Jyväskylän yliopiston kirjasto - kirjasto keskellä kampusta

Vapaakappalekokoelman luetteloimattoman aineiston hyllyluokitus ja sijainti

Signum Kokoelmat ja luokkien sisältö Krs Hylly

I. Valtiolliset ja kunnalliset

D Valtiolliset 1955-1993 K2 C7:1, 49-52
Osastossa on valtion laitosten ja ministeriöiden esitteitä, henkilöstökoulutusta, vähän kiertokirjeitä, joitakin määräyskokoelmia jne. Joka hallinnonalan alussa on osaston sisällöstä kertova ohjekortti. Osastosta ei löydy muita vuosikertomuksia kuin niitä, jotka sisältyvät Valtiopäiväasiakirjojen B-osaan.

K2

49-50

Budjetti on kohdalla ... Hallituksen esitys ...
Lääninhallitukset ovat myös tässä osastossa.
Omana osastonaan ovat Valtiopäiväasiakirjat
Huom! Vuodesta 2005- siirretty Ls Virallisjulk -signumiin. Opusten takakannen sisäsivulla merkintä (F).
K2 52; C7:6-9
Suomen virallinen tilasto. SVT
(Huom! Myös Ls Virallisjulk)
- vanha ja uusi sarja (ei ole katkaistu!)
K2

C7:3-5

Suomen asetus- ja säädöskokoelma
(Huom! Myös Ls Virallisjulk)
+ sopimussarja
K2 52; C7:1
Xd Valtiolliset 1994 - K2 C9:20-24
E Kunnalliset 1955 - 1993 K2 C4-C5:1-4

Kunnalliset osasto on kasvanut valtavasti 1970- ja 1980-luvuilla. Vuoteen 1977 kunnalliset sarjat luetteloitiin. Niitä siis löytää A:sta ja JAb:sta. Varsinkin ympäristöä, koulutusta ja kasvatusta koskevia sarjojen osia on luetteloitu.

Osastossa E alaosastoina mm.:
- kunnalliskertomukset, lautakuntien kertomukset
- kunnanhallitusten ja -valtuustojen ehdotuksia ja päätöksiä
- ohjeita ja sääntöjä
- sarjoja, suunnitelmia, talousarviot
- tilastoja
- tilinpäätökset
- verokalenterit
- "Sekalaista"-kotelossa on kaikkea, mitä edellisiin ei sovi

Xe Kunnalliset 1994 - K2 A22:19-22
A23:1-8

II. Yliopistot ja koulut. Kirjeopistot.

Yo Yliopistot 1955 - 1990 K2 C5:4-8
Kunkin yliopiston alussa on ohjekortti, joka helpottaa hakua. Osasto alkaa yliopiston vuosi- tai toimintakertomuksella. Jäljempänä löytyy esitteitä, hallinnon julkaisuja, opiskelija- ja opettajaluetteloita, tiedekuntien ja laitosten opinto-oppaita ja vuosikertomuksia, ylioppilaskuntien ja osakuntien painatteita. Kesäyliopistot ja eri tiedekuntien pääsykoekysymyksiä löytyy tästä osastosta omana ryhmänään.
Ks. Jyväskylän osalta myös Kirjaamon arkistoluettelot
Xyo Yliopistot 1991 - K2 C5:8-21
Myös ammattikorkeakoulut sekä niiden esitteet ja opinto-oppaat löytyvät tästä ryhmästä.
Ks. Jyväskylän osalta myös Kirjaamon arkistoluettelot
Kou Koulujen vuosikertomukset 1955 - 1990 K2 A16:19-24
A17:1
Vapaakappaleina saadut koulujen vuosikertomukset on kirjattu korteille, joissa näkyvät myös nimenmuutokset. Koulut ovat muuttaneet nimeä vähänväliä vuoden 1977 jälkeen. Esim. sairaanhoito-oppilaitoksista terveydenhuolto-oppilaitoksia jne. Monet oppilaitokset ovat yhdistyneet ammattikorkeakouluksi. Koulujen esitteet ovat erikseen vuosikertomuksien jälkeen hyllyssä A16:19
Xkou Koulut 1991 - K2 A13:7-16
Tähän laajennettuun osastoon sijoitetaan vuosikertomusten viereen myös ao. koulun esitteitä, opetussuunnitelma, luokkalehtiä ym. Osastosta löytyy myös muiden kuin kunnallisten tai valtiollisten oppilaitosten ja koulujen aineistoa esim. Rastor.
Huom! Puolustusvoimien koulut Xpk 2.5
Kirjeopistot

