Jyväskylän yliopiston kirjasto

Lakkautetut tietokannat - Aleksi ja ProQuest Dissertations and Theses

Kirjasto ei jatka enää vuonna 2016 Aleksin ja ProQuest Dissertations & Theses -tietokannan tilauksia. Syynä tähän on määrärahojen väheneminen sekä näiden aineistojen vähentynyt käyttö.

Lisätietoja: Risto Heikkinen

Kirjasto Facebookissa
Instagram
Jyx-logo-201210