Verkkoaineistojen linkittäminen

Opi miten voit linkittää kirjaston tarjoamia verkkoaineistoja osaksi verkkomateriaaleja niin, että linkit toimivat myös etäkäytössä kirjaston järjestelmien kautta.

Ohje PDF-muodossa

Miksi linkittäminen on tärkeää?

Verkkoaineistojen tehokas käyttö edellyttää akateemisten taitojen lisäksi myös taitoa käyttää verkossa olevia aineistoja osana tutkimustyötä tai opiskelua. Verkkoaineistojen käyttöä opiskelijoiden oppimateriaalina voi edistää selkeän viittauskäytännön lisäksi myös linkittämällä verkkoaineistoja suoraan oppimateriaaliin. Opiskelija pääsee tutustumaan laadukkaaseen aineistoon helposti yliopiston verkossa tai etänä kotoaan 24/7.

Linkittämiseen vaikuttavat aineistojen käyttöoikeudet, etäkäyttö ja aineiston www-osoitteiden pysyvyys.

Verkkoaineistojen käyttöoikeudet

Kirjasto ostaa asiakkaiden käyttöön verkkoaineistoja, joiden käyttö on määritelty käyttöoikeuksin. Maksulliset verkkoaineistot on määritelty toimimaan vain yliopiston verkossa tai käyttäjätunnuksilla. Yliopistolaisilla on mahdollista kirjautua omilla tunnuksillaan aineistoihin ja käyttää niitä JY:n verkon ulkopuolelta.

Etäkäyttö

Yliopistolla on käytössä kaksi etäkäyttömahdollisuutta.

 1. Kirjaston tarjoama etäkäyttö (Nelli, JYKDOK)
 2. Tietohallinnon ylläpitämä VPN-yhteys.

HUOM! Tämä ohje ei koske VPN-yhteyksiä.

Pysyvät linkit

Selaimen osoiteriviltä kopioituja linkkejä kannattaa välttää. Näissä on usein istuntokohtaisia asetuksia ja ne voivat lakata toimimasta jonkin ajan kuluttua. JYKDOK, Nelli ja Nellissä oleva SFX-linkityspalvelu tarjoavat mahdollisuuden linkittää oppimateriaaliisi aineistoja pysyvin ja keskitetysti ylläpidetyin linkein.

Muistilista

 • Mitä koneellasi näkyy yliopiston verkossa ei välttämättä ole sama kuin mitä opiskelija näkee kotikoneeltaan.
 • ÄLÄ tee linkkiä selaimesi osoiteriviltä!
  • Istuntokohtainen osoite voi vanhentua.
  • Tämä linkki ei yleensä toimi etäkäytössä ja opiskelija ei pääse suoraan linkistä tutustumaan materiaaliin, vaan opiskelijan pitää hakea aineisto uudestaan kirjaston järjestelmien kautta.
 • Huolehdi aina että jakamasi linkit verkkoaineistoihimme toimivat myös etäkäytössä ts. tee verkkomateriaalissasi olevaan aineistoon linkki seuraten seuraavia ohjeita.


Suositus: Tee linkit seuraavasti:

 1. E-kirjat JYKDOKista
 2. Tietokannat Nellistä
 3. E-lehdet ja artikkelit Nellin SFX-valikosta


Näin tehdyt linkit mahdollistavat verkkoaineiston etäkäytön ja ovat pysyviä. Kirjasto huolehtii linkkien toimivuudesta puolestasi keskitetysti.

Linkitä e-kirjat JYKDOKista

Lähes kaikki hankkimamme e-kirjakokoelmat löytyvät JYKDOKista

 1. Hae e-kirja JYKDOKista
 2. Avaa viitenäyttö-välilehti, kopioi sen alareunasta Pysyvä linkki tälle sivulle ja liitä se aineistoosi.
  Esim. https://jykdok.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=1183030
   • Linkkiä klikkaamalla avaa ensin JYKDOKista tämä sivu (ks. kuva, kohta 1.) ja vasta sitten voit klikata aineistoon vievää linkkiä (ks. kuva, kohta 2.).
   • Järjestelmät hoitavat tarvittaessa ohjauksen etäkäyttöön.
   • Yksittäisen linkin ylläpito helpottuu, kun linkitystä hallitaan keskitetysti kirjaston kautta.

    Linkitys_Jykdok

Linkitä tietokannat Nellistä

Hae aineisto Nellistä

Lähes jokaiseen Nelli-sivun alaosaan muodostuu Pysyvä linkki tälle sivulle.
Kun käytät tätä linkkiä:

 • Asiakas ohjautuu aina tälle tietylle sivulle, josta hän voi itse jatkaa aineiston käyttöön.
 • Aineistoa voi käyttää sekä yliopiston verkossa että etänä. Nelli ohjaa asiakkaan tarvittaessa etäkäyttöpalveluun.
 • Kirjasto hoitaa linkkien ylläpidon keskitetysti ts. opettajan ei tarvitse huolehtia linkkien toiminnasta. Riittää että ilmoittaa kirjastoon, jos linkki ei toimi.
 • Asiakas näkee tietokannan kuvauksen ja mahdolliset käyttörajoitteet!

