Jyväskylän yliopiston kirjasto

Kurssikirjahankinnan periaatteet

Hankittavien teosten määrä

  • Ns. pakollisia kurssikirjoja hankitaan maksimissaan määrä, joka saadaan jakamalla kurssin/tentin yhtäaikaisten suorittajien määrä kolmella (esim. 30 opiskelijan kurssille 10 kirjaa, 60 opiskelijalla 20 kirjaa jne.).
  • Jos kirja on vaihtoehtoinen jonkin toisen teoksen kanssa, määrä suhteutetaan tähän.
  • Massakursseilla maksimimäärää ei voida läheskään aina toteuttaa etenkään, jos kirja on kallis.
  • Oheiskirjallisuutta hankitaan muutamia kappaleita.

Mikäli kurssikirjasta löytyy myös e-versio, se hankitaan lähes poikkeuksetta painetun kirjan rinnalle. Tällöin painettujen määrää saatetaan vähentää.

 

E-aineistot kurssimateriaalina

Kirjasto suosittelee e-aineistojen käyttöä kurssimateriaalina ja auttaa tarvittaessa e-aineistojen saatavuuden kartoittamisessa.

Jyväskylän yliopiston kirjasto tarjoaa satoja tuhansia e-kirjoja esim. Ebook Central- ja Ebsco-tietokantojen kautta. Kotimaisia e-kirjoja löytyy Ellibsistä. Pääset tutustumaan kirjaston e-kirjatarjontaan JYKDOKin (https://jyu.finna.fi/) kautta esim. kirjoittamalla Haku-laatikkoon tietokannan nimen.

Ellibsin sivuilla voit tutustua sekä kirjastolle jo hankittuun materiaaliin että myös aineistoihin, joita ei vielä ole käytössä.

Tietokantojen aineistoissa on suuressa osassa rajaton yhtäaikaisten käyttäjien määrä, jolloin kaikki kurssilaiset pääsevät lukemaan materiaalia yhtä aikaa. Jonkin verran on myös yhden käyttäjän aineistoa. Tietyn kirjan käyttöoikeuksista voit tiedustella Jussi Savolaiselta tai Tytti Leppäseltä.

Jos löydät sopivan kurssikirjan e-versiona, tee sitä hankintaesitys (WWW).

Uusista kurssikirjoista ilmoittaminen

Oppiaineiden tulee ilmoittaa uusiin tutkintovaatimuksiin kuuluvat uudet kurssikirjat mahdollisimman varhain, kuitenkin viimeistään toukokuun loppuun mennessä.

Opetussuunnitelman uudistamisen yhteydessä uudet kirjat ilmoitetaan yleensä keskitetysti laitoksen amanuenssin tai muun vastuuhenkilön kautta kirjastoon. Ilmoituksen voi tehdä myös hankintaesityslomakkeella (WWW).

Yhteyshenkilö: Jussi Savolainen

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , , ,
Kirjasto Facebookissa
Instagram
Jyx-logo-201210