Jyväskylän yliopiston kirjasto

Sage Research Methods Online

Kuukauden e-aineisto - Maaliskuu 2011

Sage Research Methods Online (SRMO) on tutkimusmetodeihin keskittyvä tietokanta, josta löytyy monipuolista tietoa tutkimusmenetelmistä ja -malleista.

Tietokanta yhdistää SAGEn julkaisemaa metodologista kirjallisuutta ja muuta aineistoa monipuolisiin hakumahdollisuuksiin ja uudenlaisiin työkaluihin. SRMOn aineistojen joukossa on mm. yli 500 metodikirjaa (esim. sarjat Quantitative Applications in the Social Sciences, Introducing Qualitative Methods ja Qualitative Methods) sekä alan hakuteoksia, lehtiartikkeleita ja videoleikkeitä.

Menetelmäkartta on SRMOn tarjoama uusi visuaalinen työkalu, joka havainnollistaa eri tutkimusmenetelmien välisiä suhteita, auttaa löytämään uusia menetelmiä sekä eri metodeihin liittyvää kirjallisuutta. Kartan avulla käyttäjät saavat näkyviin haettuun metodiin liittyviä laajempia, suppeampia ja rinnakkaisia termejä sekä tiettyyn metodiin liittyviä avainhenkilöitä. Menetelmäkartasta on suorat linkit aihetta käsittelevään kirjallisuuteen. Nimensä mukaisesti Menetelmäkartta siis asettaa tietyn menetelmän kartalle suhteessa muihin tutkimusmenetelmiin.

Menetelmäkartan pohjana on käytetty SAGEn kehittelemää uutta, erityisesti yhteiskuntatieteiden tutkimusmenetelmiin painottuvaa sanastoa. 

Sage Research Methods Online on hyvä apuväline niin tutkimusmenetelmiin vasta tutustuvalle perusopiskelijalle kuin edistyneemmälle tutkijalle, joka haluaa pysyä ajan tasalla metodien muuttuvassa maailmassa.

Aineiston etäkäyttö Nellin kautta. Löydät teokset myös JYKDOKista.

Hyviä seikkailuja SRMOn parissa!

Lisätietoja: Ulla Pesola


Kirjasto Facebookissa
Instagram
Jyx-logo-201210