Linkki Haku aineistosta-sivulle


Linkki Aineistolista-sivulle

Nellin aineistolista_lyhyt

Linkki Aineistolista-sivun kautta, Nelliä ei näytetä

 • Aineistolista-sivun tietokantalistauksen rivin loppuosaan on piilotettu Toiminnot -sarake.

  Nellin toimintosarake

 • Oletuksena piilotetun Toiminnot-sarakkeen avulla voit luoda aineistoon pysyvän ja etäkäytössä toimivan linkin. joka vie asiakkaan suoraan aineistoon näyttämättä Nelliä.
  Esim. http://www.nelliportaali.fi/link/FIN00880
 • Toiminnot-sarakkeen saat esiin:
  1. Siirrä hiiren kursori aineiston nimen sisältävän rivin loppuosaan ja pysäytä hiiri ennen Tyyppi-saraketta.
  2. Klikkaa esiin tullutta Toiminnot-painiketta.
  3. Kopio avautuneesta valikosta Pysyvä linkki tietokantaan.
  • Linkkiä käyttäen asiakas ohjautuu aina tälle tietylle listasivulle, josta hän voi itse jatkaa aineiston käyttöön.
  • Linkki toimii sekä yliopiston verkossa että etäkäytössä. Nelli ohjaa asiakkaan tarvittaessa etäkäyttöpalveluun.
  • Linkkien ylläpito tapahtuu keskitetysti kirjastossa.

Asiakas ei näe tietokannan kuvausta Nellissä.


Linkitä e-lehdet ja e-artikkelit SFX-valikosta

Hae lehti Nellin lehtivalinnalla

 1. Etsi lehti Nellin lehtivalinnalla.
 2. Napauta punaista SFX-nappulaa.

  Lehtivalinta
   

 3. Napauta Linkki tälle sivulle lyhytlinkkipalvelussa -linkkiä
  SFX-valikon kuva

 4. Kopioi alempi Short URL for sharing with other organizations –linkki. Liitä se materiaaliisi.
  Esim.: http://bib.fi/GLFqBA/global
  SFX-linkki
  • Short URL for sharing with other organizations -linkkiä kannattaa käyttää, jos verkkomateriaalia käyttää yliopiston ulkopuolisia opiskelijoita. Se ohjaa muut käyttäjät oman yliopiston/ammattikorkeakoulun SFX-valikkoon (Nelliin), josta opiskelija voi tarkistaa, onko hänellä pääsy kyseisen aineiston oman oppilaitoksensa kautta.

   Ylempi Short URL toimii ainoastaan JY:n käyttäjille yliopiston verkossa tai käyttäjätunnuksilla.

 

Linkitä artikkelit SFX-valikosta

 1. Hae artikkeli Nellin hakutyökalulla.

  SFX_artikkelihaku


 2. Napauta punaista SFX-nappulaa.
 3. Napauta Linkki tälle sivulle lyhytlinkkipalvelussa -linkkiä (kuten Lehtihaussa).
 4. Kopioi alempi Short URL for sharing with other organizations –linkki. Liitä se materiaaliisi.
  Esim. http://bib.fi/GKxNtg/global

  SFX_artikkelihaku2

Ongelmia?

Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä kirjastoon.

 • Kaikilla Nellin sivuilla ei ole linkitysmahdollisuutta.
 • Löydät artikkelin tietokannan omasta käyttöliittymästä, miten linkitän sen?
  • Osa tietokannoista tarjoaa pysyviä linkkejä, mutta kirjasto ei voi taata niiden toimivuutta esimerkiksi tietokannassa tapahtuvien muutosten osalta.
  • Joissakin tietokannoissa toimii JY:n SFX-palvelu, siksi linkit kannattaa koettaa ensisijaisesti löytää Nellin kautta.
 • Kuvatut linkitystavat sopivat parhaiten kirjaston hankkiman verkkomateriaalin linkittämiseen yliopiston sisäisessä käytössä.
  • HUOM! Linkkien käyttö yliopiston ulkoisessa viestinnässä edellyttää asiakkaalta JY:n käyttäjätunnuksia/toisen HAKA-federaatioon kuuluvan korkeakoulun tunnuksia sekä toisissa korkeakouluissa myös aineiston kuulumista kyseessä olevan kirjaston kokoelmiin. Jos tunnuksia ei ole tai aineistoa ei ole hankittu edellämainittujen organisaatioden käyttöön, asiakas ei pääse suoraan tarjotun linkin kautta katsomaan kyseessä olevan tietokannan tai artikkelin sisältöä tai hankkimaan aineistoa itse.

  Sivun yläreunaan