Jyväskylän yliopiston kirjasto

Julkaisutietojen ilmoittaminen TUTKA-rekisteriin

Julkaisutiedot kirjataan TUTKA-rekisteriin keskitetysti kirjaston kautta.

Lähetä julkaisu kirjastoon PDF-tiedostona - TAI täytä lomakkeelle julkaisun tarkat tiedot. Määrittele myös julkaisutyyppi, julkaisun tieteenala ja JY-tekijöiden oppiaineet.

(Jos mukana on liite, liitteestä selviäviä tietoja ei tarvitse lomakkeella toistaa.)

Mikäli valmista PDF-versiota ei ole saatavissa, voit skannata julkaisun soveltuvin osin. (Kokoomateosartikkeleista tarvitaan myös emojulkaisun nimiösivu, nimiösivun takasivu ja sisällysluettelo.)

Liitä mukaan myös julkaisun ns. final draft -versio (=AAM; Author's Accepted Manuscript). Tämä avointa rinnakkaistallentamista (JYX) varten. Rinnakkaistallentaminen parantaa merkittävästi julkaisun näkyvyyttä/saatavuutta - ja siten mahdollista vaikuttavuutta. Kirjasto huolehtii kustantajaluvan tarkistamisesta ja/tai pyytämisestä.

+ Muut lähdeviitteen tiedot: Julkaisuvuosi, volyymi, lehden numero, sivunumerot.
Sanomalehtiartikkeleista päivämäärä.
JY-tekijöistä tarvitaan sekä LAITOS että OPPIAINE -tieto.
Lisäksi JY:n ulkopuolisten tekijöiden affiliaatiot (elleivät näy liitteestä). Ohjeita.
Määrittele julkaisusi sisällöllinen tieteenala. Ks. Tilastokeskuksen tieteenalaluokitus.
Julkaisulle voi antaa yhden tai useamman tieteenalaluokan.
merkkiä jäljellä
Kirjasto Facebookissa
Instagram
Jyx-logo-201210