Jyväskylän yliopiston kirjasto

Väitöskirjan julkaiseminen JYU Dissertations -sarjassa

Väitöskirjaa julkaisemaan

Jyväskylän yliopiston yliopistosarjoissa julkaistavien väitöskirjojen tuotannosta vastaavat Avoimen tiedon keskuksen julkaisupalvelut.

Väitöskirjat julkaistaan JYU Dissertations -sarjassa verkkojulkaisuina Jyväskylän yliopiston JYX-julkaisuarkistossa. Väittelijä saa veloituksetta 3 painettua A4-kokoista kierresidottua kappaletta, joista hän luovuttaa kustokselle ja vastaväittäjälle heille tarkoitetut kappaleet. Painosmäärissä ja julkaisun muodossa voi olla tiedekuntakohtaisia eroja.

Tarvittaessa väittelijä voi teetättää väitöskirjastaan painettuja ja liimasidottuja B5-kokoisia kappaleita omakustanteena. Julkaisupalvelut avustavat veloituksetta painatusprosessissa. Suomessa valmistetusta painotuotteesta on luovutettava kappaleet Kansalliskirjastoon (Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä 28.12.2007/1433). Mikäli paino valmistaa väittelijälle B5-omakustannekappaleita, nämä kaksi Kansalliskirjastoon lähetettävää kappaletta lisätään painokseen ja laskutetaan väittelijältä.

Kokonaissivumäärä ja värisivut vaikuttavat painetun julkaisun hintaan. Väitöskirjan painosmäärää päättäessäsi on myös hyvä tiedostaa, että painatuksen painotyön aloituskustannukset muodostavat aina osan hinnasta, ja pienissä painosmäärissä työn osuus hinnasta on siten suhteessa suurempi. Yhden painetun väitöskirjan kappalehinta on siis aina sitä halvempi, mitä suurempi painos niistä otetaan. Huom! Painokseen sisältyvät aina myös lakisääteiset vapaakappaleet.

Väittelijän tulee käyttää Word-ohjelmaa varten tehtyä väitöskirjamallipohjaa, jossa vaadittavat asettelut ovat valmiina.

Väitöskirjatiedostojen saavutettavuus

Saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö vaativat viranomaisia tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi. Saavutettavuusdirektiivin vaatimukset edellyttävät, että myös ns. toimisto-ohjelmistojen tiedostomuodoissa julkaistut aineistot ovat saavutettavia. Siten JYX-julkaisuarkistossa julkaistut Jyväskylän yliopiston väitöskirjat pitää toimittaa saavutettavuusohjeiden mukaan.

Tutustu ohjeisiin saavutettavien asiakirjojen (Word, PDF) tuottamisesta:
https://www.saavutettavasti.fi/saavutettavat-asiakirjat/

Aineiston toimittaminen julkaisupalveluihin

Väitöskirjan julkaisuprosessi on väittelijälle maksuton poislukien mahdolliset omakustanteena teetettävät kappaleet. Väittelijän tulee tällöin toimittaa aineisto julkaisupalveluille mallipohjaan tehtynä (doc/docx-tiedostona), ellei toisin sovita. Työhön sisältyvät artikkelit ja/tai käsikirjoitukset toimitetaan erillisinä pdf-tiedostoina.  Väittelijä voi halutessaan toimittaa julkaisupalveluihin myös väitöskirjan kanteen toivomansa kuvan. Kuvien resoluutio eli tarkkuus olisi hyvä olla 300 dpi (pistettä per tuuma).

Väittelijä huolehtii itse työnsä kieliasun viimeistelystä, oikolukemisesta ja lähdeviitteiden asianmukaisesta merkitsemisestä. Huom! Voit käyttää mitä tahansa viittaustyyliä (esim. APA, Chicago, ks. Näin viittaat -ohje). Työn alkuun tulevien tiivistelmien (englanniksi ja suomeksi) suosituspituus on noin 2200 merkkiä (sis. julkaisutiedot ja asiasanat).