Kirjeopistot

(Signum annettu 22.4.16)

K2 A14:19-20
Kansanvalistusseuran KVSK:n oppikirjoja tulee jatkuvasti. Muita kirjeopistoja: Union, Tietomies, Codex jne.

III. Toiminta- ja vuosikertomukset

Tässä osastossa ovat yhdistysten ja yritysten vuosikertomukset ao. vuoden toiminnasta ja tilikaudesta.

Jotkut yhteisöt kutsuvat toimintakertomuksiaan vuosikirjoiksi. Nimestään huolimatta ne ovat toimintakertomuksia, ja on sijoitettu signumiin TK tai Xtk

Tk Toiminta- ja vuosikertomukset 1955 - 1990 K2 A24:1-10

Vuosikertomukset on kirjattu korteille, joissa näkyy myös nimenmuutos.

(HUOM! Kuntien ja niiden lautakuntien vuosikertomukset, ks. E; yliopistojen ja niiden laitosten vuosikertomukset, ks. Yo sekä koulujen vuosikertomukset, ks. Kou)

K2
Xtk Toiminta- ja vuosikertomukset 1991 - K2 A23:8-20
Vuosikertomukset laitetaan kirjaamatta aakkosjärjestykseen

(HUOM! Kuntien ja niiden lautakuntien vuosikertomukset, ks. Xe; yliopistojen ja niiden laitosten vuosikertomukset, ks. Xyo sekä koulujen vuosikertomukset, ks. Xkou)

IV. Standardit. Patentit. Ohjeistot.

Standardit Standardit K2 C9:8-10

Standardit ovat numerojärjestyksessä.

SFS
EN

ENV
ETS
IEC
ISO
PSK
(Prosessiteollisuuden standardit)
TSL
(Tavaraseloste)

Patentit

Patentit ja kuulutusjulkaisut

(Signum muutettu 22.4.16)

K2 C9:8-10
Kortistot Kortistot K2 C9:6-7

Suurin yhtenäisenä säilytetty kortisto on RT-kortisto. Kortit ovat koteloissa.
Jos asiakas tietää kortin numeron tai aiheen, kortti löytyy RT luettelon avulla. Kokoelmaan kuuluu ohje-, säännös- ja tarviketiedosto.

Muita kortistoja:
Asla Asunnon laatuluokitus
KH Kiinteistön hoito: ohje-, säännös- ja tarviketiedosto
LVI Ohje-, säännös- ja tarviketiedosto
Nordtest
Ratu Talonrakennus, kone, korjaus ym.
Sit Sisustustietokortti
St Sähkötietokortisto

(Signum annettu 22.4.16)

V. Puhelinluettelot, osoitehakemistot yms.

Puhelinluettelot (Keski-Suomi)

signum Puhelinluettelot

(Muun Suomen puhelinluettelot on poistettu lähes kokonaan)

K2 A13:17
Osoite- ja palveluhakemistot
mm. Postinumeroluettelo, Kaupunki-infot ja Maakuntainfo (Keski-Suomi)
Valtakunnalliset yrityshakemistot
K2 A13:17

VI. Kalenterit

Kalenterit

Kalenterit 1956-

Esimerkinomaisia poimintoja (mm. Pellervon kalenteri (1956-64), Koululaisen Kalenteri, Painonvartijat, Rock, Suosikki, Karvinen sekä Keski-Suomea koskevia kalentereita)

