Kirjaston käyttösäännöt

Kirjaston johtokunnan 30.1.2014 vahvistamat Jyväskylän yliopiston kirjaston käyttösäännöt; korvaa 6.3.2008 vahvistetun järjestyssäännön.

1. Yleistä

Jyväskylän yliopiston kirjasto on kaikille avoin tieteellinen kirjasto.

Kirjaston toimipaikkoja ovat 30.8.2021 alkaen Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähde (B) sekä yliopiston päärakennuksessa (C) omatoimikirjastona palveleva Aallon lukusali. Kaikkia toimipaikkoja ja verkkopalveluja koskevat käyttösäännöt ovat nähtävissä kirjaston palvelupisteissä ja verkkosivuilla.

2. Käyttöoikeus

Kirjaston aineistot, palvelut, tilat ja laitteet ovat kaikkien käytettävissä. Tietyistä käyttö- ja palvelurajoituksista on tietoa kirjaston verkkosivuilla.

Kirjaston aineistoja, palveluja, tiloja ja laitteita käyttävä henkilö sitoutuu noudattamaan näitä käyttösääntöjä sekä muita kirjaston henkilökunnan antamia ohjeita. Jos käyttäjä ei noudata käyttösääntöjä ja ohjeita, hän menettää lainaus- tai muun käyttöoikeuden määräajaksi tai kokonaan. Käyttöoikeuden menettämisestä päättää kirjaston johtaja.

3. Aukioloajat

Aukioloajoista ja niiden muutoksista tiedotetaan kirjaston palvelupisteissä ja verkkosivuilla. Aukioloajoista päättää kirjaston johtokunta, lyhyistä aukioloaikojen muutoksista ja tilojen tilapäisestä sulkemisesta kirjaston johtaja.

4. Lainaaminen

Kirjaston ulkopuolelle, kirjaston tutkijanhuoneisiin ja pääkirjastossa oleviin säilytyspaikkoihin vietävä aineisto on aina lainattava.

Lainaamiseen, uusimiseen ja varaamiseen tarvitaan kirjastokortti. Kirjastokortti on henkilökohtainen ja kortin haltija on vastuussa kaikesta sillä lainatusta aineistosta. Kirjastokortin haltija sitoutuu kortin ottaessaan noudattamaan kirjaston lainausohjeita ja käyttösääntöjä.

Kirjastolla on oikeus tallentaa asiakkaan henkilötunnus asiakastietojärjestelmään, jonka tietosuojaseloste on nähtävissä yliopiston verkkosivuilla.

Kirjasto perii maksun myöhästyneestä, vahingoittuneesta tai kadonneesta aineistosta. Asiakas joutuu lainakieltoon, jos hänellä on maksamattomia maksuja, joiden määrä ylittää palveluhinnastossa ilmoitetun rajan. Korvausten jatkoperinnästä vastaa yliopisto ja perintätoimisto.

5. Vapaakappalekokoelman laitoslainat

Säädöksiin perustuva arkistointivelvollisuus säätelee vapaakappalekokoelman käyttöä. Aineistoa käytetään pääasiallisesti vain kirjaston tiloissa. Laitoslainaoikeuden haltijat voivat säilyttää aineistoa myös työhuoneissaan yliopiston tiloissa.

Kirjasto voi myöntää laitoslainaoikeuden yliopiston henkilökunnalle, opettajille ja tutkijoille omaa opetus- ja tutkimustyötä varten. Lainat ovat henkilökohtaisia eikä aineistoa saa viedä pois yliopiston tiloista.

Kirjaston ulkopuolelle ei anneta vapaakappalekokoelmaan kuuluvaa vanhaa, huonokuntoista tai vahingoittumisvaarassa olevaa, harvinaista tai erikoisaineistoa.

Laitoslainaoikeuden saanut käyttäjä sitoutuu noudattamaan vapaakappalekokoelman laitoslainaoikeusohjeita.

6. Elektroniset aineistot

Elektroniset aineistot ovat lisenssisopimusten ja tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti käytettävissä kirjaston tiloissa olevilla työasemilla. Yliopiston henkilökunnalla ja opiskelijoilla on lisäksi aineistojen etäkäyttöoikeus. Aineistojen käyttäjä sitoutuu noudattamaan elektronisten aineistojen käyttöoikeusohjeita.

7. Tiedonhankinnan opetus ja ohjaus

Yleiset verkko-oppimateriaalit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Pääosa muusta tiedonhankinnan opetuksesta ja ohjauksesta on yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle maksutonta, muilta opetuksesta peritään palveluhinnaston mukainen maksu.

8. Kaukopalvelu

Kirjasto välittää koti- tai lukusalilainoina tai kopioina aineistoa, jota ei löydy Jyväskylän yliopiston kirjastosta. Kirjasto lähettää omista kokoelmistaan muille kirjastoille kaukolainoja ja kopioita. Kaukopalvelussa noudatetaan kaukopalvelukirjastojen sopimia yleisohjeita sekä lähettäjäkirjaston antamia ohjeita.

Kaukopalvelusta peritään palveluhinnaston mukainen maksu. Jos henkilö on lainakiellossa, hän ei voi tilata kaukolainoja.

9. Kirjaston tilat ja laitteet

Kirjasto tarjoaa asiakkailleen opetus- ja oppimistiloja ja tutkijanhuoneita.

Kirjaston tiloissa olevat laitteet on tarkoitettu tutkimus- ja opiskelukäyttöön. Kirjasto ei vastaa laitteiston tai ohjelmistojen mahdollisesti käyttäjälle aiheuttamista haitoista. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan laitteille aiheuttamansa vahingon.

Äänekäs puhuminen, matkapuhelinten käyttö ja ruokailu on sallittu vain niille osoitetuissa tiloissa.

Henkilökunnalla on oikeus määrätä sääntöjä rikkova tai muita häiritsevä asiakas poistumaan kirjaston tiloista.