Julkaisun sijainti kirjastossa:

esim. P Kasv, P Aik I