Vastaa kyselyyn tutkimustaitojen opetuksesta!

Pyydämme sinua vastaamaan lyhyeen kyselyyn tutkimustaitojen opetuksesta perustutkinto-opinnoissa!
 
 
Kysely on toteutettu ensimmäisen kerran viime keväänä, joten jos olet jo vastannut, kiitos!
 
Kyselyn tiedote
Olemme kiinnostuneita kirjaston vastuulla olevista tutkimustaidoista, eli tiedonhankinnasta ja tutkimusaineistojen/tutkimusdatan hallinnasta. Olemme kiinnostuneita siitä, millaisena tutkimustaitojen opetuksen kokonaisuus näyttäytyy opiskelijoiden ja toisaalta opinnäytteiden ohjaajien, HOPS-henkilöstön ja opettajien näkökulmasta. Kyselyn toteuttaa Avoimen tiedon keskus, kirjasto. Keräämme tietoa opetuksen kehittämisen hankkeemme tueksi Kehittävä kumppanuus ohjauskoulutuksessa: tutkimustaitojen opetus ja ohjaus opinnäyteprosessissa. Vastaaminen on vapaaehtoista. Henkilötietojesi käsittelystä kerrotaan tietosuojailmoituksessa. Tietojasi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Kysymykset liittyvät esimerkiksi siihen, pidetäänkö tutkimustaitojen opetusta oikea-aikaisena ja kokeeko opiskelija saamansa tuen riittäväksi. Lisäksi haluamme tietää, koetaanko opetuksen vastuunjako selkeäksi sekä millaisena opinnäytteiden ohjaajat pitävät omaa kompetenssiaan kirjaston vastuulla olevissa sisällöissä.
 
Survey notification
We are interested in research skills taught by the Library, i.e. information seeking and research data management. We are interested in how students as well as thesis supervisors, HOPS staff and teachers see our teaching of research skills. The questionnaire is produced by the Open Science Centre, Library. We gather information to support our project Kehittävä kumppanuus ohjauskoulutuksessa: tutkimustaitojen opetus ja ohjaus opinnäyteprosessissa (=Instructive partnership in guidance training: teaching of research skills in a thesis process). Participating is voluntary. You can read about the processing of personal data in the privacy notice. Your data will be processed in strict confidence. The questionnaire includes questions such as whether the teaching of research skills is considered well-timed and whether students feel like they get enough support. In addition, we want to know whether the sharing of responsibility in teaching is found clear and how thesis supervisors find their own competence in contents that are the Library’s responsibility.