Jyväskylän yliopiston kirjasto

Sukella historiaan ProQuest Historical Newspapers –tietokannassa

Kuukauden e-aineisto - Maaliskuu 2012

Historian tutkijat saivat Jyväskylän yliopistossa uuden laajan alkuperäislähteen käyttöönsä, kun kirjasto hankki kokoelmiinsa viisi uutta lehteä ProQuestin Historical Newspapers – tietokannassa. Jo aiemmin käytössä on ollut New York Timesin arkisto vuosilta 1851–2007.

Historian ja etnologian laitoksen henkilökunnan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta päädyttiin uusina lehtinä hankkimaan:

Historical Newspapers -tietokanta on digitaalinen sanomalehtiarkisto, joka tarjoaa kokotekstiartikkeleita kuvineen aina 1700-luvulta lähtien. Jokaisesta sanomalehden numerosta on käytössä koko lehti kannesta kanteen.

Dosentti Simo Mikkosen mukaan ProQuest Historical Newspapersilta käytössä olevat lehdet ovat erittäin tärkeä työkalu nykyhistorian tutkijoille ja nykyhistoriasta kiinnostuneille opettajille.  Jo aiemmin käytössä ollut New York Timesin arkisto on ollut opiskelijoiden opinnäytetöissä käytetyimpiä lähdekokoelmia.

”New York Timesiä on käytetty runsaasti paitsi opinnäytetöiden päälähteenä, myös täydentävänä aikalaislähteenä. Tämä [uusien lehtien hankinta]mahdollistaa huomattavasti aiempaa monipuolisemman näkökulman eri aiheisiin, erityisesti kun mainittujen lehtien näkökulma kansainvälisiin suhteisiin eroaa toisistaan”, Mikkonen sanoo.

Tietokannan käytettävyyttä Mikkonen pitää pääasiassa hyvänä. Hän on huomannut, että toimivuusongelmissa kannattaa kokeilla eri selaimia:

”ProQuest on periaatteessa melko helppokäyttöinen ja lähestyttävä ohjelma, joka noudattaa samoja periaatteita kuin monet muutkin tietokannat. Kuten monissa muissakin tietokannoissa, ProQuest on toiminut minulla Explorerissa välillä kehnosti (erityisesti avatessa PDF:iä), mutta Firefoxin kanssa en ole kohdannut mitään ongelmia.”

Historical Newspapers -lehdet löydät sekä Nellin aineistohausta että lehtivalinnasta.

Lue aiheesta lisää kirjaston JYKe-blogista.

Lisätietoja: Ulla Pesola tai Simo Mikkonen

Sivun yläreunaan

Kirjasto Facebookissa
Instagram
Jyx-logo-201210