Palveluhinnasto

Hinnat ovat arvonlisäverottomia ellei erikseen mainita.

Lainaus

Maksun aihe Maksu
Ennakkoilmoitus lainojen erääntymisestä maksuton
Myöhästymismaksu 0,30 €/laina/vrk
Lyhytlainan myöhästymismaksu 5 €/laina
Lainassa olevan kirjan varaus maksuton
Varastotilaus maksuton
Saapumisilmoitus maksuton
Saatavana olevan kirjan nouto
palveluna avohyllystä
1 €/kirja
Lainojen uusinta puhelimitse matkapuhelinverkkomaksu 
Uusinta palvelupisteessä, itsepalveluna
automaatilla tai verkossa
maksuton
Lainakiellon raja 10€
Lainakiellon purkaminen (henkilökunta) 10 €
Myöhästymismaksujen enimmäiskorvaus 50 €
Laskun käsittelymaksu 10 €/lasku
Osoitteen kysyminen osoitepalvelusta 2 €
Uusi kirjastokortti kadonneen tilalle maksuton

Kadonnut tai vaurioitunut aineisto

Maksun aihe Maksu
Kirja alkaen 50 €
Laskun käsittelymaksu 10 €/lasku

Kaukopalvelu

Maksun aihe Maksu
JYU:n opiskelijat ja henkilökunta  
Laina kotimaasta 9 €/kirja
Laina Pohjoismaista 9 €/kirja
Laina muista maista 22 €/kirja
Mikrokortti 5 €/kortti
Artikkelikopio kotimaasta 6 €/artikkeli
Artikkelikopio muista maista 10 €/artikkeli
Amerikkalaisen väitöskirjan kopio 40 €/kopio
Laina tai artikkelikopio Kuopion Varastokirjastosta maksuton
Muut henkilöasiakkaat  
Laina kotimaasta 15 €/kirja
Laina Pohjoismaista 15 €/kirja
Laina muista maista 22 €/kirja
Mikrokortti 5 €/kortti
Artikkelikopio kotimaasta 10 €/artikkeli
Artikkelikopio muista maista 12 €/artikkeli
Amerikkalaisen väitöskirjan kopio 40 €/kopio
Laina tai artikkelikopio Kuopion Varastokirjastosta 15 €/kirja
10 €/artikkeli
Kadonnut kaukolaina lähettäjäkirjaston laskun mukaan
Noutamaton aineisto lainan tai artikkelikopion hinta
Kirjastot  
Laina 9 €/kirja
Mikrokortti 5 €/kortti
Artikkelikopio 6 €/artikkeli
Kadonnut kaukolaina ks. Kadonnut ja vaurioitunut aineisto

Tiedonhankinnan opetus ja kirjastoesittelyt

Maksun aihe Maksu, JYU:n opiskelijat ja henkilökunta Maksu, muut asiakkaat
Hinnat sisältävät alv:n 24 %.
Kirjastoesittely maksuton ½  tunnin esittely maksuton,
yli ½ tunnin esittely 50 €/tunti
Kirjastotuutori - tiedonhankinnan
itseopiskeluaineisto
maksuton maksuton
Tiedonhankinnan perusteet (LIB1THP) verkkokurssi maksuton -
Tiedonhankinnan koulutus kandidaatti- ja proseminaariryhmille maksuton (2x2 tuntia) -
Tiedonhankinnan koulutus muille ryhmille maksuton (2 tuntia) -
Räätälöity tiedonhankinnan koulutus ryhmille 50 €/tunti 100 €/tunti
EduCluster Finlandin ja
Kokkolan yliopistokeskuksen tilaama opetus
50 €/tunti -
Jyväskylän avoimen yliopiston tilaama opetus erillisen sopimuksen mukaan  
Henkilökohtainen ohjaus maksuton 60 €/tunti
Tietokantojen omatoimikäyttö kirjastossa tai yliopiston verkossa maksuton maksuton

Kopiot ja tulosteet

Opiskelijat voivat ostaa tulostusoikeutta verkkomaksupalvelusta.

Itsepalveluna

Hinnat sisältävät alv:n 24 %.

Maksun aihe Maksu, JYU:n opiskelijat ja henkilökunta, €/sivu tai valotus Maksu, muut asiakkaat, €/sivu tai valotus
A4 yksi- tai kaksipuolinen, mustavalkoinen  0,07 0,10
A3 yksi- tai kaksipuolinen, mustavalkoinen 0,14 0,20
A4 yksi- tai kaksipuolinen, värillinen 0,30 0,40
A3 yksi- tai kaksipuolinen, värillinen 0,60 0,80
Skannaus 0,025 0,035

Palvelukopioina

Maksun aihe Maksu
  €/sivu
A4 yksi- tai kaksipuolinen, mustavalkoinen 0,50
A3 yksi- tai kaksipuolinen, mustavalkoinen 1,00
A4 yksi- tai kaksipuolinen, värillinen 2,00
A3 yksi- tai kaksipuolinen, värillinen 4,00
Skannaus 0,50
Paperitulosteet mikrofilmistä ja -kortista (artikkelikopiot), A4 2,00
Paperitulosteet mikrofilmistä ja -kortista (artikkelikopiot), A3 4,00
Tiedon etsimistä vaativat mikrofilmi-
ja digitointityöt
37 €/tunti +
tulosteiden hinta