Psychoanalytic Electronic Publishing Web koekäytössä 11.2.2021 saakka

The PEP Archive on psykoanalyyttisen kirjallisuuden kokoelma, joka koostuu yli 44 000 kokotekstiartikkelista ja 54 kirjasta sekä videoista. Lehtiä ja artikkeleita on saatavilla useilla kielillä (englanti, ranska, saksa, kreikka, italia, romania, espanja ja turkki).

PEP-Web sisältää merkittävimmät psykoanalyyttiset lehdet, mukaan lukien The International Journal of Psycho-Analysis, The International Review of Psychoanalysis, The Journal of the American Psychoanalytic Association, The Psychoanalytic Quarterly, The Psychoanalytic Study of the Child ja Contemporary Psychoanalysis.

Myös Sigmund Freudin tuotantoa kokoava kirjasarja The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud (1886-1939) on käytettävissä PEP Web -arkistossa.

Tutustu PEP-Web-kokoelmaan ja anna palautetta!

Koekäyttöä koskevat kommentit: Sanna Toivola