K2 Hyllysijainti Kirjastokartassa


VII. Pienpainatteet

Luetteloimaton pienoiskirjallisuus ennen vuotta 1955

  1. Vanhan Fennican luokituksen mukaan
  2. HYK:n luokituksen mukaan
  3. Luetteloimattomien kartonkien osastot (pdf)
K2 Hylly 47
etel. pitkä seinä
Pk Pienoiskirjallisuus 1955 - 1990 K2 C5:22-24
C6:1-12
Noudattaa karkeasti vanhan Fennican pääluokkia 1-24
Xpk Pienoiskirjallisuus 1991 -
Uusi, suppeampi luokitus

1. Käytännön teologia

Xpk 1.1 Suomen ev.-lut. kirkko
Kirkkohallitus
Hiippakunnat
K2 C7:12
Xpk 1.2 Seurakunnat A-Ö
Seurakuntayhtymät A-Ö
Kirkon Keskukset
Tapahtumat
K2 C7:12
Xpk 1.3 Suomen ortodoksinen kirkko
Kirkkohallitus
Tiedotuskeskus
HUOM! Muiden uskontokuntien julkaisut
Xpk 2.1
K2 C7:12

2. Yhteiskunta

Xpk 2.1

Eri alojen yhdistykset
Liitot
Seurat
Yhteenliittymät
Organisaatiot
Projektit
Eri alojen keskukset (esim. Agenda, Jeesus-Marssi, Keski-Suomen Kalatalouskeskus)
HUOM! Urheiluseurat Xpk 22.1
Kunnallinen sopimusvaltuuskunta Xpk 2.4

Esimerkkejä:
Viljavuuspalvelu
Salaojakeskus
Maatalousalan tiedotuskeskus
Maanomistajien arviointikeskus Tekijänoikeusjärjestöt: Teosto, Gramex, Kuvasto jne.
Opiskelijayhdistysten julkaisut, esim. Cursus Balancia, Suma ry
Reserviläisten julkaisut (ks. varusmiesten matrikkelit Xpk 2.5)
Joukko-osastojen killat
Painonvartijat
Kansainvälisten liittojen Suomen osastot

AAKKOSTUSOHJE: Valtakunnallisen yhdistyksen perään laitetaan ao. yhdistyksen piiri- ja paikallisjärjestö

K2 C7:12-14
C8:1-6
Xpk 2.2

Rahastot
Säätiöt (esim. KOAS Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö)

HUOM! Eläkesäätiöt Xpk 20.6

K2 C8:7
Xpk 2.3 Eduskunnassa olevat puolueet
Puolueiden tunnetut nais- ja nuorisojärjestöt
Vaalit, vaalimainokset
K2 C8:7
Xpk 2.4 Kunnallinen sopimusvaltuuskunta
Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset
K2 C8:8
Xpk 2.5 VPK-palokunta
Vartiointi
Väestönsuojelu
Pelastuspalvelu
Varusmiesten matrikkelit esim. RUK
Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen koulutus (esim. Ilmasota-, Maasota-, Urheilukoulu jne.)
K2 C8:8
Xpk 2.6 Työehtosopimukset
(aakkostetaan ammattiryhmän mukaan)
HUOM! Valtion laitoksia koskevat Xd, kunnallisen sopimusvaltuuskunnan Xpk 2.4
K2 C8:8-9
Xpk 2.7 Kansainvälinen toiminta
Kansainväliset kokoukset ja tapahtumat vuosijärjestyksessä
Pohjoismainen yhteistyö
K2 C8:9

3. Terveydenhuolto

Xpk 3.1 Terveyden- ja sairaudenhoito
Tapahtumat (esim.terveysmessut)
Koulutuskalenteri
Vaihtoehtoinen hoito (Hoito- ja koulutuskeskukset, Hoidot, Tuotteet, Sekalaista)
K2 C8:9
Xpk 3.2 Sairaalat, sairaanhoitopiirien kuntayhtymät, yksityiset lääkäriasemat (yksissä aakkosissa A-Ö).
HUOM! Työpaikkaterveydenhoito Xpk 3.3
Aids-tukikeskus
Kuntoutuskeskukset, terveyskylpylät
Kliiniset laboratoriot
Apteekit
Erilaiset luettelot ja hakemistot
K2 C8:9-10
Xpk 3.3 Työterveys- ja turvallisuus, työsuojelu Työturvallisuuskeskus Työpaikkaterveydenhuolto, esim. Medivire K2 C8:10

