Jyväskylän yliopiston kirjasto

Baltica Index

Baltica Index sisältää kotimaisten sanomalehtien uutisointia Viron, Latvian ja Liettuan 1980- ja 1990-luvun taitteen itsenäistymisprosessista ja Suomen reaktioista siihen. Aineistoon sisältyvät sanomalehtien uutiset, pääkirjoitukset, mielipiteet ja pilapiirrokset ajalta 1988-1992(-3):

Ilta-Sanomat
Iltalehti
Keskisuomalainen
Helsingin Sanomat
Uusi Suomi
Aamulehti
Demari
Kansan Uutiset
Tiedonantaja
Etelä-Suomen Sanomat
Savon Sanomat
Itä-Savo
Kaleva
Hufvudstadsbladet (kutakuinkin samalta ajalta)
Suomenmaa (kutakuinkin samalta ajalta)

Aineisto on käytettävissä mikrokortteina Jyväskylän yliopiston kirjastossa (lukusali, 2. krs) ja se sisältää uutisoinnin päivittäin aakkosjärjestyksessä yllämainitun lehtilistan mukaan. Aineiston on alkuperäislähteistä koonnut M.A. Dip.Ed. Andres Perendi, ja sen on kuvauttanut mikrokorteille Jyväskylän yliopiston kirjasto. Kokoelma sisältyy kirjaston JYKDOK-tietokantaan. 

 

Aineiston pohjalta on tehty seuraavat opinnäytteet:

Marko Rossinen: Vapaa Viro : Viron itsenäistymisestä käyty keskustelu Helsingin Sanomissa ja Keskisuomalaisessa vuosina 1990-1991. Sosiologian pro gradu -työ : Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, 1997.

 

Joni Taunila: Neuvostojoukkojen vetäytyminen Baltiasta 1990-1992 : keskustelu suomalaisissa sanomalehdissä. Kadettitutkielma : Maanpuolustuskorkeakoulu, 1995.
Opinnäytteen tiivistelmä on luettavissa LINDA-tietokannassa.

 

Mononen, Veijo: Viron tapahtumat Suomen sanomalehdistössä : kvantitatiivinen anayysi lehtiartikkeleista 1.9.1988 - 31.1.1989. Esitelmä FT Heikki Rantatuvan johtamassa proseminaarissa Jyväskylän yliopistossa 18.5.1989, 10 s. + liitteet

Asiasanat: itsenäistyminen, Baltia, Viro, Latvia, Liettua, Suomi, uutisointi, sanomalehdet, ulkopolitiikka

 

 

Kirjasto Facebookissa
Instagram
Jyx-logo-201210