Jyväskylä University Library

Restrict search:

Please use this form to send any corrections regarding the contact details.

Search results

2 items matching your criteria.
Name Title Organization Phone Short number Room Email
Rantanen, Anna Rehtorin assistentti Johdon tukipalvelut +358400247435
C anna.k.rantanen@jyu.fi
Rantanen, Johanna Yliopistotutkija Psykologian laitos +358408054989
Kärki6 Aa365 k.johanna.rantanen@jyu.fi