4. Filosofia. Psykologia.

Xpk 4 Psykologiset soveltuvuustestit K2 C8:10

5. Kasvatus ja valistus

Xpk 5.1 Päihdevalistus (alkoholi, tupakka, huumeet) K2 C8:10
Xpk 5.2 Lapset (yksityiset päiväkodit, esim. Steiner)
Nuoret
K2 C8:10

6. Taide-elämä

Xpk 6.1 Elokuva, Suomen elokuva-arkisto
Video, Multivideo
Valokuva, Suomen Kameraseurojen liiton näyttelyt
K2 C8:10
Xpk 6.2 Baletti, Suomen Kansallisbaletti, yksityiset baletti- ja tanssikoulut, Ooppera, Suomen Kansallisooppera, Savonlinnan oopperajuhlat, paikalliset oopperayhdistykset K2 C8:10
Xpk 6.3 Teatteri
Sirkus
Revyy
K2 C8:10-11
Xpk 6.4 Musiikki
Orkesterien ja kuorojen juhlakonsertit ja ulkomaan vierailut
Solistikonsertit
HUOM! Vuosittaiset musiikkitapahtumat, esim. Ruisrock, Seinäjoen tangomarkkinat, Mirjam Helin yksinlaulukilpailut Xpk 11.2 (Kulttuuritapahtumat)
K2 C8:11
Xpk 6.5 Arkkitehtuuri
Taidenäyttelyt, taidemuseot
Taideteollisuus, esim. Kalevala Koru
Taidehuutokaupat
Sarjakuvat
Ex librikset
K2 C8:12

8. Tekstit. Omakustanteet.

Xpk 8.1 Sisältää esim. sellaista kaunokirjallista aineistoa jota ei ole luetteloitu JYKDOK:iin (kaunokirjallisuus, näytelmät, runot, uskonnolliset ja sekalaista osasto) K2 C8:12

9. Kielet. Sanastot.

Xpk 9.1 Sisältää esim. erikielisiä ruokasanastoja. K2 C8:12

10. Historia. Kansatiede. Henkilöhistoria.

Xpk 10.1 Suomen historia K2 C8:12
Xpk 10.2 Henkilöhistoria K2 C8:12

11. Matkailu. Kulttuuritapahtumat. Kotiseutu.

Xpk 11.1

Matkailumainokset A-Ö
Kulttuuritapahtumat, esim. Cuttys `Sark Tall Ships`, musiikkikilpailut
Opas- ja matkailukartat (taitetut)

AAKKOSTUSOHJE: vuosittain samalla paikkakunnalla tapahtuvat paikkakunnan mukaan. Jos tapahtuman pitopaikka vaihtelee, aakkostetaan tapahtuman mukaan, esim. Etelä-pohjalaiset Spelit

K2 C8:13-16
Xpk 11.2 Ulkomaiset matkakohteet: esitteet, kulttuuri ym. K2 C8:16

12. Eläinten hoito ja koulutus. Jalostus. Hevoshuutokaupat.

Xpk 12

Eläinten hoito ja koulutus, jalostus, hevoshuutokaupat

K2 C8:16

19. Tekniikka. Teollisuus.

Xpk 19.1 Tekniikka: oppaita, esitteitä
Teollisuuslaitokset (erityisesti ympäristöasiat, koulutus, erikoisalat)
Autojen ja moottoripyörien käyttö- ja huolto-Ohjekirjat v. 1998 -
K2 C8:17-19
Xpk 19.2 Elintarviketeollisuus, esim. Jussin Pussi Lääketeollisuus
Kosmetiikkateollisuus
K2 C8:19
Xpk 19.3 Vaatetusteollisuus, esim. Turkistuottajat Oy, Nanso, Marimekko, Palmroth
Käsityöt: valmistusohjeet, perinnekäsityöt
Muoti, muotinäytökset, esim. Vateva
HUOM! Taidekäsityö Xpk 6.5, esim. Pasanen-Hytönen, Kaarina Heikinheimo
K2 C8:20
Xpk 19.4 Tietotekniikka
- ei laitekohtaisia ohjekirjoja
K2 C8:20

