Käytä Lähteessä kasvomaskia

Jyväskylän yliopiston toiminnassa on otettu heikentyneen koronaepidemiatilanteen vuoksi käyttöön kasvomaskien käyttövelvoite. Kasvomaskia on käytettävä aina sisätiloissa tilanteissa, joissa ei olla yksin sekä ulkona sellaisissa yliopiston toimintaan kiinteästi liittyvissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa, joissa turvallisia etäisyyksiä ihmisten välillä ei voida noudattaa.

Velvollisuus perustuu työntekijöiden osalta työturvallisuuslain (738/2002) 20 §:n ja opiskelijoiden osalta yliopistolain (558/2009) 41 a §:n vaatimuksiin. Yliopiston tekemän riskiarvion mukaan työntekijöiden ja opiskelijoiden terveyttä ja turvallisuutta sekä toiminnan jatkuvuutta ei voida taata lähitoiminnassa muilla keinoilla. Kasvomaskien käytön vaatimus perustuu yliopiston tekemän riskiarvion lisäksi vahvaan viranomaissuositukseen.

Yliopiston kaikissa rakennuksissa on saatavilla kasvomaskeja työntekijöiden, opiskelijoiden ja vieraiden käyttöön. Kasvomaski on puettava viimeistään rakennuksen sisään saavuttaessa ja sitä on käytettävä sisätiloissa aina sellaisissa tilanteissa, joissa ei olla yksin. Ruokaillessa kasvomaskia ei luonnollisestikaan tarvitse käyttää.

Kasvomaskin käytöltä vapautetaan sellaiset henkilöt, joille THL ei suosittele sellaisen käyttöä. THL:n yleisen suosituksen mukaan ”maskia ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai jos muut terveyteen liittyvät syyt estävät maskin käytön”. Kasvomaskin käyttöä ei vaadita opetustilanteissa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa esiintyviltä henkilöiltä esityksensä aikana, mikäli hän voi pitää turvallista etäisyyttä muihin.