Sivujen osoite on muuttunut / New Url:

Inkunaabelit

Kielletyt kirjat

Missale Aboense

Miten kävikään multimediabisneksen?

NORSIB

Piae cantiones, (deutsch)

Tieteen linkkitalo - Science linkhouse (aik. Virtuaalikirjasto - Finnish Virtual Library)

Jyväskylän yliopiston kirjasto - Jyväskylä University Library