Jyväskylän yliopiston kirjasto

ISBN-tunnuksen hakeminen Jyväskylän yliopistossa julkaistavalle aineistolle

ISBN-tunnuksen hankkiminen julkaisulle

Voit pyytää ISBN-tunnuksen Jyväskylän yliopiston kirjaston Kokoelmatoimistosta:

  ISBN on kirjan tai muun erillisteoksen kansainvälinen standardinumero. Tunnusta käytetään julkaisujen hankinnassa, kustantajien varastoluetteloissa, laskutuksessa, kirjakauppojen tilausjärjestelmissä, kansainvälisissä ja kansallisissa yhteisluetteloissa, bibliografioissa ja kirjastojen lainausjärjestelmissä. Tunnus helpottaa julkaisun löytymistä ja käsittelyä.

  ISBN annetaan kaikille teoksille, jotka sisällöltään vastaavat kirjaa. Sen vuoksi sillä, missä fyysisessä muodossa sisältö esitetään tai välitetään, ei ole merkitystä. Fyysinen muoto voi olla painettu kirja, audiovisuaalinen tai esimerkiksi elektroninen tallenne. Tutustu esimerkkeihin aineistosta, jolle voidaan antaa ISBN.

  Kustantajan tehtävä on hankkia julkaisulleen ISBN-tunnus. Se painetaan aina selvästi näkyville julkaisuun (ohjeet ISBN:n painamisesta). Kustantajille on ohjeet tunnuksen hakemisesta ja käytöstä sekä siitä, milloin julkaisulle tarvitsee hankkia uusi tunnus.

  ISBN-tunnuksen saavat esimerkiksi

  • kirjat ja kirjaset
  • eripainokset, jotka julkaistaan itsenäisinä kustannustuotteina tai numeroidussa sarjassa
  • irtokartat ja kartastot
  • opetuspaketit, jotka sisältävät sekä painettua että av-aineistoa
  • moniviestimet
  • kasettikirjat
  • dia- ja kalvosarjat
  • pistekirjoitusjulkaisut
  • elektroniset julkaisut (esim. CD-ROM-levyt, verkkojulkaisut, atk-ohjelmat)

  ISBN-tunnusta eivät saa esimerkiksi

  • lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitetut painatteet kuten päivyrit, almanakat, kalenterit, mainosjulkaisut, hintaluettelot, käyttöohjeet, ohjelmat, esitteet yms.
  • tekstittömät julkaisut esim. postikortit, vihot yms.
  • pelit ja lelut
  • nuottijulkaisut
  • musiikkiäänitykset
  • kausijulkaisut

  Ohjeet kustantajille ISBN:n hakemisesta ja käytöstä

  Erillinen ISBN annetaan jokaiselle kirjalle tai muulle erillisteokselle, sen jokaiselle asulle ja jokaiselle muutoksia sisältävälle painokselle. Uuden tunnuksen vaativat uusi ladelma, uusi koko tai sidosasu, uusi nimi, sisällönmuutokset, laajentaminen, sarjaan sisällyttäminen ja uusi kustantaja. Hinnanmuutokset, painovuoden muutos tai painovirheiden korjaus eivät vaadi uutta ISBN-tunnusta. ISBN annetaan myös näköispainokselle, jolla ei tunnusta ennestään ole.

  Moniosaisen teoksen osat saavat yleensä yhden yhteisen ISBN-tunnuksen. Lisäksi osat, joita voidaan käyttää erillisinä saavat jokainen myös oman ISBN:n.

  Moniviestimelle ISBN annetaan kokonaisuutena, samoin jokaiselle sellaiselle moniviestimen osalle, joka kuuluu ISBN-numeroinnin piiriin. Vaikka moniosainen teos myytäisiin kokonaisuutena, on suositeltavaa antaa myös yksittäiselle osalle oma ISBN-tunnuksensa, koska se helpottaa eri osien käsittelyä esim. kirjakaupoissa ja kirjastoissa.

  Kustantajantunnuksen pitää aina vastata julkaisuun painettua kustantajan nimeä.

  ISBN-tunnuksen painaminen

  Tunnus on aina painettava silmin luettavaksi (pistekoko ainakin 9). Painetussa aineistossa ISBN painetaan

  • nimiösivun kääntöpuolelle tai muuhun näkyvään paikkaan
  • takakanteen
  • suojapaperin, irtopäällyksen ja kotelon takaosaan

  ISBN:n tulee näkyä myös julkaisun kaikissa liitteissä. Ellei tunnusta voi painaa kaikkiin näihin kohtiin, ei sitä saa koskaan jättää pois julkaisun sisältä.

  Jos julkaisulla on kaksi tai useampia tunnuksia, nimiölehden kääntöpuolelle tai vastaavaan paikkaan on painettava kaikki sitä koskevat numerot. Julkaisun, irtopäällyksen tai kotelon takakanteen painetaan vain se numero, joka tarkoittaa käsillä olevaa teosta. Esim.

  eri sidosasut

  ISBN 978-951-30-2119-X (nid.)
  ISBN 978-951-30-2120-3 (sid.)

  moniosainen teos

  ISBN 978-951-638-500-1 (koko teos)
  ISBN 978-951-638-509-5 (osa 1)
  ISBN 978-951-638-510-9 (osa 2)

  ISBN ja ISSN

  ISBN 978-951-40-0562-7
  ISSN 0015-5543

  Muissa erillisteoksissa ISBN:n tulisi näkyä itse julkaisussa ja lisäksi esim. nimiönäytöllä tai ensimmäisellä näytöllä, alku- tai lopputeksteissä sekä kaikissa tekstilipukkeissa, jotka kuuluvat pysyvästi julkaisuun. Jos julkaisu on kotelossa, merkitään ISBN myös koteloon valmistajatietojen yhteyteen. Jos ISBN-tunnusta ei voida merkitä julkaisuun tai siinä olevaan tekstilipukkeeseen, se merkitään päällykseen, esim. laatikkoon, koteloon tai kehykseen. ISBN tulee mainita myös julkaisun liitteissä, esim. moniviestimen osissa.

  Kun julkaisu on saatavissa sekä paperiversiona että verkossa erilaisina tiedostoformaatteina (PDF, HTML, RTF jne.), annetaan jokaiselle eri versiolle oma ISBN-tunnus. Tämä koskee myös sähköisiä kirjoja eli kirjankaltaisia julkaisuja, jotka esitetään erilaisilla julkaisualustoilla (esim. RocketBook, GlassBook jne.) ISBN-tunnus annetaan siis kullekin sähkökirjan tiedostoformaatille ei itse julkaisualustalle. Kaikki tunnukset pitäisi merkitä allekkain jokaiseen versioon ja lisätä ISBN-tunnuksen perään sulkuihin lyhenne eri versioista. Verkkojulkaisuissa ISBN-tunnuksen paikka on nimiönäytöllä tai ensimmäisellä näytöllä. ISBN-tunnus suositellaan tallennettavaksi myös julkaisun metadata-tietoihin.

  Esim.

  ISBN 978-951-45-9694-3 (nid.)
  ISBN 978-951-45-9695-1 (PDF)
  ISBN 978-951-45-9696-X (HTML)
  ISBN 978-951-45-9999-9 (Rocket Edition)

  ISBN-tarkistuslomake (pdf) ISBN-tunnuksen hankkimista varten.

  Sivun yläreunaan

  Kirjasto Facebookissa
  Instagram
  Jyx-logo-201210