E-aineistojen käyttöoikeudet

Verkkoaineiston käytöstä opetuksessa sovitaan yliopistojen Kopioston kanssa tekemässä sopimuksessa. Kopioston luvalla korkeakoulun henkilökunta ja opiskelijat voivat skannata osia painetuista julkaisuista sekä kopioida ja käyttää tekstiä ja kuvia avoimilta verkkosivuilta ts. verkkosivuilta, joihin ei vaadita rekisteröitymistä tai sivuilla olevaa materiaalia ei ole muutoin lisensioitu. Kopioston lupa kattaa sekä kotimaisen että ulkomaisen aineiston.

HUOM! Kopioston lupa ei koske sellaisia aineistoja, joihin oppilaitoksella on muuhun lisenssiin ja sopimukseen perustuva käyttöoikeus. Näiden käyttöehdot opetuksessa määritetään aineistokohtaisissa sopimuslisensseissä.

Jyväskylän yliopiston kirjasto on hankkinut elektronisia aineistoja (tietokantoja, e-lehtiä, hakuteoksia ja e-kirjoja) Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön pääosin Kansallisen elektronisen kirjaston (FinELib) kautta, mutta myös omina hankintoina. Kirjaston hankkimat elektroniset aineistot ovat käytössä Jyväskylän yliopiston verkkoon kuuluvilla koneilla. Yliopiston henkilökunta ja varsinaiset opiskelijat voivat myös etäkäyttää aineistoja omilla kotikoneillaan.

FinELib-hankintoina hankittujen elektronisten aineistojen käyttöoikeudet on määritelty lisenssisopimuksissa. Sekä kirjaston että aineistojen käyttäjien tulee noudattaa sopimuksissa määriteltyjä luvallisen käytön ehtoja. Ehdot poikkeavat aineistoittain, ja epävarmoissa tilanteissa oikeudet on syytä aina tarkistaa (ks. FinELib-aineistojen aineistokohtaiset käyttöoikeudet). Yksittäisten aineistojen (tietokantojen ja lehtipakettien) käyttöoikeuksia voi myös tarkistaa JYKDOKista aineiston info-painikkeen takaa.

Yleensä sallittua on

  • selailla ja tehdä tiedonhakuja.
  • lainata hyvän tavan mukaan (sitaattioikeus), ks. Tekijänoikeuslaki 22 §. Lainauksella on oltava asiallinen yhteys työhön, jossa lainausta käytetään. Lainauksen lähde on aina mainittava.
  • tulostaa kohtuullisessa määrin paperille hakujen tuloksia omaan käyttöön.
  • kopioida kohtuullisessa määrin hakujen tuloksia levykkeille tai kovalevyille omaan käyttöön.
  • lähettää sähköpostitse, postitse tai faksilla yksi kopio esim. artikkelin osasta toiselle henkilölle hänen omaan käyttöönsä (tieteellinen kommunikointi).
  • e-kirjojen osalta tulostaa ja tallentaa kohtuullisia osia kirjasta omaan käyttöön.

Kiellettyä on

  • käyttää aineistoja tai niiden osia kaupalliseen käyttöön.
  • levittää tai muokata aineistoa.
  • julkaista aineistoa järjestelmällisesti uudelleen muussa muodossa.
  • antaa aineistoja käyttöön muille kuin sen käyttöön oikeutetuille.
  • e-kirjojen osalta kopioida tai tulostaa kokonaisia kirjoja.

E-aineistojen käyttö oppimateriaalina

E-aineistoja on mahdollista käyttää oppimateriaaleina. Lupa aineistojen käyttöön on kuitenkin aina varmistettava tapauskohtaisesti, sillä osalla kustantajista tai palveluntarjoajista käyttöä ei ole yksiselitteisesti sallittu tai käyttöön on asetettu rajoituksia (esim. kurssiaineistoon voi liittää linkin artikkeliin, mutta ei osia artikkeleista).

FinELib-aineistojen käyttöehdot voit tarkistaa FinELibin laatimasta listauksesta. Lainattuun osaan on aina liitettävä lähdemaininta sekä ilmoitus tekijänoikeudet omistavasta tahosta, esim. kustantajasta.

Käyttöoikeus voidaan antaa sekä painettuun että elektroniseen kurssiaineistoon. Kurssiaineiston jakaminen edellyttää aina sitä, että kurssimateriaalin tulee olla tarjolla suljetussa ympäristössä, johon pääsevät vain kurssille osallistuvat opiskelijat. Elektronisen materiaalin osalta tämä tarkoittaa verkko-oppimisympäristöjä. Monesti tekijänoikeuksien haltija vaatii myös e-aineistojen poistamisen kurssimateriaalista sen jälkeen kun kurssi on päättynyt. Lupa aineistojen liittämiseen kurssimateriaaliin ja niiden käyttämiseen kurssin yhteydessä annetaan vain auktorisoiduille käyttäjille: yliopiston henkilökunnalle ja varsinaisille opiskelijoille.

Yksittäiset elektroniset lehdet

Yksittäisten elektronisten lehtien osalta käyttöoikeuksia voi olla vaikea hahmottaa. Ensin on selvitettävä, onko kyseinen e-lehti tarjolla

  • jonkin tietokannan full text -lehtipaketissa (esim. EBSCOHost Academic Search Elite),
  • jossakin lehtipalvelussa (esim. Ingenta tai Metapress) tai
  • kustantajan omilla sivuilla.

Kustantajien lisäksi myös palveluntarjoajilla ja lehtipalveluilla saattaa olla omia ehtojaan aineistojen käyttöön. Kun olet hahmottanut, minkä palveluntarjoajan kautta e-lehti on käytössä, voit selvittää kyseisen kustantajan/tietokannan/lehtipalvelun osalta käyttöoikeuksia FinELibin sivuilta.

Jos et löydä jonkin tietyn aineiston käyttöoikeuksia FinELibin sivustolta tai et pysty selvittämään, millaisesta e-lehdestä on kysymys, ota yhteyttä kirjastoon.

Tällöin kyseessä on yleensä kirjaston omana hankintana hankittu e-lehti, ja oikeudet näiden lehtien kurssimateriaalikäyttöön on selvitettävä suoraan kustantajalta ja/tai lehtipalveluilta.

Elektroniset kirjat

Jyväskylän yliopiston kirjastossa on käytössä kymmeniä tuhansia elektronisia kirjoja. Auktorisoidut käyttäjät voivat käyttää e-kirjoja vain tavoilla, jotka eivät loukkaa tekijänoikeuslakeja.

Jos et ole varma aineiston käyttöoikeuksista, ota yhteyttä kirjastoon. Käyttöoikeuksiin liittyvissä asioissa sinua auttaa palvelupäällikkö Kirsi Laasasenaho.