Jyväskylän yliopiston kirjasto

Vapaakappalekokoelma

Vapaakappalekokoelma eli Fennica on kotimaisten julkaisujen arkistokokoelma. Se sisältää kaikki Suomessa julkaistut:

Vuoteen 1918 mennessä julkaistu aineisto on saatu ostoin sekä lahjoituksin ja vuodesta 1919 lähtien vapaakappalelain, nykyisen kulttuuriaineistolain, perusteella. Vapaakappalekokoelman vanhin teos on messukirja Missale Aboense, vanhimman suomalaisen kirjan pergamenttipainos vuodelta 1488.

Kaikki aineisto järjestetään ja huomattava osa myös luetteloidaan kirjaston JYKDOK-tietokantaan. Vanhat kortistot kattavat toistaiseksi osan aineistosta. Musiikkiaineisto löytyy VIOLA-tietokannasta.

Vapaakappalekokoelma sijaitsee Kokoelmakeskuksen suljetussa varastossa, josta sitä toimitetaan tilausten perusteella lukusalikäyttöön Mattilanniemen kirjastoon, mikäli aineistoa ei löydy muista kokoelmista. Aineistoa saa vain erityisluvalla viedä kirjaston ulkopuolelle virasto- tai laitoskäyttöön (laitoslainaoikeus).

Sivun yläreunaan

Kirjasto Facebookissa
Instagram
Jyx-logo-201210