Kirjasto keskellä kampusta -juhlateos

Jyväskylän yliopiston kirjaston 100-vuotisen historian juhlateos, Kirjasto keskellä kampusta, julkistettiin kutsuvierasseminaarissa pe 16.11.2012.

Kirjan ovat toimittaneet kirjaston informaatikko, dosentti Marja Kokko, julkaisukoordinaattori Pekka Olsbo ja johtaja Kimmo Tuominen.

Juhlateoksen kirjoittajat ovat maamme tieteellisten kirjastojen ja museoalan asiantuntijoita sekä tieteen harjoittajia. Kirjasto keskellä kampusta -teos rakentuu 11 artikkelista ja sekä lyhyemmistä katsauksista.

Teoksessa käsitellään aikaisemmassa tutkimuksessa vähäiselle huomiolle jääneitä kirjaston varhaisvaiheita sekä kirjaston roolia osana hahmottuvaa tieteellisten kirjastojen kansallista verkostoa. Teoksen ajallinen pääpaino on yliopistokirjaston vaiheessa, joka alkoi vuonna 1966 kun Jyväskylän yliopisto aloitti toimintansa.

Teos ei ole kuitenkaan kronologinen esitys, vaan kirjoittajat keskustelevat muun muassa siitä, miten ja miksi tieteellisen kirjaston perinteiset ydintoiminnot ja uudet asiakaslähtöiset palvelut ovat viimeisten vuosikymmenien aikana muuttuneet.

Kirjasto keskellä kampusta : Jyväskylän yliopiston kirjasto 100 vuotta / Marja Kokko, Pekka Olsbo, Kimmo Tuominen (toim.). - Jyväskylä : Jyväskylän yliopiston kirjasto, 2012. - 214 s. - Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuja ; 46.

Juhlateoksemme on luettavissa myös verkossa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4957-0.

Liitteenä teoksen lopussa on Harry Salmenniemen kirjaston 100-vuotisjuhlaan kirjoittama juhlaruno Elävät kirjat.

Tiedustelut:Marja Kokko