Jyväskylän yliopiston kirjasto

Minervan arkistoaineisto

Antikvariaatti Minervan konkurssipesän aineiston mukana Jyväskylään vuonna 1914 tulleen Minerva-arkiston luettelot on sijoitettu arkistoholviin neljään kansioon.

Kansio 1.

 1. Painoasiain ylihallituksen päätös Petter Theodor Schwindtille myönnetystä oikeudesta harjoittaa kirjakauppa-liikettä vuodelta 1894.
 2. Senaatin päätös Osakeyhtiö Minervan sääntöjen hyväksymisestä vuodelta 1896.
 3. Ilmoitus kaupparekisteriin Osakeyhtiö Minervan perustamisesta vuodelta 1896.
 4. Senaatin kielteinen päätös Osakeyhtiö Minervan anomukseen korottaa osakepääomaa 100 000 markkaan vuodelta 1899.
 5. Osakeyhtiö Minervan osakkaiden ennakkomerkintälistoja ja niiden tekstiosan luonnoksia vuodelta 1896 sekä käsin kirjoitettu (Theodor Schwindt?) luettelo lopullisista osakkaista.
 6. Sekalaista kirjeenvaihtoa ja kirjelmäluonnoksia vuosilta 1896-1897.
 7. Osakeyhtiö Minervan hallituksen pöytäkirjoja ja pöytäkirjaluonnoksia ajalta 11.12.1896-18.1.1898.
 8. Maksukuitteja kirjoista ja Helsingfors Elektriska Belysnings Aktiebolagin välisiä sopimuksia joulukuulta 1900.
 9. Albert Edelfeltin muistoteoksen ennakkotilauslista. S.a.

Kansio 2.

 1. Myytäväksi jätettyjen kirjojen luetteloita omistajien mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Lista omistajista kansion sisällä.
 2. Lakkautettujen, Minervalle kirjakokoelmansa myyneiden (yksityisten) kirjastojen luetteloita.
 3. Myytyjen kirjojen luetteloita.

Kansio 3.

Myyntiä varten laadittuja Minervan kirjaluetteloita. Kirjat on luokiteltu aiheenmukaisiin osastoihin I-XXIV ja erillisiä väitöskirjaluetteloita.

Kansio 4.

 1. Huutokauppaluetteloita alkuajoilta, jolloin liike vielä kuului Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalle.
 2. Painettujen luetteloiden dupletteja.
 3. Ulkomaisten kurtantajien myös Minervan käyttöön painettuja kirjaluetteloita.
 4. Minervan joululehti. Ensimmäinen vuosi. Helsinki 1901.

Neljä kappaletta suuria nahkaselkäisiä kansioita, jotka sisältävät kirjaluetteloita irtoarkeilla, yhden tekijän kirjat aina omalla arkilla.

Kirjasto Facebookissa
Instagram
Jyx-logo-201210