Jyväskylän yliopiston kirjasto

Peruspalvelupaketin hakulomake

statLabWordCloudBig.png

Tällä lomakkeella rahoituksen saanut tutkimushanke voi hakea Jyväskylän yliopiston peruspalvelupakettia.

Täytettyäsi lomakkeen saat kirjastolta sähköpostilla varmistuksen tilattavista palveluista. Täytä lomake vaikka et olisikaan vielä ihan varma mitä palveluja hankkeenne tarvitsee. Voit laittaa mieltä askarruttavia kysymyksiä lisätietokenttiin.

  • Verkkolevytilaa
  • Versionhallinta (Gitlab)
  • Wikityötila (Confluence)
  • Tila tietosuoja-aineistoille
  • Videoiden tallennus/jakaminen (Tutkimusmoniviestin)
  • Tutkimusaineistojen julkaisemisen suunnittelu ja pitkäaikaissäilytys (neuvonta)
  • Projektin verkkosivut

Jyväskylän yliopiston ohjeita tutkimusaineistojen hallintaan: https://www.jyu.fi/tutkimus/tutkimusaineistot/

Kysy lisätietoja osoitteesta researchsupport-osc@jyu.fi

Projektin yleistiedot

Projektin nimi, aineistonhallintasuunnitelma sekä palveluja tarvitsevien henkilöiden tiedot

Projektin tunniste

Lisää alla oleviin kenttiin hankkeenne Converis-tunniste tai SAP-koodi, jotta voimme identifioida palveluja hakevan hankkeen yksiselitteisesti.
Converis-tunniste näkyy, kun avaat projektihakemuksen Converiksessa. Esimerkki: https://converis.jyu.fi/converis/mypages/browse/Project application/5112312 Voit kopioida koko osoitteen tai vain viimeisen kauttaviivan jälkeiset numerot.
Voit liittää aineistonhallintasuunnitelman liitteeksi käsittelyn nopeuttamiseksi (ei välttämätöntä jos tiedosto on Converiksessa).
Listaa tähän kaikki palveluja käyttävät henkilöt omille riveilleen muodossa: etunimi sukunimi, sähköpostiosoite, JYU:n käyttäjätunnus (jos on). Käyttöoikeuksia ei voida myöntää ilman tätä tietoa!
esimerkki:
Erkki Esimerkki, erkki.esimerkki@jyu.fi, erkkiesi
Minna Mallikas, minna.mallikas@jyu.fi, minnamal

Hankkeen julkinen viestintä

Kuinka haluatte hankkeenne näkyvän ulospäin?
Haluatteko julkiset verkkosivut?
Katso lisätietoja: Plone-ohjeet


Sivuston nimi on yleensä hankeen nimi tai sovellus (lyhenne tms.) siitä.
Sivustosi paikka riippuu laitoksesta tai tiedekunnasta, mutta sinne vie myös uudelleenohjaus osoitteesta: www.jyu.fi/[projekti]. Kerro haluamasi nimi polun osalle [projekti]:
Ylläpitäjän pitäisi olla henkilö, joka on tavoitettavissa myös projektin jälkeen. Täytä muodossa etunimi sukunini, sähköposti, JYU-tunnus
Anna lisätietoja esimerkiksi jos hankkeellanne on jo www-sivut jossain muualla ja haluatte sivuston löytyvän myös Jyväskylän yliopiston sivujen kautta.

Hankkeen sisäinen viestintä ja dokumentointi

Millaisia palveluja tarvitsette hankkeen sisäiseen viestintään ja dokumentaatioon?
Wikityötila (Confluence)

Huom! Jos haluatte wikityötilan, jokaisen wikitilan käyttäjän täytyy kirjautua kerran osoitteessa webapps.jyu.fi/wiki ennen kuin lähetät tämän lomakkeen.
Katso lisätietoja: https://www.jyu.fi/itp/palvelut/viestinta/confluence-wiki


Listaa ylläpitäjät omille riveilleen muodossa: etunimi sukunimi, sähköpostiosoite, JYU:n käyttäjätunnus. esimerkki: Erkki Esimerkki, erkki.esimerkki@jyu.fi, erkkiesi
Verkkokokous
Versionhallinta ja lähdekoodin tallennus (GitLab)

Huom! Jos haluatte versionhallintapalvelun, kaikkien käyttäjien täytyy kirjautua kerran osoitteessa gitlab.jyu.fi ennen kuin lähetät tämän lomakkeen.


"Owner" -käyttäjät voivat lisätä/poistaa "Developer" -käyttäjiä. Kerro nimi, sähköposti ja käyttäjätunnus

Tutkimusaineistojen käsittely projektin aikana

Millaisia tutkimusaineiston tallennustarpeita projektillanne on projektin aikana?
Tarvitsetteko peruspalveluun kuuluvan ryhmän yhteisen tallennustilan verkkolevyltä (projektikohtainen S-asema)?


Tarvitsetteko tallennustilaa suurille aineistoille ( > 100 Gt)?
Suurten aineistomassojen käsittely saattaa vaatia erityisjärjestelyjä, joista on sovittava erikseen.


Tarvitsetteko videoiden/audion tallennus- ja jakamispalvelua (tutkimusmoniviestin)?
Tutkimusmoniviestimen kautta voidaan hallitusti tallettaa ja jakaa videoaineistoja.


Tuottaako hankkeenne erityistä tietoturvaa ja/tai tietosuojaa vaativaa aineistoa?
Esimerkiksi henkilötietojen tai terveystietojen käsittely vaatii normaalia parempaa tietoturvaa aineistojen käsittelyssä. Jos valitset tämän kohdan, tutkimusryhmäsi saa tiedostojen jakamista ja tietoturvattua viestintää varten CollabRoom -työtilan.


Lisätietoja aineistojen projektinaikaisesta tallennustarpeista.

Tutkimusaineistojen julkaiseminen ja pitkäaikaissäilytys

Aineistot ovat aivan liian arvokkaita hukattaviksi. Siksi on tärkeää suunnitella ajoissa aineistojen projektin jälkeinen elämä. Kuinka ja mihin aineisto talletaan projektin päätyttyä? Onko mahdollista avata aineisto tai osa siitä vapaasti käytettäväksi?
Kertokaa tutkimusaineistojen elinkaaresta lyhyesti. Minne aineistot on tarkoitus tallentaa pysyvästi? Entä voidaanko aineistot tai osa siitä julkaista avoimesti?
Kirjasto Facebookissa
Instagram
Jyx-logo-201210