Väitöskirjaan sisältyvien artikkeleiden liittäminen osaksi väitöskirjaa

JYU:n rinnakkaistallentamisohjeen mukaisesti tutkijan tulee liittää julkaisunsa (esim. artikkelinsa) post print / final draft -tiedosto Converis-ilmoitukseensa tai lähettää se sähköpostilla Avoimen tiedon keskukseen (jyx@jyu.fi). Väitöskirjaan sisältyvä artikkeli linkitetään JYXissä väitöskirjan yhteenveto-osaan väitöskirjan julkaisuvaiheessa.

Mikäli julkaisua ei ole rinnakkaistallennettu ennen väitöskirjan julkaisuprosessia, lähetetään väitöskirjaan sisältyvät julkaisut sekä julkaisemattomat käsikirjoitukset julkaisupalveluihin muun väitöskirjamateriaalin ohessa. Julkaisupalvelut huolehtii julkaisujen asianmukaisesta liittämisestä väitöskirjaan.

Väitöskirjan julkaisuaikataulu

Noin kaksi kuukautta ennen väitöspäivää

  • Tiedekunnan väittelylupa
  • Tekijä sopii julkaisuaikataulusta julkaisupalveluiden kanssa.
  • Tekijä lähettää käsikirjoituksen sarjan tieteellisen toimittajan arvioitavaksi julkaisulupaa varten.

Kuukausi ennen väitöspäivää

  • Tekijä toimittaa lopullisen, oikoluetun väitöskirjamateriaalin julkaisupalveluihin.
  • Artikkelit toimitetaan erillisinä tiedostoina (pdf, docx), niitä ei tarvitse liittää johdanto-osaan
  • Tekijä toimittaa verkkojulkaisusopimuksen julkaisupalveluihin
  • Tekijä ja julkaisupalvelut sopivat vedosliikenteestä
  • Tekijä tarkastaa työnsä vedoksen

Viisi päivää ennen väitöstilaisuutta

  • Väitöskirja on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa 5 päivää ennen väitöstilaisuutta

Väitöskirjamallipohja, viitteidenhallinta ja grafiikka

Väitöskirjan ISBN-tunnus

Julkaisupalvelut hankkii väitöskirjojen ISBN-tunnukset, eikä väittelijän tarvitse sitä tehdä.

Verkkojulkaisusopimus ja julkaisulupa

Väitöskirjat JYX-julkaisuarkistossa

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä Jyväskylän yliopiston JYX-julkaisuarkistossa viisi arkipäivää ennen väitöstä.

Julkaisuarkisto JYXin tietosuojailmoitus.

Yliopistosarjassa julkaistavan väitöskirjan jakelu

Yliopistosarjassa väitöskirjansa julkaiseva väittelijä saa veloituksetta 3 painettua kappaletta, joista hänen tarvitsee itse luovuttaa vain kustokselle ja vastaväittäjälle heille tarkoitetut kappaleet.

Julkaisupalvelut huolehtivat väitöskirjan jakelusta muilta osin (mm. rehtorin kappale, lakisääteinen jakelu ja arkistointi, tiedekuntajakelu). Väitöspaikalle toimitettavien yleisökappaleiden määrä vaihtelee tiedekuntakohtaisesti.

Väitöstiedotus

Väitöstiedottamisessa sinua opastavat yliopiston viestintäpalvelut. Ohjeita sekä lomakkeen tiedottamiseen löydät täältä.

Muualla julkaistavan väitöskirjan jakelu

Muualla kuin JYU Dissertations -yliopistosarjassa julkaistavien väitöskirjojen jakelu vaihtelee tiedekunnittain ja eroaa yliopistosarjoissa julkaistavien väitöskirjojen jakelusta.

Tutustu jakeluohjeisiin.

Yhteyshenkilöt

Sivun yläreunaan

Kirjasto Facebookissa
Instagram
Jyx-logo-201210