20. Talous

Xpk 20.1 Kauppa- ja liike-elämä A-Ö, esim. keskusliikkeet (Kesko), yksityiset kauppaliikkeet
Yritystalous
Asianajotoimistot
Messut (vuosijärjestys), maatalous- tms. näyttelyt (ei taide)
Osaamis-, Yritys- ja Leader-keskukset
Esim. Suomen Laatukeskus, Positiivarit Oy
K2 C8:20-21
Xpk 20.2

Viestintä
Radio
TV
Lehdistö. Lehtiyhtiöt

Markkinointi, mainonta. Mainostoimistot esim. Suorakanava Oy, Rakenna ja Remontoi
Tiedotustoimistot (esim. TT Taloudellinen tiedotustoimisto, Inforviestintä, Inforfilm, Suomen Gallup, Taloustutkimus)

K2 C8:21-22
Xpk 20.4 Pankki Pankkiiriliikkeet
Pörssi
Sijoittaminen
Perintä (Suomen Perintäkeskus Oy)
Luottokortit, Luottokunta
Panttilainaamot
HUOM! Yksissä aakkosissa
K2 C8:22
Xpk 20.5 Posti, Postimerkkikeskus
Sonera (ent. Tele)
Yksityiset puhelinyhtiöt
K2 C8:22
Xpk 20.6 Vakuutus. Vakuutusyhtiöt
Eläkekassat
Vakuutusyhtiöiden yhteiselimet/toimikunnat VAT; VALT
Liikennevakuutuskeskus
Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta
Kuntien eläkevakuutus (HUOM! Valtiokonttori Xd:ssä)
K2 C8:23
Xpk 20.7 Liikenne: maa-, vesi-, lentoliikenne
Liikenneturva
Logistiikka
K2 C8:23

22. Urheilu. Harrastukset.

Xpk 22.1 Urheilulajit A-Ö
Urheilun keskusliitot. Urheiluseurat
Tapahtumat
Kilpailut (mm. Koirien "taito-kestävyys" -kilpailut, perhonsidonta)
HUOM! Hyllyjärjestys: seura A-Ö, lajijärjestöt, tapahtumat
K2 C8:23-24;
C9:1-4
Xpk 22.2 Harrastuslajit
Retkeily
Keräilyharrastus, esim. mitalit, rahat, postimerkit
Pienoismallit
Pelit
HUOM! Signum 22.3 on poistettu
K2 C9:4

23. Arkistot. Museot.

Xpk 23 Arkistot ja museot
HUOM! Taidemuseot Xpk 6.5
K2 C9:5

24. Kirjastot. Kustantajat. Kirjapainot. Muistokirjat

Xpk 24.1 Kirjastot
HUOM! Yliopistokirjastot Xyo
K2 C9:5
Xpk 24.2 Kustantajat, kirjapainot ja antikvariaatit
A-Ö
Sisältää myös musiikki- ja videokustantajat
Peli- ym.tuoteluettelot
K2 C9:5
Xpk 25 Näytteenomaisesti erilaisia muistokirjoja, joissa usein tunnetun taiteilijan kuvitus (vauvakirjat, isovanhempien kirjat, kaverikirjat, vieraskirjat jne.) K2 seinähylly 45

VIII. Luetteloimaton muu kirjallisuus

  1. Vain vähän tekstiä sisältävät lastenkirjat, esim. kuva-, pehmo- ja kurkistuskirjat
  2. Virsikirjat, raamatut, katekismukset yms.
K2 C9:17

Sivun yläreunaan