yhteiskunta.
2a Kirkollis- ja pappeinkokousten asiakirjat
2b Lakikokoelmat ja asetukset
2c1 Yhteiskuntaoppi. Vaalit
2e Sotalaitos
2. Lääketiede.
3a Lääketiede
3b Kansantajuinen lääkitysoppi
3c Sairaalat. Lääkärit. Sairaanhoitajat. Apteekit. Kylpylät. Sauna
4. Filosofia. Psykologia. Sosiologia.
4a Filosofia. Psykologia
5. Kasvatus. Koululaitos. Yliopistot ja korkeakoulut.
5a Kasvatus- ja opetusoppi
5b Koululaitos. Opettajatoimi
5d1 Turun vanha akatemia
5d1e Turun vanhan akatemian väitöskirjat vuoteen 1827 saakka
5e3 Latinan, kreikan ja heprean kielen oppikirjat
5e6 Ruotsin kielen oppikirjat
5e12.1 Musiikin oppikirjat
5f Elämänohjekirjallisuus. Itsekasvatus
6. Estetiikka ja taiteet.
6f Nuottikirjat
6g Virsikirjat (järjestetty ilmestymisvuoden mukaan)
7. Kirjallisuudenhistoria.
7k Mytologia
8. Kaunokirjallisuus.
8a Kansanrunous
8a1 Arkkiveisut
8b Kotimainen kaunokirjallisuus
8d Lasten kirjat
9. Kielitiede.
9b Suomalais-ugrilainen kielitiede
9c2 Klassinen kirjallisuus
9i Sanakirjat
10. Historia ja arkeologia.
10a Yleinen historia
10b Suomen historia
10c Skandinavian historia
10e Muiden maiden historia
10f1 Ryhmäelämäkerrat. Matrikkelit
10f2 Yksityishenkilöiden elämäkerrat
10f3 Henkilökirjaset
11. Maantiede. Kansatiede.
11a Maantiede
11b Antropologia. Etnologia. Kotiseutututkimus
11c Matkakertomukset
11e Kartat
12-18. Luonnontieteet.
12 Yleinen luonnontiede
15 Minerologia. Geologia
16 Kemia
18 Astronomia. Matematiikka. Geodesia
19. Tekniikka. Teollisuus.
19a Tekniset tieteet. Teollisuus
19b Kotiteollisuus ja käsityöt
20. Taloustiede. Kauppa ja liike-elämä.
20a Taloustiede. Kauppa ja liike-elämä. Merenkulku. Rahalaitokset
21. Maa-, metsä- ja kotitalous.
21a Maanviljelys. Karjanhoito. Puutarhanhoito
21b Metsänhoito. Kalastus
21c Eläinlääketiede
21f Maatalousseurojen vuosikertomukset
23. Yleiskirjallisuus. Tieteellisten seurojen julkaisut.
23a1 Almanakat
24. Bibliografiat. Kirjastolaitos. Kirjakauppa- ja kustannusala. Kirjapainot. Arkistot. Bibliofilia.
24a Bibliografiat
Kirjasto Facebookissa
Instagram
Jyx-logo-201210