Jyväskylän yliopiston kirjasto

Väitöskirjojen julkaisu yliopistosarjoissa

Väitöskirjaa julkaisemaan

Jyväskylän yliopiston yliopistosarjoissa julkaistavien väitöskirjojen tuotannosta vastaavat Avoimen tiedon keskuksen julkaisupalvelut (pääkirjaston 2 krs). Väittelijän ei tarvitse itse olla yhteydessä Yliopistopainoon.

Väitöskirjat julkaistaan verkkojulkaisuina Jyväskylän yliopiston JYX-julkaisuarkistossa. Tarvittaessa väitösopinnäytteestä valmistetaan myös painettuja kappaleita.

Väittelijän tulee käyttää Word-ohjelmaa varten tehtyä väitöskirjamallipohjaa, jossa vaadittavat asettelut ovat valmiina.Väittelijä voi myös teettää väitöskirjansa taiton julkaisuyksikössä voimassaolevin palveluhinnoin.

Väitöskirjan julkaisuprosessi on väittelijälle maksuton. Väittelijän tulee tällöin toimittaa aineisto julkaisupalveluille mallipohjaan tehtynä (doc/docx-tiedostona), ellei toisin sovita. Maksuttomuus kattaa ainoastaan mustavalkopainatuksen, neliväripainatus on maksullista (poislukien kansikuva). Kuvien resoluutio eli tarkkuus olisi hyvä olla 300 dpi (pistettä per tuuma).

Väittelijä huolehtii itse työnsä kieliasun viimeistelystä, oikolukemisesta ja lähdeviitteiden asianmukaisesta merkitsemisestä. Huom! Voit käyttää mitä tahansa viittaustyyliä.

Maksuttoman julkaisuprosessin edellytyksenä on myös, että väittelijä antaa luvan väitöskirjan (artikkeliväitöskirjassa yhteenveto-osan) julkaisemiseen verkossa, yliopiston JYX-arkistossa.

Väitöskirjaan sisältyvien artikkeleiden rinnakkaistallentaminen

JYU:n rinnakkaistallentamisohjeen mukaisesti tutkijan tulee liittää julkaistavan artikkelinsa post print / final draft -tiedosto TUTKA-ilmoitukseensa tai lähettää se sähköpostilla Avoimen tiedon keskukseen (tutka-publications@jyu.fi). Väitöskirjaan sisältyvä artikkeli linkitetään JYXissä väitöskirjan yhteenveto-osaan väitöskirjan verkkoversion julkaisuvaiheessa.

Painettuun väitöskirjaan voidaan useimmiten liittää artikkelin lopullinen taittoversio (ns. publisher´s pdf). Väittelijä voi lähettää ne sekä vielä julkaisemattomat käsikirjoitukset julkaisupalveluihin muun väitöskirjamateriaalin mukana.

Väitöskirjan julkaisuaikataulu

Noin kaksi kuukautta ennen väitöspäivää

 • Tiedekunnan väittelylupa
 • Tekijä lähettää käsikirjoituksen julkaisupalveluihin arvioitavaksi. Samalla sovitaan julkaisuaikataulusta.
 • Tekijä lähettää käsikirjoituksen sarjan tieteellisen toimittajan arvioitavaksi julkaisulupaa varten.

Kuukausi ennen väitöspäivää

 • Tekijä toimittaa lopullisen, oikoluetun väitöskirjamateriaalin julkaisupalveluihin.
 • Artikkelit toimitetaan erillisinä tiedostoina (pdf, docx), niitä ei tarvitse liittää johdanto-osaan
 • Tekijä toimittaa verkkojulkaisusopimuksen julkaisupalveluihin
 • Tekijä ja julkaispalvelut sopivat vedosliikenteestä
 • Tekijä tarkastaa työnsä vedoksen

Kymmenen päivää ennen väitöstilaisuutta

 • Väitöskirja on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa 10 arkipäivää ennen väitöstilaisuutta (edellyttää verkkojulkaisusopimuksen toimittamista julkaisuyksikköön)
 • Väitöskirjan painetut kappaleet tulevat painosta. Väittelijä ja julkaisupalvelut huolehtivat väitöskirjan jakelusta (ks. Yliopistosarjassa julkaistavan väitöskirjan jakelu).

Väitöskirjamallipohja, viitteidenhallinta ja grafiikka

Verkkojulkaisusopimus ja painatuslupa

Väitöskirjat JYX-julkaisuarkistossa

Väitöskirja on saatavissa verkkoversiona Jyväskylän yliopiston JYX-julkaisuarkistossa aikaisintaan 10 päivää ennen väitöstä edellyttäen, että väitöskirjan julkaisuprosessi on edennyt aikataulun mukaisesti ja että tekijä on allekirjoittanut verkkojulkaisusopimuksen. Väitöskirjan tekijänoikeudet säilyvät tekijällä.

Yliopistosarjassa julkaistavan väitöskirjan jakelu

Yliopistosarjoissa väitöskirjansa julkaiseva väittelijä saa 3 painettua kappaletta, jotka hänen tulee itse jakaa

 • tieteelliselle toimittajalle (Jyväskylä Studies in Humanities-sarjassa työn pääohjaaja)
 • kustokselle sekä
 • vastaväittäjälle.

Lisäksi väittelijä saa tekijänkappaleita veloituksetta omaan käyttöönsä. Tekijänkappaleiden sekä väitöspaikalle toimitettavien yleisökappaleiden määrä vaihtelee tiedekuntakohtaisesti.

Julkaisupalvelut huolehtivat väitöskirjan jakelusta muilta osin (mm. rehtorin kappale, lakisääteinen jakelu ja arkistointi, julkinen esittelykappale, tiedekuntajakelu).

Väitöstiedotus

Väitöstiedottamisessa sinua opastavat yliopiston viestintäpalvelut. Ohjeita väitöstiedottamiseen löydät täältä.

Muualla julkaistavan väitöskirjan jakelu

Muualla kuin yliopistosarjoissa julkaistavien painettujen väitöskirjojen jakelu vaihtelee tiedekunnittain ja eroaa yliopistosarjoissa julkaistavien väitöskirjojen jakelusta.

Tutustu jakeluohjeisiin.

Yhteyshenkilöt

Sivun yläreunaan

Kirjasto Facebookissa
Instagram
Jyx-logo-201210